หุ้นกลุ่มธนาคาร (Banking)

หุ้นกลุ่ม ธนาคาร เปรียบเทียบหุ้นกลุ่ม ธนาคาร (Banking)

เปรียบเทียบหุ้นกลุ่มธนาคาร (Banking)

หุ้น ราคา
(บาท)
P/E Ratio EPS Growth
(เฉลี่ย 1 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 2 ปี)
EPS Growth
(เฉลี่ย 5 ปี)
การปันผล
(Dividend Yield)
BAY 22.4 N.A. 10.56% / ปี 16.53% / ปี 6.84% / ปี 0% / ปี
TMB 1.15 N.A. 4.23% / ปี 6.61% / ปี 20.4% / ปี 0% / ปี
TISCO 75 N.A. 21.43% / ปี 18.25% / ปี 11.04% / ปี 0% / ปี
TCAP 36.5 N.A. 16.12% / ปี 11.62% / ปี 4.76% / ปี 0% / ปี
SCB 74 N.A. 2.04% / ปี -4.83% / ปี 3.33% / ปี 0% / ปี
LHBANK 0 N.A. -10.63% / ปี 32.01% / ปี 40% / ปี 0% / ปี
KTB 10.4 N.A. -27.59% / ปี -14.1% / ปี -6.34% / ปี 0% / ปี
KK 0 N.A. N.A. N.A. N.A. 0% / ปี
KBANK 96 N.A. 0.38% / ปี -9.92% / ปี 0.86% / ปี 0% / ปี
BBL 0 N.A. 5.67% / ปี -3.11% / ปี -0.7% / ปี 0% / ปี
KKP 42.5 N.A. 12.68% / ปี 45.81% / ปี 9.22% / ปี 0% / ปี
Rate the article
Share with friends
Ruayhoon