หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TKN

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-11-30 2,000,000 20.64 ซื้อ
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-11-30 400,000 20.6 ซื้อ
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-12-01 2,000,000 20.64 ซื้อ
อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-11-30 1,000,000 21.2 ซื้อ
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-12-01 2017-12-01 400,000 20.6 ซื้อ
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-21 3,750,000 24.25 ขาย
อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-21 3,750,000 24.25 ขาย
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-21 17,500,000 24.25 ขาย
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-06 2017-06-05 500,000 22.5 ซื้อ
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-18 500,000 20 ซื้อ
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-15 750,000 19.5 ซื้อ
อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-15 500,000 19.5 ซื้อ
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-18 2017-05-17 500,000 20 ซื้อ
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 2,014,400 20.17 ซื้อ
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-11 276,300 19.8 ซื้อ
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-11 500,000 21.5 ซื้อ
อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-11 1,000,000 21.5 ซื้อ
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-11 3,500,000 21.5 ซื้อ
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-07 2017-03-07 21,000,000 27 ขาย
อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-07 2017-03-07 4,500,000 27 ขาย
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-07 2017-03-07 4,500,000 27 ขาย
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-12-02 2016-12-02 17,500,000 25.5 ขาย
อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-12-02 2016-12-02 3,750,000 25.5 ขาย
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-12-02 2016-12-02 3,750,000 25.5 ขาย
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-11-17 2016-11-16 5,250,000 25.5 ขาย
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-11-16 2016-11-16 24,500,000 25.5 ขาย
อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-11-16 2016-11-16 5,250,000 25.5 ขาย
บุญชัย โควพานิช หุ้นสามัญ 2016-10-03 2016-09-30 10,000 20.53 ซื้อ
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-24 3,750,000 23 ขาย
อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-24 3,750,000 23 ขาย
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-24 17,500,000 23 ขาย
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-24 17,500,000 23 ขาย
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-09 4,500,000 16 ขาย
อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-09 4,500,000 16 ขาย
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-09 21,000,000 16 ขาย
บุญชัย โควพานิช หุ้นสามัญ 2016-06-07 2016-06-06 9,000 17.1 ขาย
อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-16 21,000,000 13.7 ซื้อ
อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-16 4,500,000 13.7 ขาย
ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-05-17 2016-05-16 4,500,000 13.7 ขาย
บุญชัย โควพานิช หุ้นสามัญ 2016-05-12 2016-05-11 15,000 13.3 ขาย
บุญชัย โควพานิช หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-08 24,000 9.8 ซื้อ
บุญชัย โควพานิช หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-16 40,000 10.1 ขาย
บุญชัย โควพานิช หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-21 27,500 9.1 ซื้อ
บุญชัย โควพานิช หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-20 2,500 9 ขาย
บุญชัย โควพานิช หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-20 15,000 9.03 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com