รายการถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด

บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด รายละเอียดการถือหุ้นรายใหญ่
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCB 11 50,867,100 1.5 3,764,165,400
SCC 8 17,960,100 1.5 0
มูลค่ารวม: 3,764,165,400 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2020-11-10
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCC 7 17,725,100 1.48 0
SCB 9 51,187,100 1.51 3,787,845,400
SCC 7 17,310,100 1.44 0
SCB 9 51,187,100 1.51 3,787,845,400
มูลค่ารวม: 7,575,690,800 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2020-04-08
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCC 8 18,660,700 1.56 0
SCB 8 71,967,800 2.12 5,325,617,200
มูลค่ารวม: 5,325,617,200 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2019-04-20
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCB 8 82,367,800 2.43 6,095,217,200
SCC 9 19,220,000 1.6 0
TRUEIF 12 50,000,000 0.86 0
มูลค่ารวม: 6,095,217,200 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-04-04
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
SCC 8 19,220,000 1.6 0
NOK 4 30,000,000 4.8 30,000,000
SCB 9 82,367,800 2.43 6,095,217,200
MINT 10 76,692,126 1.92 1,426,473,544
มูลค่ารวม: 7,551,690,744 บาท
 
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-12-23
หลักทรัพย์ ลำดับการถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ มูลค่าเทียบกับราคา ณ ปัจจุบัน
TRUEIF 10 50,000,000 0.86 0
MINT 12 76,692,126 1.94 1,426,473,544
NOK 4 30,000,000 4.8 30,000,000
RS 23 4,826,800 0.51 56,956,240
SCB 9 82,367,800 2.43 6,095,217,200
SCC 8 19,220,000 1.6 0
TRUEIF 10 50,000,000 0.86 0
มูลค่ารวม: 7,608,646,984 บาท
รายการแสดงการถือหุ้นแสดงเฉพาะในส่วนรายการผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั่น

 

Rate the article
Share with friends
Ruayhoon