หุ้นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

หุ้นกลุ่ม บรรจุภัณฑ์ เปรียบเทียบหุ้นกลุ่ม บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
AJ 9.75 N.A. 1264.55% / ปี 768.71% / ปี 264.5% / ปี 0% / ปี
CSC 47.5 N.A. -29.76% / ปี 0.54% / ปี 3.85% / ปี 0% / ปี
PTL 13.3 N.A. -67.5% / ปี 82.38% / ปี -6.39% / ปี 0% / ปี
SITHAI 0.74 N.A. -50.19% / ปี -36.87% / ปี -19.46% / ปี 0% / ปี
TCOAT 0 N.A. -63.55% / ปี 2% / ปี -2.27% / ปี 0% / ปี
ALUCON 142 N.A. -12.71% / ปี 19.75% / ปี 15.26% / ปี 0% / ปี
NPP 0 N.A. 21.91% / ปี 12% / ปี -20.09% / ปี 0% / ปี
Rate the article
Share with friends
Ruayhoon