หุ้นกลุ่มค้าปลีก (Commerce)

หุ้นกลุ่ม ค้าปลีก เปรียบเทียบหุ้นกลุ่ม ค้าปลีก (Commerce)

เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มค้าปลีก (Commerce)

หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
KAMART 2.84 21.69 -18.15% / ปี 0.12% / ปี 0.17% / ปี 2.62% / ปี
HMPRO 14.8 30.29 21.43% / ปี 20.83% / ปี -3.81% / ปี 2.57% / ปี
LOXLEY 1.47 32.6 25% / ปี 450% / ปี -3.33% / ปี 2.12% / ปี
SINGER 9.45 N.A. -114.72% / ปี -55.76% / ปี -21.92% / ปี 2.05% / ปี
CPALL 70.5 32.31 10.87% / ปี 19.86% / ปี 14% / ปี 1.63% / ปี
GLOBAL 14.6 36.61 0.48% / ปี 36.55% / ปี 9.82% / ปี 1.05% / ปี
IT 2.12 59.88 113.51% / ปี 129.55% / ปี -11.68% / ปี 0.93% / ปี
COM7 24.5 N.A. 46.21% / ปี 23.1% / ปี N.A. 0% / ปี
BEAUTY 1.75 N.A. 76.4% / ปี 89.33% / ปี N.A. 0% / ปี
BIGC 0 N.A. -14.9% / ปี -3.44% / ปี -0.33% / ปี 0% / ปี
BJC 42.5 N.A. -19.54% / ปี -19.29% / ปี -7.07% / ปี 0% / ปี
SPC 58 N.A. 11.5% / ปี 11.76% / ปี 11.3% / ปี 0% / ปี
ROBINS 0 N.A. 1.15% / ปี 12.13% / ปี 5.37% / ปี 0% / ปี
MAKRO 35.25 N.A. 18% / ปี 2.68% / ปี -18.26% / ปี 0% / ปี
BIG 0.51 N.A. -6.04% / ปี 89.74% / ปี 20.21% / ปี 0% / ปี
Rate the article
Share with friends
Ruayhoon