กราฟราคา Bitcoin

ข้อมูลหุ้น
กราฟราคา Bitcoin BTC today

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) เป็นสกุลเงินดิจิตอล หรือสินทรัพย์ทางดิจิตอลชนิดหนึ่ง ถูกคิดค้น และเปิดเผย ในช่วงปี 2009 ปัจจุบันมีการยอมรับ และใช้งานกันอย่างแพร่หลายในโลกไซเบอร์ เนื่องจากระบบมีการออกแบบมาอย่างโปร่งใส และการโอนเงินสามารถทำได้โดยตรงจากต้นทาง ไปยังปลายทาง โดยไม่ต้องผ่านธนาคาร หรือตัวกลางใด ๆ ทำให้สะดวก รวดเร็ว และมีค่าทำเนียมการโอนที่ต่ำมาก

เปรียบเทียบราคา Bitcoin ย้อนหลัง

set index
เปรียบเทียบย้อนหลัง วันที่ ราคา Bitcoin การเติบโต (%)
1 เดือน 20180326 13,164 USD 38.54%
6 เดือน 20171206 9,165 USD 14.01%
1 ปี 20170727 8,143 USD 220.91%
2 ปี 20161105 3,766 USD -53.21%
ราคา Bitcoin ล่าสุดวันที่ [currentdate] ราคาปิดที่ 
กราฟราคา Bitcoin
ท่านสามารถเลือกดูกราฟช่วงระยะเวลา 3 เดือน 1 ปี หรือ 3 ปีได้ โดยติ๊กที่ปุ่มเลือกช่วงเวลาด้านล่าง

 

Technical Analysis

Rate the article
Share with friends
Ruayhoon