หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TTA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-07-18 2018-07-13 1,191,000 0.43 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-07-09 2018-07-04 2,987,800 0.43 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-07-09 2018-07-04 2,987,800 0.43 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-07-09 2018-07-05 1,148,800 0.44 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-26 300,000 6.82 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-29 300,000 6.82 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-21 900,000 7.22 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-21 900,000 7.22 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-14 200,000 7.85 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-13 300,000 7.9 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-14 200,000 7.85 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-13 300,000 7.9 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-18 2018-06-13 300,000 7.9 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-07 2018-06-04 200,000 7.55 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-22 300,000 7.55 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-21 500,000 7.5 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-27 2018-04-23 283,400 1 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-24 2018-04-19 611,000 1 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-24 2018-04-20 820,200 1.01 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-05 2018-04-04 117,900 1.02 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-04-05 2018-04-02 100,700 1.2 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant 2018-03-30 2018-03-27 345,000 1.3 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2018-02-01 2018-01-29 489,100 1.33 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-30 2018-01-26 1,707,151 1.35 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-30 2018-01-25 201,000 1.3 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-26 2018-01-24 550,000 1.3 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-26 2018-01-23 196,400 1.3 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-23 2018-01-18 107,100 1.31 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-17 2018-01-15 320,700 1.3 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-17 2018-01-15 320,700 1.3 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-17 2018-01-12 150,500 1.37 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-10 2018-01-05 3,279,600 1.52 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-10 2018-01-05 3,279,600 1.52 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant5 2018-01-10 2018-01-08 230,000 1.5 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-16 2016-12-14 155,784 0.57 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-16 2016-12-13 1,454,400 0.53 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-14 2016-12-09 1,401,400 0.55 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-14 2016-12-08 373,600 0.61 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-09 2016-12-07 4,336,200 0.65 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-09 2016-12-07 4,336,200 0.65 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-09 2016-12-06 1,700,061 0.62 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-02 2016-11-29 3,800,000 0.84 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-12-02 2016-11-30 200,000 0.92 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-25 2016-10-19 1,119,800 1.01 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-20 2016-10-17 3,388,448 1.03 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-20 2016-10-18 2,426,000 1.01 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-20 2016-10-17 6,523,400 1.03 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-14 2016-10-12 500,000 1.02 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant4 2016-10-14 2016-10-11 339,700 1.02 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2015-11-06 2015-11-03 150,000,000 0 โอนออก-เพื
ซิกมันต์ สตรอม หุ้นสามัญ 2015-10-07 2015-10-02 20,000 10 ซื้อ
ซิกมันต์ สตรอม หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-09-29 30,000 10.1 ซื้อ
ซิกมันต์ สตรอม หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-22 93,200 10.7 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2015-09-01 2015-08-27 1,976,987 17.6 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant5 2015-09-01 2015-08-27 9,306,974 1.73 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant4 2015-09-01 2015-08-27 5,836,344 1.66 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-25 1,974,700 9.01 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant 2015-07-14 2015-07-10 224,660 1.11 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-10 97,723,232 13 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-07-07 2015-07-06 1,000,037 0.8 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-07-07 2015-07-03 3,719,200 0.87 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-07-07 2015-07-02 3,697,700 0.93 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-15 2015-06-12 5,200,000 0.95 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-15 2015-06-11 2,933,420 0.51 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-15 2015-06-10 964,700 0.46 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-15 2015-06-12 3,700,000 0.91 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 850,000 13.5 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-15 2015-06-11 11,697,733 0.6 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-11 2015-06-08 1,169,100 0.52 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ Warrant3 2015-06-11 2015-06-09 1,416,200 0.48 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ Warrant5 2015-04-27 2015-04-22 17,333 2.74 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ Warrant4 2015-04-27 2015-04-22 10,000 2.56 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ Warrant3 2015-04-27 2015-04-22 4,742 1.42 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-18 2014-07-15 50,000 5.65 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-15 2014-07-10 50,000 5.7 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-09 2014-07-08 50,000 5.75 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-09 2014-07-09 50,000 5.75 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-02 2014-06-30 50,000 5.7 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-02 2014-06-27 3,900 5.7 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-07-02 2014-06-26 146,100 5.85 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-06-06 2014-06-05 200,000 5.96 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant3 2014-06-06 2014-06-05 200,000 6.43 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-05-28 2014-05-23 200,000 5.65 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant3 2014-05-28 2014-05-23 200,000 5.7 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant4 2014-03-31 2014-03-26 400,000 6.8 ซื้อ
ฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง หุ้นสามัญ 2014-03-17 2014-03-11 5,000 21 ขาย
อุไร ปลื้มสำราญ Warrant3 2014-02-28 2014-02-25 22,296 5.15 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-06 784,600 16.5 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2014-02-11 2014-02-05 1,500,000 16.15 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2013-12-19 2013-12-17 2,500,000 17.2 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2013-12-19 2013-12-17 2,500,000 17.2 ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-12-06 2013-11-29 8 16 ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2013-12-06 2013-12-03 70,508 16.5 ซื้อ
วิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-09-24 2013-09-20 17,274 18.5 ขาย
เดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส หุ้นสามัญ 2013-09-19 2013-09-16 117,585 17.5 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร Warrant3 2013-09-12 2013-09-10 5,205 5.15 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-10 16,436 17.6 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-02 2,464,500 18.44 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant 2013-04-04 2013-04-02 2,464,500 7.35 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-03 1,280,600 18.95 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant 2013-04-04 2013-04-03 1,280,600 7.42 ขาย
เฉลิมชัย มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-29 4,000,000 18.53 ซื้อ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ Warrant 2013-04-01 2013-03-29 2,943,800 7.76 ขาย
เดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส Warrant3 2013-03-28 2013-03-26 4,721 7 ขาย
เดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส Warrant3 2013-03-28 2013-03-25 14,200 5.35 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร หุ้นสามัญ 2013-03-20 2013-03-19 20,000 19 ขาย
เพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ หุ้นสามัญ 2013-03-14 2013-03-12 14,047 17.6 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-22 20,000 18.1 ขาย
เดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-23 80,000 17.6 ขาย
ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-15 16,000 17.3 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร หุ้นสามัญ 2012-12-03 2012-11-28 25,408 15.4 ขาย
เพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ หุ้นสามัญ 2012-11-05 2012-10-31 31,890 16.4 ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-18 20,000 17.1 ซื้อ
ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-19 25,000 20.7 ขาย
วิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-02-21 2012-02-20 31,162 20 ขาย
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2012-02-07 2012-02-03 4,294,800 22.28 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2012-02-06 2012-02-02 7,615,100 22.32 ซื้อ
อุษณา มหากิจศิริ หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-02-01 8,622,900 21.71 ซื้อ
ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-01-26 2012-01-23 10,000 21 ขาย
ปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร หุ้นสามัญ 2012-01-23 2012-01-20 10,000 20.8 ขาย
ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-01-19 2012-01-16 5,000 20.6 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com