ข้อมูลหุ้น VGI

ข้อมูลหุ้น VGI

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้น
หุ้น
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานหุ้น VGI บทวิเคราะห์งบการเงินผู้ถือหุ้นผู้บริหาร
mobile site facebook page
บริษัท: Vgi Global Media Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.vgi.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Media and Publishing
หุ้นปันผล
ราคาล่าสุด (Last Price): 8.4 บาท อัตราการเติบโตเฉลี่ย 1 ปี: -44.15% / ปี
อัตราส่วน PE (P/E Ratio): 71.61 อัตราการเติบโตเฉลี่ย 2 ปี: -7.52% / ปี
BPS (Book Value / Share): 0.61 บาท/หุ้น อัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 ปี: N.A.
หุ้นปันผล
DPS (Dividend / Share): 0.036 บาท/หุ้น วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD: 2018-02-26
อัตราการปันผล (Dividend Yield): 1.07 % / ปี วันที่จ่ายปันผล: 2018-03-09
*หมายเหตุ : อัตราการเติบโตเฉลี่ยคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของค่า EPS (Earning Per Stock) ของแต่ละปี
กราฟราคาหุ้น VGI
 
ไม่สามารถแสดงกราฟราคาย้อนหลังของหุ้น VGI ได้ เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์ไม่อนุญาติให้เผยแพร่ข้อมูล ท่านสามารถดูข้อมูลหุ้น VGI ได้จากเวปไซท์ของตลาดหลักทรัพย์ตาม Link ด้านล่างครับ

https://marketdata.set.or.th/mkt/stockquotation.do?symbol=VGI&ssoPageId=1&language=th&country=TH
 
 
หุ้น
ตลาดหุ้นไทย
หุ้น
หุ้น
หุ้น
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้น
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นขนาดใหญ่
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com