หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SSF

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-21 944,260 1 รับโอน
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-21 5,880,030 1 โอนออก
สรพล ว่องวัฒนโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-21 1,688,670 1 โอนออก
สรพล ว่องวัฒนโรจน์ หุ้นสามัญ 2018-01-30 2018-01-26 40,499,850 10 ขาย
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 240,000 11 ซื้อ
โชคชัย เจียงวรีวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-11-14 2017-11-13 150,000 11 ซื้อ
มาลัย ว่องวัฒนโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-02-19 2016-02-10 65,000 0 รับโอน
สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-19 15,000,000 0 โอนออก
ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-19 5,000,000 0 รับโอน
ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-19 5,000,000 0 รับโอน
โชคชัย เจียงวรีวงศ์ หุ้นสามัญ 2015-01-21 2015-01-20 21,529,910 0 โอนออก
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-09 20,000 0 โอนออก
สรณี อึง หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-09 10,000 0 รับโอน
สิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-25 3,000,000 0 โอนออก
ศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-25 1,000,000 0 รับโอน
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-12-23 2014-12-22 92,011,350 0 โอนออก
สรพล ว่องวัฒนโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-12-23 2014-12-22 46,006,000 0 รับโอน
สุรพล ว่องวัฒนโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-03-07 2013-03-05 549,600 13 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com