หุ้นกลุ่มพลังงาน (Energy)

หุ้นกลุ่มพลังงาน เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มพลังงาน (Energy)

เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มพลังงาน (Energy)

หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
EARTH 0.37 N.A. -123.64% / ปี -56.05% / ปี -21.56% / ปี 10.27% / ปี
TTW 13.7 17.59 -1.99% / ปี -7.35% / ปี 0.23% / ปี 5.5% / ปี
SPCG 17.5 7.87 6.25% / ปี 1.09% / ปี 660% / ปี 5.39% / ปี
LANNA 7.45 17.7 62.86% / ปี 28.13% / ปี -13.52% / ปี 4.92% / ปี
RATCH 70 11.05 50.31% / ปี 27.04% / ปี -5.42% / ปี 4.22% / ปี
SGP 8.3 N.A. 264.88% / ปี 83.28% / ปี 53.13% / ปี 2.91% / ปี
CKP 4.34 N.A. -144.7% / ปี -55.59% / ปี N.A. 1.69% / ปี
PTG 14.7 N.A. -27.03% / ปี 17.5% / ปี N.A. 1.38% / ปี
EA 39 42.39 13.05% / ปี 23.53% / ปี N.A. 0.38% / ปี
AI 1.24 N.A. -73.74% / ปี -48.42% / ปี -18.47% / ปี 0% / ปี
MDX 2.04 N.A. 277.22% / ปี -17.26% / ปี -16.85% / ปี 0% / ปี
TPIPP 4.02 N.A. N.A. N.A. N.A. 0% / ปี
SCI 1.35 N.A. 211.9% / ปี N.A. N.A. 0% / ปี
EASTW 10.4 N.A. -3.98% / ปี -3.66% / ปี 0.21% / ปี 0% / ปี
TCC 0.19 N.A. -645.07% / ปี -233.1% / ปี -6% / ปี 0% / ปี
IEC 0 N.A. N.A. -75% / ปี N.A. 0% / ปี
GPSC 75.5 N.A. 0.48% / ปี 13.54% / ปี N.A. 0% / ปี
SUPER 0.81 N.A. 934.33% / ปี 197.76% / ปี -12.24% / ปี 0% / ปี
BAFS 0 N.A. -8.16% / ปี 1.46% / ปี 1.87% / ปี 0% / ปี
DEMCO 0 N.A. 132.96% / ปี -28.05% / ปี -15.43% / ปี 0% / ปี
GUNKUL 2.84 N.A. -20.08% / ปี -40.14% / ปี -19.35% / ปี 0% / ปี
BANPU 6.25 N.A. 1962.87% / ปี 6308.13% / ปี -19.28% / ปี 0% / ปี
BCP 22.1 N.A. 24.58% / ปี -9.89% / ปี 9.93% / ปี 0% / ปี
EGCO 276 N.A. 39.95% / ปี 60.68% / ปี -3.7% / ปี 0% / ปี
GLOW 0 N.A. -14.44% / ปี 2.78% / ปี 25.2% / ปี 0% / ปี
IRPC 2.7 N.A. -46.71% / ปี -27.45% / ปี 43.45% / ปี 0% / ปี
PTT 35.5 N.A. 60.37% / ปี 33.46% / ปี 13.4% / ปี 0% / ปี
PTTEP 0 N.A. 160% / ปี 49.71% / ปี -8.06% / ปี 0% / ปี
SOLAR 1.17 N.A. -1350% / ปี -128.57% / ปี -82.5% / ปี 0% / ปี
SUSCO 2.22 N.A. -93.6% / ปี -46.15% / ปี -18% / ปี 0% / ปี
TOP 43 N.A. -17.28% / ปี -1.9% / ปี 612.5% / ปี 0% / ปี
IFEC 0 N.A. -550.77% / ปี -938.48% / ปี -85.56% / ปี 0% / ปี
ESSO 5.55 N.A. -73.13% / ปี -28.57% / ปี 30% / ปี 0% / ปี
WHAUP 4.6 N.A. N.A. N.A. N.A. 0% / ปี
Rate the article
Share with friends
Ruayhoon