หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TTA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-07-18 2018-07-13 1,191,000 0.43 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-07-09 2018-07-04 2,987,800 0.43 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-07-09 2018-07-04 2,987,800 0.43 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-07-09 2018-07-05 1,148,800 0.44 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-26 300,000 6.82 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-29 300,000 6.82 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-21 900,000 7.22 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-21 900,000 7.22 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-14 200,000 7.85 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-13 300,000 7.9 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-14 200,000 7.85 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-13 300,000 7.9 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-13 300,000 7.9 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-07 2018-06-04 200,000 7.55 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-22 300,000 7.55 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-21 500,000 7.5 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-27 2018-04-23 283,400 1 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-24 2018-04-19 611,000 1 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-24 2018-04-20 820,200 1.01 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-05 2018-04-04 117,900 1.02 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-05 2018-04-02 100,700 1.2 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant 2018-03-30 2018-03-27 345,000 1.3 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-02-01 2018-01-29 489,100 1.33 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-30 2018-01-26 1,707,151 1.35 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-30 2018-01-25 201,000 1.3 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-26 2018-01-24 550,000 1.3 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-26 2018-01-23 196,400 1.3 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-23 2018-01-18 107,100 1.31 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-17 2018-01-15 320,700 1.3 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-17 2018-01-15 320,700 1.3 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-17 2018-01-12 150,500 1.37 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-10 2018-01-05 3,279,600 1.52 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-10 2018-01-05 3,279,600 1.52 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-10 2018-01-08 230,000 1.5 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-16 2016-12-14 155,784 0.57 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-16 2016-12-13 1,454,400 0.53 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-14 2016-12-09 1,401,400 0.55 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-14 2016-12-08 373,600 0.61 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-09 2016-12-07 4,336,200 0.65 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-09 2016-12-07 4,336,200 0.65 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-09 2016-12-06 1,700,061 0.62 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-02 2016-11-29 3,800,000 0.84 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-02 2016-11-30 200,000 0.92 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-25 2016-10-19 1,119,800 1.01 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-20 2016-10-17 3,388,448 1.03 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-20 2016-10-18 2,426,000 1.01 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-20 2016-10-17 6,523,400 1.03 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-14 2016-10-12 500,000 1.02 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-14 2016-10-11 339,700 1.02 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2015-11-06 2015-11-03 150,000,000 0 โอนออก-เพื
ซิกมันต์ สตรอม หุ้นสามัญ 2015-10-07 2015-10-02 20,000 10 ซื้อ
ซิกมันต์ สตรอม หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-09-29 30,000 10.1 ซื้อ
ซิกมันต์ สตรอม หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-22 93,200 10.7 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2015-09-01 2015-08-27 1,976,987 17.6 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2015-09-01 2015-08-27 9,306,974 1.73 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2015-09-01 2015-08-27 5,836,344 1.66 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-25 1,974,700 9.01 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant 2015-07-14 2015-07-10 224,660 1.11 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-10 97,723,232 13 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-07-07 2015-07-06 1,000,037 0.8 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-07-07 2015-07-03 3,719,200 0.87 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-07-07 2015-07-02 3,697,700 0.93 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-15 2015-06-12 5,200,000 0.95 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-15 2015-06-11 2,933,420 0.51 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-15 2015-06-10 964,700 0.46 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-15 2015-06-12 3,700,000 0.91 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 850,000 13.5 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-15 2015-06-11 11,697,733 0.6 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-11 2015-06-08 1,169,100 0.52 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-11 2015-06-09 1,416,200 0.48 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ Warrant5 2015-04-27 2015-04-22 17,333 2.74 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ Warrant4 2015-04-27 2015-04-22 10,000 2.56 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ Warrant3 2015-04-27 2015-04-22 4,742 1.42 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-18 2014-07-15 50,000 5.65 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-15 2014-07-10 50,000 5.7 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-09 2014-07-08 50,000 5.75 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-09 2014-07-09 50,000 5.75 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-02 2014-06-30 50,000 5.7 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-02 2014-06-27 3,900 5.7 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-02 2014-06-26 146,100 5.85 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-06-06 2014-06-05 200,000 5.96 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant3 2014-06-06 2014-06-05 200,000 6.43 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-05-28 2014-05-23 200,000 5.65 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant3 2014-05-28 2014-05-23 200,000 5.7 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-03-31 2014-03-26 400,000 6.8 ซื้อ
ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง หุ้นสามัญ 2014-03-17 2014-03-11 5,000 21 ขาย
อุไร ปลื้มสำราญ Warrant3 2014-02-28 2014-02-25 22,296 5.15 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-06 784,600 16.5 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-05 1,500,000 16.15 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2013-12-19 2013-12-17 2,500,000 17.2 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2013-12-19 2013-12-17 2,500,000 17.2 ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-12-06 2013-11-29 8 16 ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-12-06 2013-12-03 70,508 16.5 ซื้อ
วิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-20 17,274 18.5 ขาย
เดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-16 117,585 17.5 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร Warrant3 2013-09-12 2013-09-10 5,205 5.15 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-10 16,436 17.6 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-02 2,464,500 18.44 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant 2013-04-04 2013-04-02 2,464,500 7.35 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-03 1,280,600 18.95 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant 2013-04-04 2013-04-03 1,280,600 7.42 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-29 4,000,000 18.53 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant 2013-04-01 2013-03-29 2,943,800 7.76 ขาย
เดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส Warrant3 2013-03-28 2013-03-26 4,721 7 ขาย
เดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส Warrant3 2013-03-28 2013-03-25 14,200 5.35 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร หุ้นสามัญ 2013-03-20 2013-03-19 20,000 19 ขาย
เพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 14,047 17.6 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-22 20,000 18.1 ขาย
เดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-23 80,000 17.6 ขาย
ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-15 16,000 17.3 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร หุ้นสามัญ 2012-12-03 2012-11-28 25,408 15.4 ขาย
เพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ หุ้นสามัญ 2012-11-05 2012-10-31 31,890 16.4 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-18 20,000 17.1 ซื้อ
ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-19 25,000 20.7 ขาย
วิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-02-21 2012-02-20 31,162 20 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2012-02-07 2012-02-03 4,294,800 22.28 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2012-02-06 2012-02-02 7,615,100 22.32 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-02-01 8,622,900 21.71 ซื้อ
ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-01-26 2012-01-23 10,000 21 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร หุ้นสามัญ 2012-01-23 2012-01-20 10,000 20.8 ขาย
ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-01-19 2012-01-16 5,000 20.6 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com