หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SMM

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วิฑูรย์ นิรันตราย Warrant4 2018-06-13 2018-06-01 83,725 0.21 ขาย
อัญชลีพร ธีระสินธุ์ Warrant4 2017-08-25 2017-08-23 300,000 0.53 ขาย
อัญชลีพร ธีระสินธุ์ Warrant4 2017-08-07 2017-08-03 400,000 0.66 ขาย
ภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ Warrant4 2017-08-07 2017-08-04 20,000 0.6 ขาย
ภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ Warrant4 2017-08-04 2017-08-02 90,000 0.56 ขาย
ภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ Warrant4 2017-08-04 2017-08-03 20,000 0.65 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ Warrant4 2017-08-04 2017-08-03 80,118 0.64 ขาย
อัญชลีพร ธีระสินธุ์ Warrant4 2017-07-27 2017-07-25 150,000 0.58 ขาย
อัญชลีพร ธีระสินธุ์ Warrant4 2017-07-25 2017-07-24 801,600 0.54 ขาย
อัญชลีพร ธีระสินธุ์ Warrant4 2017-07-25 2017-07-21 1,300,000 0.65 ขาย
ภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ Warrant 2017-07-03 2017-06-27 1,000 0.55 ขาย
ภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ Warrant 2017-07-03 2017-06-29 16,400 0.52 ขาย
อัญชลีพร ธีระสินธุ์ Warrant4 2017-06-19 2017-06-16 143,128 0.59 ขาย
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2017-05-17 2017-05-15 50,000 1.3 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2017-05-09 2017-05-08 179,600 1.57 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2017-05-04 2017-05-03 150,000 1.62 ซื้อ
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2017-05-04 2017-05-03 108,600 1.59 ซื้อ
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2017-04-26 2017-04-25 50,000 1.8 ซื้อ
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2017-04-17 2017-04-12 150,000 2.2 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2017-04-11 2017-04-10 80,000 2.03 ขาย
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2017-04-11 2017-04-10 100,000 2.1 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2017-04-05 2017-04-03 200,000 1.72 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2016-11-17 2016-11-16 200,000 1.38 ซื้อ
วิฑูรย์ นิรันตราย Warrant3 2016-10-20 2016-10-20 130,000 0.34 ขาย
วิฑูรย์ นิรันตราย Warrant3 2016-10-20 2016-10-19 30,000 0.43 ขาย
วิฑูรย์ นิรันตราย Warrant3 2016-10-20 2016-10-19 30,000 0.43 ขาย
วิฑูรย์ นิรันตราย Warrant3 2016-10-20 2016-10-18 100,000 0.46 ขาย
วิฑูรย์ นิรันตราย Warrant3 2016-10-13 2016-10-11 100,000 0.65 ขาย
ภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ Warrant3 2016-10-06 2016-10-05 50 0.61 ขาย
วิฑูรย์ นิรันตราย Warrant3 2016-10-06 2016-10-05 420,000 0.62 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2016-10-04 2016-10-03 200,000 2 ขาย
ไพฑูร ชุติมากรกุล Warrant3 2016-10-04 2016-10-03 1,733,333 0.55 ขาย
วิฑูรย์ นิรันตราย Warrant3 2016-10-04 2016-10-03 83,725 0.64 ขาย
อัญชลีพร ธีระสินธุ์ Warrant3 2016-10-04 2016-10-03 790,028 0.54 ขาย
อัญชลีพร ธีระสินธุ์ Warrant3 2016-10-03 2016-09-29 500,000 0.24 ขาย
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2016-07-04 2016-06-28 10,000 1.48 ซื้อ
ภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ Warrant 2016-03-31 2016-03-30 50,000 0.53 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2016-02-08 2016-02-05 37,000 1.57 ขาย
ภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ Warrant 2016-02-05 2016-02-04 50,000 0.53 ขาย
ภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ Warrant 2016-01-25 2016-01-21 33,300 0.52 ขาย
ภูษณากรณ์ เกษเมธีการุณ Warrant 2016-01-22 2016-01-21 33,300 0.52 ขาย
ภูษณากรณ์ เกษเมธีการุณ Warrant 2016-01-20 2016-01-18 14,100 0.5 ขาย
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 20,000 1.2 ซื้อ
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2015-10-19 2015-10-15 10,000 1.69 ซื้อ
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-12 10,000 1.68 ซื้อ
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-12 10,000 1.68 ซื้อ
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2015-10-14 2015-10-12 10,000 1.68 ซื้อ
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant3 2015-08-03 2015-07-31 94,000 0.64 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant3 2015-06-19 2015-06-18 1,000,000 1.19 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant3 2015-06-19 2015-06-17 1,812,500 0 รับโอน
ธัญญรัตน์ สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2015-06-16 2015-06-15 20,000 1.95 ซื้อ
