ข้อมูลหุ้น GLOW

ข้อมูลหุ้น GLOW

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้น
หุ้น
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานหุ้น GLOW บทวิเคราะห์งบการเงินผู้ถือหุ้นผู้บริหาร
mobile site facebook page
บริษัท: Glow Energy Public Company Limited
เว็บไซท์บริษัท: http://www.glow.co.th
กลุ่มธุรกิจ: Energy
หุ้นปันผล
ราคาล่าสุด (Last Price): 90 บาท อัตราการเติบโตเฉลี่ย 1 ปี: -14.44% / ปี
อัตราส่วน PE (P/E Ratio): 15.47 อัตราการเติบโตเฉลี่ย 2 ปี: 2.78% / ปี
BPS (Book Value / Share): 32.37 บาท/หุ้น อัตราการเติบโตเฉลี่ย 5 ปี: 25.2% / ปี
หุ้นปันผล
DPS (Dividend / Share): 1.531 บาท/หุ้น วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD: 2017-08-21
อัตราการปันผล (Dividend Yield): 6.63 % / ปี วันที่จ่ายปันผล: 2017-09-08
*หมายเหตุ : อัตราการเติบโตเฉลี่ยคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของค่า EPS (Earning Per Stock) ของแต่ละปี
กราฟราคาหุ้น GLOW
ท่านสามารถเลือกดูกราฟช่วงระยะเวลา 3 เดือน, 1 ปี, 3 ปี หรือทั้งหมดได้ โดยติ๊กที่ปุ่ม 3M, 1Y, 3Y, ALL ตามลำดับ
กราฟ 3 เดือน กราฟ 1 ปี กราฟ 3 ปี กราฟทั้งหมด
กราฟราคาหุ้น GLOW Update ล่าสุดวันที่ 15/10/2019
 
หุ้น
ตลาดหุ้นไทย
หุ้น
หุ้น
หุ้น
กราฟย้อนหลัง
หุ้นปันผล
set
หุ้น PE ต่ำ
set50
หุ้นปันผล
ราคาน้ำมัน
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้นปันผล
หุ้น
จัดลำดับหุ้น
หุ้นปันผล
หุ้นขนาดใหญ่
หุ้นปันผล
หุ้นปันผลสูง
หุ้นปันผล
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นปันผล
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผล
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com