หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TKS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ หุ้นสามัญ 2016-05-30 2016-05-13 46,000 8.2 ขาย
ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ หุ้นสามัญ 2015-02-12 2015-02-11 13,300 9.4 ซื้อ
ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ หุ้นสามัญ 2014-11-12 2014-11-11 20,000 9.2 ซื้อ
ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-31 2014-07-30 56,700 11 ซื้อ
ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ หุ้นสามัญ 2014-07-16 2014-07-15 12,000 10.21 ซื้อ
ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 120,000 6.31 ขาย
ณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 120,000 5.43 ซื้อ
สุพันธุ์ มงคลสุธี หุ้นสามัญ 2011-09-19 2011-09-13 100,000 6.68 ซื้อ
สุพันธุ์ มงคลสุธี หุ้นสามัญ 2011-09-06 2011-09-05 50,000 6.45 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com