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant3 2015-06-16 2015-06-15 300,000 1.15 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant3 2015-06-15 2015-06-12 942,300 1.03 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ Warrant3 2015-06-15 2015-06-12 59,300 0.93 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ Warrant3 2015-06-15 2015-06-11 62,500 0.73 ขาย
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน Warrant3 2015-06-15 2015-06-12 48,400 0.88 ขาย
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-08 10,000 1.9 ซื้อ
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2015-05-08 2015-05-07 38,200 1.98 ซื้อ
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2015-03-27 2015-03-26 52,000 2.08 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-20 500 2.22 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2015-03-25 2015-03-24 20,000 2.17 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2015-03-17 2015-03-13 67,000 2.31 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2015-03-13 2015-03-12 36,800 2.26 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2015-03-13 2015-03-11 79,800 2.2 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2015-03-11 2015-03-10 33,400 2.24 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2015-03-11 2015-03-09 20,000 2.21 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2015-02-05 2015-02-04 200,000 2.7 ขาย
อำพันธ์ สิงหรา หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-07 43,000 2.39 ขาย
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-07 150,000 2.62 ขาย
อำพันธ์ สิงหรา หุ้นสามัญ 2014-12-24 2014-12-22 10,000 1.88 ขาย
อำพันธ์ สิงหรา หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-15 9,100 1.7 ซื้อ
อำพันธ์ สิงหรา หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 10,000 1.85 ซื้อ
อำพันธ์ สิงหรา หุ้นสามัญ 2014-12-11 2014-12-04 5,900 1.92 ซื้อ
อำพันธ์ สิงหรา หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-02 5,000 1.94 ซื้อ
อำพันธ์ สิงหรา หุ้นสามัญ 2014-12-03 2014-12-01 20,000 1.96 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-20 50,000 2.33 ซื้อ
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-20 112,000 2.3 ซื้อ
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-20 50,000 2.76 ขาย
กิตติ ชีนะเกตุ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-18 200,000 2.6 ขาย
อำพันธ์ สิงหรา หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-18 50,000 2.6 ขาย
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2014-11-19 2014-11-18 100,000 2.6 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2014-06-17 2014-06-16 50,000 1.69 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ หุ้นสามัญ 2014-04-17 2014-04-10 20,000 1.5 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย Warrant2 2014-02-19 2014-02-19 42,500 0.62 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant2 2014-02-19 2014-02-19 500,000 0.66 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant2 2014-02-19 2014-02-18 500,000 0.43 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant2 2014-02-17 2014-02-12 100,000 0.41 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant2 2014-02-10 2014-02-06 1,350,000 0.36 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant2 2014-02-06 2014-02-04 500,000 0.28 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant2 2014-02-06 2014-02-05 150,000 0.27 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant2 2014-01-13 2014-01-13 1,812,500 0.63 รับโอน
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2014-01-06 2014-01-02 11,000 1.26 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-12-25 2013-12-16 500,000 1.59 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย Warrant2 2013-12-25 2013-12-16 100,000 0.52 ขาย
ไพฑูร ชุติมากรกุล Warrant2 2013-12-20 2013-12-17 20,000 0.54 ขาย
ไพฑูร ชุติมากรกุล Warrant2 2013-12-20 2013-12-18 894,300 0.44 ขาย
ไพฑูร ชุติมากรกุล Warrant2 2013-12-20 2013-12-16 210,700 0.56 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ หุ้นสามัญ 2013-12-17 2013-12-13 1,812,500 1.15 รับโอน
วิฑูร นิรันตราย Warrant2 2013-12-17 2013-12-12 200,000 0.86 ขาย
ไพฑูร ชุติมากรกุล Warrant2 2013-12-17 2013-12-12 500,000 0.83 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant2 2013-12-16 2013-12-12 502,000 0.83 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ Warrant2 2013-12-16 2013-12-13 250,000 0.83 ขาย
อัญชลี ธีระสินธุ์ หุ้นสามัญ 2013-11-15 2013-11-14 30,000 1.41 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-11-13 2013-11-07 10,000 1.44 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-11-12 2013-11-06 10,000 1.48 ซื้อ
