หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร TACC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2018-06-01 2018-05-30 150,000 4.57 ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-24 30,000 4.56 ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2018-05-15 2018-05-11 208,400 4.82 ซื้อ
ชนิต สุวรรณพรินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-27 6,000,000 0 โอนออก
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-18 400,000 5.62 ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2017-12-14 2017-12-12 300,000 5.3 ซื้อ
ชนิต สุวรรณพรินทร์ หุ้นสามัญ 2017-08-22 2017-08-18 9,000,000 0 โอนออก
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 4,000 6.55 ซื้อ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 4,000 6.6 ขาย
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2017-05-03 2017-05-02 60,000 7.33 ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2017-05-03 2017-05-02 69,000 7.31 ซื้อ
ชนิต สุวรรณพรินทร์ หุ้นสามัญ 2017-04-12 2017-04-11 9,000,000 0 รับโอน
ชนิต สุวรรณพรินทร์ หุ้นสามัญ 2017-04-12 2017-04-11 9,000,000 0 โอนออก
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 3,000 8.5 ซื้อ
สุวีรยา อังศวานนท์ หุ้นสามัญ 2016-12-29 2016-12-29 3,500,000 0 โอนออก
ชนิต สุวรรณพรินทร์ หุ้นสามัญ 2016-12-28 2016-12-27 2,000,000 0 โอนออก
ชนิต สุวรรณพรินทร์ หุ้นสามัญ 2016-12-28 2016-12-27 1,000,000 0 โอนออก
สุวีรยา อังศวานนท์ หุ้นสามัญ 2016-12-28 2016-12-27 500,000 0 โอนออก
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2016-12-13 2016-12-08 5,250,000 0 รับโอน
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-12-09 2016-12-07 6,000 10.2 ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-12-09 2016-12-07 6,000 10.2 ขาย
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-12-07 2016-12-06 69,000 10.08 ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-12-07 2016-12-06 3,000 10.1 ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-11-24 2016-11-23 2,500 9.45 ขาย
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-30 5,000,000 0 โอนออก
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-30 5,000,000 0 รับโอน
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-30 5,000,000 0 รับโอน
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-09-30 5,000,000 0 โอนออก
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ หุ้นสามัญ 2016-09-30 2016-09-28 29,000 9.03 ขาย
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ หุ้นสามัญ 2016-09-27 2016-09-26 2,000 8.77 ขาย
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-09 49,000 7.69 ซื้อ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-23 10,000 8.1 ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-23 10,000 7.95 ขาย
พักตรา สุริยาปี หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-07-08 20,000 5.95 ขาย
ชนิต สุวรรณพรินทร์ หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-07-08 100,000 5.95 ขาย
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-23 50,000 5.51 ซื้อ
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-20 10,000 5.4 ซื้อ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-17 8,000 5.45 ซื้อ
ชนิต สุวรรณพรินทร์ หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-17 100,000 5.45 ซื้อ
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 40,000 5.68 ซื้อ
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-15 20,000 5.75 ซื้อ
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ หุ้นสามัญ 2016-06-13 2016-06-10 20,000 5.75 ซื้อ
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ หุ้นสามัญ 2016-05-25 2016-05-23 40,000 5.77 ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2016-05-24 2016-05-24 100,000 5.75 ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุข หุ้นสามัญ 2016-05-24 2016-05-23 100,000 5.8 ซื้อ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-05-24 2016-05-23 5,000 5.75 ซื้อ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-04-11 2016-04-08 9,000 6 ซื้อ
พักตรา สุริยาปี หุ้นสามัญ 2016-04-05 2016-04-04 20,000 6.3 ขาย
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-03-29 2016-03-28 7,000 6.15 ซื้อ
หัสยา จารุวิทยานันท์ หุ้นสามัญ 2016-03-25 2016-03-15 20,000 6.25 ขาย
ชนิต สุวรรณพรินทร์ หุ้นสามัญ 2016-03-24 2016-03-21 250,000 6.6 ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-15 10,000 6.3 ขาย
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-14 30,000 6.3 ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-08 5,000 5.85 ขาย
หัสยา จารุวิทยานันท์ หุ้นสามัญ 2016-01-27 2016-01-22 103,400 6.06 ขาย
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์ หุ้นสามัญ 2016-01-27 2016-01-22 20,000 6.03 ซื้อ
แพรวนภา นิ่มมา หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-22 175,000 6.05 ขาย
พักตรา สุริยาปี หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-20 60,000 6.05 ขาย
แพรวนภา นิ่มมา หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-20 175,000 6 ขาย
หัสยา จารุวิทยานันท์ หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-20 123,400 6 ขาย
หัสยา จารุวิทยานันท์ หุ้นสามัญ 2016-01-22 2016-01-21 66,900 6.12 ขาย
สุวีรยา อังศวานนท์ หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-20 70,000 6 ขาย
สมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-19 100,000 5.8 ขาย
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-13 10,000 6 ขาย
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 10,000 4.7 ซื้อ
สุวีรยา อังศวานนท์ หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-17 50,000 4.9 ซื้อ
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-16 5,000 4.8 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com