หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PSH

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 19 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 19 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 19 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 19 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 19 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 19 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 100,000 19 ซื้อ
ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต หุ้นสามัญ 2018-03-30 2018-03-28 93,600 21.4 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2018-03-05 2018-02-28 70,000 23.6 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2018-02-23 2018-02-21 100,000 23.7 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-18 100,000 24.8 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-21 100,000 23.6 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-23 2017-11-21 88,000 23.8 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-20 112,000 23.8 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-10-27 2017-10-25 100,000 25.25 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-09-26 4,000 23.9 ซื้อ
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-09-12 5,000 22.7 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-25 2017-09-21 168,500 24.3 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 113,500 24.2 ขาย
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2017-09-08 2017-09-08 100,000 22.7 ซื้อ
ปิยะ ประยงค์ หุ้นสามัญ 2017-09-06 2017-09-06 200,000 22.9 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-23 2017-08-22 164,200 22.8 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-23 2017-08-21 335,800 22.8 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-23 2017-08-21 600,000 22.9 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 300,000 22.9 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-23 200,000 22.1 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-25 2017-05-24 200,000 21.3 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-05-23 2017-05-19 300,000 22.1 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-03-28 2017-03-27 100,000 22.4 ขาย
พรเทพ ศุภธราธาร หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-17 59,000 22.5 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 100,000 22 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-02-22 2017-02-22 100,000 22.3 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2017-02-21 2017-02-20 100,000 22.4 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-02-03 2017-01-06 7,900 22.58 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-02-03 2017-01-05 400 22.48 ขาย
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2017-02-03 2017-01-04 100 22.64 ซื้อ
ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2016-12-29 2016-12-28 100,000,000 0 รับโอน
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-26 100,000 21.3 ขาย
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-21 100,000 22.1 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-12-06 2016-12-02 100,000 22.5 ซื้อ
รัตนา พรมสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2016-12-02 2016-12-01 100,000 23 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com