อัญชลี ธีระสินธุ์ หุ้นสามัญ 2013-11-08 2013-11-05 44,000 1.4 ซื้อ
อัญชลี ธีระสินธุ์ หุ้นสามัญ 2013-10-30 2013-10-25 483,333 1.57 รับโอน
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-10-02 2013-09-27 7,250,000 1.58 รับโอน
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-16 21,000 1.39 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-04 30,000 1.24 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-30 10,000 1.26 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-27 30,000 1.43 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-26 10,000 1.49 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-07-09 10,000 1.57 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-06-27 7,900 1.63 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-06-28 21,000 1.63 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-07-10 3,000 1.54 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-07-11 6,000 1.55 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-07-15 5,000 1.56 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-07-16 5,000 1.54 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-07-25 12,000 1.57 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-08-02 2,000 1.63 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-07-30 150,000 1.57 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-07-31 50,000 1.55 ซื้อ
กิตติวัฒน์ นิรันตราย Warrant 2013-04-18 2013-04-11 11,000 1.07 ขาย
กิตติวัฒน์ นิรันตราย หุ้นสามัญ 2013-04-18 2013-04-11 50,000 2.2 ขาย
กิตติวัฒน์ นิรันตราย Warrant2 2013-04-10 2013-04-05 40,000 1.14 ขาย
กิตติวัฒน์ นิรันตราย Warrant2 2013-04-10 2013-04-03 50,000 1.18 ขาย
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-22 100,000 2.4 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2012-12-28 2012-12-25 300,000 2.2 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-20 100,000 2.28 ขาย
ปราชญ์ ไชยคำ หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-19 150,000 2.29 ขาย
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2012-11-23 2012-11-19 9,000 2.18 ซื้อ
กิตติ ชีนะเกตุ หุ้นสามัญ 2012-11-14 2012-11-12 200,000 2.44 ขาย
ไพฑูร ชุติมากรกุล หุ้นสามัญ 2012-11-08 2012-11-07 250,000 2.46 ขาย
กิตติ ชีนะเกตุ หุ้นสามัญ 2012-11-08 2012-11-07 5,000 2.4 ขาย
กิตติ ชีนะเกตุ หุ้นสามัญ 2012-11-06 2012-10-31 3,000 2.42 ขาย
กิตติ ชีนะเกตุ หุ้นสามัญ 2012-11-06 2012-11-01 2,000 2.44 ขาย
อำพันธ์ สิงหรา หุ้นสามัญ 2012-11-02 2012-10-31 150,000 2.38 ขาย
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน Warrant 2012-11-02 2012-10-31 2,000 1.57 ขาย
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2012-11-02 2012-11-01 200,000 2.39 ขาย
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2012-08-17 2012-08-15 8,000 2.62 ซื้อ
ภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ หุ้นสามัญ 2012-07-26 2012-07-24 500,000 2.62 ขาย
นวลพร สิทธิ์ธนาวิธาน หุ้นสามัญ 2012-07-26 2012-07-24 200,000 2.62 ขาย
กิตติวัฒน์ นิรันตราย หุ้นสามัญ 2012-07-10 2012-05-04 40,900 0.81 ซื้อ
กิตติวัฒน์ นิรันตราย หุ้นสามัญ 2012-07-10 2012-04-26 50,000 0.81 ซื้อ
กิตติวัฒน์ นิรันตราย หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-06-25 200,000 2.91 ซื้อ
กิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-26 2012-06-18 700,000 2.98 ขาย
กิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-26 2012-06-18 96,500 2.84 ขาย
สฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2012-06-20 2012-06-18 1,000,000 2.98 ขาย
สฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์ หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-30 1,000,000 3.4 ขาย
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-29 200,000 2.76 ซื้อ
กิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-25 400,000 1.55 ขาย
กิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-23 100,000 1.53 ขาย
กิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-28 500,000 2.08 ขาย
กิตติวัฒน์ นิรันตราย หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-05-03 250,000 0.83 ซื้อ
กิตติวัฒน์ นิรันตราย หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-04-30 9,900 0.83 ซื้อ
กิตติวัฒน์ นิรันตราย หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-04-27 150,000 0.82 ซื้อ
กิตติวัฒน์ นิรันตราย หุ้นสามัญ 2012-04-30 2012-04-25 65,000 0.81 ซื้อ
กิตติวัฒน์ นิรันตราย หุ้นสามัญ 2012-04-30 2012-04-20 78,400 0.78 ซื้อ
วิฑูร นิรันตราย หุ้นสามัญ 2012-01-17 2012-01-13 300,000 0.81 ซื้อ
กิตติวัฒน์ นิรันตราย หุ้นสามัญ 2011-08-17 2011-08-10 100,000 0.07 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com