บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว

59-2 รายการซื้อขายหุ้น ของผู้บริหาร

เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

บริษัท โบรคเกอร์ บทวิเคราะห์ วันที่
EKH KGI บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด มหาชน – EKH 2020-06-17
TISCO PST ทยอยซื้อ : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด มหาชน – TISCO 2020-06-17
BTSGIF PST ทยอยซื้อ : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท – BTSGIF 2020-06-17
PTTEP YUAN Trading : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด มหาชน – PTTEP 2020-06-17
DOHOME YUAN Trading : บริษัท ดูโฮม จำกัด มหาชน – DOHOME 2020-06-17
MCS MBKE Buy : บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด มหาชน – MCS 2020-06-17
BBL KGI ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน – BBL 2020-06-12
TACC PST Buy : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด มหาชน – TACC 2020-06-12
VIBHA YUAN Buy : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด มหาชน – VIBHA 2020-06-12
TACC YUAN Buy : บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด มหาชน – TACC 2020-06-12
COM7 MBKE Buy : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด มหาชน – COM7 2020-06-12
PTG PST บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด มหาชน – PTG 2020-06-08
BAM PST บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน – BAM 2020-06-08
BTS KGI บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน – BTS 2020-06-08
AMATA AWS Trading : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด มหาชน – AMATA 2020-06-08
TFMAMA YUAN Buy : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด มหาชน – TFMAMA 2020-06-08
BEM YUAN Buy : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน – BEM 2020-06-08
BTS MBKE Hold : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน – BTS 2020-06-08
BAFS LHS Buy : บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน – BAFS 2020-06-05
CRC AWS Buy : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน – CRC 2020-06-05
SAT YUAN Sell : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน – SAT 2020-06-05
TPIPP MBKE Buy : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด มหาชน – TPIPP 2020-06-05
ACE PST ทยอยซื้อ : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด มหาชน – ACE 2020-06-04
RJH PST Buy : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด มหาชน – RJH 2020-06-04
VGI MBKE Hold : บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด มหาชน – VGI 2020-06-04
STI LHS Buy : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด มหาชน – STI 2020-06-02
TCAP LHS ACCUMULATE : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด มหาชน – TCAP 2020-06-01
BAM PST บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน – BAM 2020-06-01
SUPER PST บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด มหาชน – SUPER 2020-06-01
TCAP PST Buy : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด มหาชน – TCAP 2020-06-01
EPG PST Buy : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน – EPG 2020-06-01
TCAP AWS Buy : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด มหาชน – TCAP 2020-06-01
TKN AWS บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มหาชน – TKN 2020-06-01
TCAP MBKE Hold : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด มหาชน – TCAP 2020-06-01
TKN YUAN บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มหาชน – TKN 2020-06-01
AH YUAN Sell : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด มหาชน – AH 2020-06-01
AH MBKE Hold : บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด มหาชน – AH 2020-06-01
SCC MBKE Buy : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัดมหาชน – SCC 2020-06-01
BCH LHS Buy : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน – BCH 2020-05-29
TKS PST Buy : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด มหาชน – TKS 2020-05-29
BCH PST Buy : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน – BCH 2020-05-29
EPG YUAN Trading : บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด มหาชน – EPG 2020-05-29
BCH YUAN Buy : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน – BCH 2020-05-29
ACE YUAN บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด มหาชน – ACE 2020-05-29
BCH AWS Buy : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด มหาชน – BCH 2020-05-29
CFRESH AWS บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด มหาชน – CFRESH 2020-05-29
ACE CGS บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด มหาชน – ACE 2020-05-29
THANI LHS ACCUMULATE : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด มหาชน – THANI 2020-05-28
PTT YUAN Trading : บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน – PTT 2020-05-28
BGRIM YUAN Buy : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด มหาชน – BGRIM 2020-05-28
บทวิเคราะห์หุ้นรายตัวจาก SETTRADE

 

Rate the article
Share with friends
Ruayhoon