หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TMB

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-30 400,000 2.48 ซื้อ
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-30 1,000,000 2.56 ซื้อ
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-30 1,000,000 2.56 ซื้อ
แวววลัย วัฒนา หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-02-28 100,000 2.98 ขาย
แวววลัย วัฒนา หุ้นสามัญ 2018-02-23 2018-02-22 500,000 2.9 ขาย
บุญทักษ์ หวังเจริญ หุ้นสามัญ 2018-01-04 2017-12-29 10,000,000 3 ขาย
บุญทักษ์ หวังเจริญ หุ้นสามัญ 2018-01-04 2017-12-29 5,000,000 3.02 ขาย
บุญทักษ์ หวังเจริญ หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-26 10,000,000 3.02 ขาย
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 290,000 2.98 ขาย
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 290,000 2.98 ขาย
บุญทักษ์ หวังเจริญ หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 5,000,000 3 ขาย
บุญทักษ์ หวังเจริญ หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-20 5,000,000 3 ขาย
อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2017-12-06 2017-12-01 1,000,000 2.9 ขาย
แวววลัย วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-10-30 2017-10-27 20,000 2.58 ขาย
แวววลัย วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-09-18 2017-09-14 100,000 2.4 ขาย
อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2017-08-30 2017-08-29 1,000,000 2.4 ขาย
แวววลัย วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-08-28 2017-08-25 100,000 2.38 ขาย
แวววลัย วัฒนา หุ้นสามัญ 2017-08-02 2017-07-27 100,000 2.4 ขาย
แวววลัย วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-12-07 2016-12-06 500,000 2.02 ขาย
แวววลัย วัฒนา หุ้นสามัญ 2016-11-29 2016-11-25 400,000 2.02 ขาย
บุญทักษ์ หวังเจริญ หุ้นสามัญ 2016-05-11 2016-05-10 2,000,000 2.2 ซื้อ
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2016-02-24 2016-02-23 720,000 2.62 ขาย
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2016-02-19 2016-02-18 50,000 2.54 ขาย
อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2016-02-03 2016-02-01 500,000 2.62 ขาย
อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2016-01-28 2016-01-28 500,000 2.6 ขาย
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-25 130,000 2.42 ขาย
ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-04 530,000 2.4 ซื้อ
ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-23 2,000,000 2.3 ซื้อ
บุญทักษ์ หวังเจริญ หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-30 3,000,000 2.36 ซื้อ
ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส หุ้นสามัญ 2015-05-19 2015-05-13 350,000 2.52 ซื้อ
บุญทักษ์ หวังเจริญ หุ้นสามัญ 2015-05-08 2015-05-06 4,000,000 2.48 ซื้อ
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2015-05-06 2015-04-30 300,000 2.6 ซื้อ
ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส หุ้นสามัญ 2015-04-27 2015-04-23 566,000 2.76 ซื้อ
ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส หุ้นสามัญ 2015-03-24 2015-03-20 1,100,000 3.04 ซื้อ
กมล แสนอิสระ หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-17 100,000 2.92 ซื้อ
ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส หุ้นสามัญ 2014-09-25 2014-09-25 1,576,320 3.04 ขาย
ปิติ ตัณฑเกษม หุ้นสามัญ 2014-09-04 2014-09-02 1,000,000 3.12 ขาย
ปิติ ตัณฑเกษม หุ้นสามัญ 2014-09-01 2014-08-29 1,000,000 3.04 ขาย
ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส หุ้นสามัญ 2014-08-29 2014-08-28 530,000 3.04 ขาย
ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย หุ้นสามัญ 2014-08-25 2014-08-22 500,000 3.06 ขาย
ปพนธ์ มังคละธนะกุล หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-21 500,000 3.02 ขาย
ปพนธ์ มังคละธนะกุล หุ้นสามัญ 2014-08-18 2014-08-15 500,000 2.94 ขาย
ปิติ ตัณฑเกษม หุ้นสามัญ 2014-08-14 2014-08-13 813,000 2.9 ขาย
ปิติ ตัณฑเกษม หุ้นสามัญ 2014-08-06 2014-08-05 1,000,000 2.88 ขาย
ปิติ ตัณฑเกษม หุ้นสามัญ 2014-07-25 2014-07-24 1,000,000 2.86 ขาย
ถนอมศักดิ์ โชติกประกาย หุ้นสามัญ 2014-07-18 2014-07-17 1,000,000 2.87 ขาย
ปพนธ์ มังคละธนะกุล หุ้นสามัญ 2014-07-18 2014-07-17 2,000,000 2.8 ขาย
อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2014-07-18 2014-07-17 2,400,000 2.83 ขาย
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2014-03-17 2014-03-14 300,000 2.54 ขาย
ปิติ ตัณฑเกษม หุ้นสามัญ 2014-03-07 2014-03-06 763,800 2.56 ขาย
บุญทักษ์ หวังเจริญ หุ้นสามัญ 2014-02-06 2014-02-04 2,650,000 2.27 ซื้อ
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-09 300,000 2.36 ซื้อ
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2013-09-16 2013-09-13 147,000 2.8 ขาย
ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-27 240,000 2.52 ซื้อ
ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส หุ้นสามัญ 2013-05-29 2013-05-27 190,000 2.52 ขาย
ปพนธ์ มังคละธนะกุล หุ้นสามัญ 2013-05-16 2013-05-14 1,000,000 2.8 ขาย
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2013-03-19 2013-03-18 252,400 2.78 ขาย
ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส หุ้นสามัญ 2013-02-04 2013-01-30 800,000 2.34 ขาย
อาวีวรรณ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-29 425,000 2.34 ขาย
เมธ กนกพิบูล หุ้นสามัญ 2012-05-25 2012-05-23 200,000 1.51 ซื้อ
ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. ดามัส หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-08 751,900 1.89 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com