หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร SALEE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุชาติ จิวะพรทิพย์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 100,000 1.09 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2018-07-09 2018-07-06 233,500 1.04 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2018-04-18 2018-04-12 30,000 1.18 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 350,000 1.18 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-28 300,000 1.22 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2018-03-28 2018-03-27 170,000 1.19 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2018-03-27 2018-03-23 700,000 1.26 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-22 200,000 1.23 ซื้อ
เศวต นราธิปกร หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-22 300 1.23 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2018-03-19 2018-03-16 55,400 1.17 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-09 200,000 1.16 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-03-02 338,100 1.19 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2018-03-02 2018-02-28 731,000 1.16 ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-15 2018-01-12 220,600 1.31 ขาย
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-12-20 2017-12-19 41,400 1.1 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-18 200,000 1.1 ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-18 220,600 1.13 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-12-13 2017-12-12 120,000 1.28 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 450,000 1.24 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 50,000 1.25 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-12-07 2017-12-06 50,000 1.25 ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-11-16 2017-11-15 50,000 1.3 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-08-24 2017-08-22 24,900 1.44 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-08-22 2017-08-21 200,000 1.46 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-08-21 2017-08-18 100,000 1.45 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 165,100 1.45 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2017-08-17 2017-08-16 400,000 1.47 ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-30 100,000 1.43 ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-05-15 2017-05-12 200,000 1.7 ซื้อ
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-04 2016-12-29 200,000 2.1 ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวัน หุ้นสามัญ 2016-11-28 2016-11-24 200,000 1.73 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-26 200,000 1.88 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-10-25 2016-10-20 200,000 1.78 ขาย
เศวต นราธิปกร หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-23 300,000 1.59 ซื้อ
เศวต นราธิปกร หุ้นสามัญ 2016-08-24 2016-08-23 300,000 1.59 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 1,000,000 1.56 ซื้อ
เศวต นราธิปกร หุ้นสามัญ 2016-08-15 2016-08-11 1,400,000 1.49 ซื้อ
เศวต นราธิปกร หุ้นสามัญ 2016-08-10 2016-08-09 3,000,000 1.35 ขาย
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2016-05-31 2016-05-31 2,000,000 1.05 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2016-01-26 2016-01-22 700,000 0.99 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-18 1,000,000 0.96 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-14 112,700 0.91 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-11 41,900 0.89 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2016-01-11 2016-01-08 357,000 0.89 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 500,000 0.9 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 600,000 0.92 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2016-01-04 2016-01-04 1,000,000 0.91 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-26 1,000,000 1.02 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 100,500 0.97 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 800,000 0.99 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2015-08-14 2015-08-13 400,000 1.01 ซื้อ
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-20 13,621 7.8 ขาย
สุพจน์ สุนทรินคะ หุ้นสามัญ 2015-03-31 2015-03-30 28,000 7 ขาย
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-24 60,000 6.74 ซื้อ
สมศักดิ์ พฤกษะวัน หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-20 61,000 7.15 ขาย
สุชาติ จิวะพรทิพย์ หุ้นสามัญ 2014-04-29 2014-04-28 10,233,447 8.5 ขาย
พิมพา จิวะพรทิพย์ หุ้นสามัญ 2014-04-22 2014-01-23 560,439 0 โอนออก
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2013-08-29 2013-08-26 21,000 9.7 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-23 21,000 9.93 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 14,200 9.67 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-21 38,400 9.9 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2013-08-22 2013-08-19 26,000 9.93 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2013-08-19 2013-08-15 39,800 10.01 ซื้อ
เศวต นราธิปกร หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-27 5,000,000 7.5 โอนออก
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2013-06-14 2013-06-10 5,000,000 0 โอนออก
เศวต นราธิปกร หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-26 4,000,000 0 รับโอน
เศวต นราธิปกร หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-26 4,000,000 0 โอนออก
สุชาติ จิวะพรทิพย์ หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-27 1,000,000 0 โอนออก
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2013-02-18 2013-02-14 5,000,000 0 โอนออก
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-02-18 2013-02-14 10,000 12.9 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-06 20,000 11.9 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-06 10,000 12 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-02-06 2013-02-05 10,000 11.6 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-01-29 2013-01-28 20,000 12 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-01-25 2013-01-23 50,000 11.5 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-22 30,000 11.6 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-22 20,000 11.3 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-11 10,000 9.85 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-11 20,000 9.8 ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-20 630 0 โอนออก
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-20 630 0 รับโอน
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-21 10,000 8.4 ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2012-12-04 2012-12-03 10,000 8.3 ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-29 10,000 8.1 ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-26 6,800 8.05 ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-23 3,200 8 ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2012-11-20 2012-11-16 29,924 0 รับโอน
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2012-11-20 2012-11-16 29,924 0 โอนออก
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2012-08-16 2012-08-15 10,000 9 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-10 2012-08-08 20,000 11.2 ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวัน หุ้นสามัญ 2012-08-09 2012-08-07 15,000 9.75 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-08-08 2012-08-07 10,000 9.4 ขาย
วีรวิธ วณิชยาลัย หุ้นสามัญ 2012-08-08 2012-08-07 20,000 8.85 ขาย
สุพจน์ สุนทรินคะ หุ้นสามัญ 2012-08-08 2012-08-07 19,900 9.6 ขาย
สมศักดิ์ พฤกษะวัน หุ้นสามัญ 2012-08-01 2012-07-30 36,000 7.1 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-07-05 2012-07-04 10,000 7.15 ขาย
เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-06-22 2012-06-20 5,000 6.3 ขาย
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-22 73,600 4.11 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-20 31,500 4.12 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2012-02-16 2012-02-15 36,900 3.58 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2012-02-16 2012-02-14 20,000 3.58 ซื้อ
สุชาติ จิวะพรทิพย์ หุ้นสามัญ 2011-12-27 2011-12-26 1,247,380 0 โอนออก
สุพจน์ สุนทรินคะ หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-07 27,800 3.5 ขาย
สุพจน์ สุนทรินคะ หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-06 30,000 3.5 ขาย
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2011-11-28 2011-11-28 40,000 3.6 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2011-10-06 2011-10-05 15,000 3.75 ซื้อ
สาทิส ตัตวธร หุ้นสามัญ 2011-10-05 2011-10-04 20,000 3.66 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com