หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร VNG

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-19 2018-02-15 219,200 11.35 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-19 2018-02-14 69,700 11 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-13 200,000 11.05 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-12 100,000 10.7 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-08 71,200 10.6 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-12 2018-02-09 100,000 10.6 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-08 2018-02-07 100,000 10.7 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-08 2018-02-06 200,000 10.55 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-02-06 2018-02-05 100,000 10.8 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-02-05 2018-02-01 123,400 11.1 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-02-05 2018-02-02 100,000 11 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-01-31 100,000 11.1 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-01-31 2018-01-29 100,000 11.2 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-01-31 2018-01-30 67,500 11.1 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-01-29 2018-01-26 100,000 11.1 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-01-29 2018-01-25 100,000 11.3 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-24 74,100 11.2 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-24 74,100 11.2 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-23 200,000 11.15 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-22 100,000 11.2 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-23 2018-01-19 200,000 11.2 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-17 33,000 11.3 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-17 33,000 11.3 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-18 367,000 11.35 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-16 195,800 11.2 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-16 195,800 11.2 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 900,000 11.2 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-11 224,000 11.29 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-12 247,600 11.4 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-11 738,100 11.4 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-12 200,000 11.3 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-11 2018-01-10 900,000 11.5 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-11 2018-01-09 300,000 11.5 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-03 200,000 11 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-03 300,000 10.9 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-04 133,600 11.1 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-29 204,200 11 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-28 718,700 10.98 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-27 300,000 10.8 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-26 900,000 10.83 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-26 350,000 11 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 600,000 11.05 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 600,000 11.05 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-25 2017-12-21 302,100 10.8 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-20 498,500 10.86 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-18 175,300 11 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-19 600,000 10.95 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-18 2017-12-15 151,100 11 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-18 2017-12-14 300,000 11.1 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-14 2017-12-13 200,000 11.1 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-14 2017-12-12 48,600 11 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-08 767,800 10.71 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 800,000 10.5 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 600,000 10.7 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 600,000 10.7 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-05 200,000 11.5 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-09-05 2017-09-01 200,000 11.2 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-30 400,000 11.25 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-31 200,000 11.2 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-08-30 2017-08-29 200,000 11.2 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-08-29 2017-08-28 13,600 11.3 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-08-29 2017-08-25 200,000 11.2 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-08-25 2017-08-24 434,800 11.34 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-08-24 2017-08-23 200,000 11.3 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-08-23 2017-08-22 200,000 11.4 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-08-22 2017-08-21 234,000 11.4 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 285,000 11.47 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-17 400,000 11.45 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2017-08-17 2017-08-16 600,000 11.55 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-11 300,000 11.2 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-11 433,100 11.12 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2017-08-08 2017-08-07 42,000 11.6 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2017-08-07 2017-08-03 93,800 11.6 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2017-08-02 2017-08-01 400,000 11.55 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-20 200,000 12.8 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-21 128,800 12.7 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-27 400,000 12.55 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-28 600,000 12.57 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-29 900,000 12.4 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-06-30 480,000 12.33 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-09 200,000 14.1 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-03-10 2017-03-08 100,000 14.2 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-07 239,200 14.3 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-18 2017-01-16 500,000 15.7 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-11-08 2016-11-04 100,000 14.3 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-11-08 2016-11-04 100,000 14.3 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 800,000 12.58 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 300,000 13.3 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 300,000 13.23 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-11 203,900 13.33 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-11 700,000 13.39 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-10-11 2016-10-10 100,000 13.4 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-10-03 10,000 13.7 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-30 450,000 13.43 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-29 539,200 13.42 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-28 492,700 13.28 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-09-22 2016-09-20 100,000 13.5 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-09-19 2016-09-15 200,000 13.55 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-09-15 2016-09-14 341,000 13.45 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-09-15 2016-09-13 1,000,000 13.31 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-12 300,000 12.8 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-09 400,000 13 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-09 400,000 13 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-08 4,588,800 13 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-06 102,100 13.7 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-05 300,000 13.63 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-23 200,000 15.4 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-22 200,000 15.4 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-22 200,000 15.4 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-08-19 2016-08-17 500,000 15 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-08-19 2016-08-18 600,000 15.48 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-08-16 2016-08-11 200,000 16.5 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-08-09 2016-08-05 300,000 16.8 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-03 400,000 16.43 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-04 135,100 16.7 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 4,200,000 13.4 ขาย
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 3,900,000 13.4 ขาย
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 3,900,000 13.4 ขาย
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 3,900,000 13.4 ขาย
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 4,200,000 13.4 ขาย
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 4,200,000 13.4 ขาย
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 14,100,000 13.4 ขาย
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-07-14 2016-07-13 2,300,000 13.4 ขาย
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-27 187,400 13.6 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-27 187,400 13.6 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-23 510,700 13.7 ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 150,000 13.4 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-14 373,600 14.07 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-14 2016-06-10 331,600 13.8 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-13 2016-06-09 221,400 14.14 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-07 200,000 14.4 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-07 2016-06-03 300,000 13.9 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-07 2016-06-06 78,000 13.8 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-03 2016-06-01 400,000 13.75 ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-01 2016-05-30 300,000 14 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-05-27 2016-05-26 600,000 12.8 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-05-26 2016-05-24 664,200 12.14 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-05-26 2016-05-25 300,000 12.6 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-05-24 2016-05-23 564,100 12.19 ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-05-24 2016-05-19 600,000 12.27 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2016-05-23 2016-05-18 285,300 12.25 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2016-05-19 2016-05-17 1,178,900 12.12 ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2016-05-18 2016-05-16 1,010,300 12.3 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 300,000 12.55 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-12 100,000 12.8 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-11 300,000 12.87 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-05-11 2016-05-10 520,200 12.93 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-05-11 2016-05-09 250,700 12.96 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-05-09 2016-05-04 190,000 13 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-05-04 2016-04-29 293,800 12.97 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-05-04 2016-04-29 92,300 13.1 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-28 500,000 12.72 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-04-27 2016-04-25 200,000 12.5 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-04-26 2016-04-22 306,600 11.96 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-04-25 2016-04-21 92,100 11.8 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-19 247,000 11.86 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-04-20 2016-04-18 300,000 11.85 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-04-05 2016-04-01 200,000 11.95 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-03-31 2016-03-30 155,100 11.9 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-28 2,500 11.9 ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-25 300,000 12.17 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-03-25 2016-03-23 100,000 11.7 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-22 200,000 11.8 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-03-22 2016-03-18 600,000 11.95 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-03-22 2016-03-18 400,000 11.9 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-17 700,000 12.03 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-15 637,400 12.2 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-03-14 2016-03-10 651,700 12.02 ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-03-10 2016-03-08 200,000 12.1 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-07 298,100 12.25 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-03-08 2016-03-04 1,167,800 12.42 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-03 398,000 12.6 ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-02 597,600 12.92 ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 3,999,959 13.2 ขาย
ภัทรา สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 3,999,959 13.2 ขาย
ยุพาพร บุญเกตุ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 3,999,959 13.2 ขาย
วสันต์ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 399,959 13.2 ขาย
ศิริพร ชัยพัฒนวณิช หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 3,999,959 13.2 ขาย
สมประสงค์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 4,000,000 13.2 ขาย
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 3,999,960 13.2 ขาย
วรรธนะ เจริญนวรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 3,999,959 13.2 ขาย
สมภพ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-28 65,999,919 0 โอนออก
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-29 2015-04-28 32,999,960 0 รับโอน
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com