หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร PF

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-03 500,000 0.92 ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-03 500,000 0.92 ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-03 500,000 0.92 ขาย
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2016-11-08 2016-11-04 400,000 0.95 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2016-11-04 2016-11-02 100,000 0.98 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2015-09-04 2015-09-02 220,000 0.88 ซื้อ
ปราโมทย์ เริ่มยินดี หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 22,000,000 1 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2015-06-25 2015-06-24 170,000,000 1 ซื้อ
สุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา หุ้นสามัญ 2015-06-16 2015-06-12 2,498,000 1.04 ขาย
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-09 141,050,475 1.03 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-08 150,000,000 1.03 ซื้อ
บรรลือ ฉันทาดิศัย หุ้นสามัญ 2015-05-11 2015-05-07 500,000 1 ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2014-09-17 2014-09-12 500,000 1.39 ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2014-09-02 2014-08-29 500,000 1.31 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-21 200,000 1.3 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2014-08-22 2014-08-21 1,000,000 1.3 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-19 400,000 0.9 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-20 200,000 0.89 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-20 200,000 0.89 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-21 400,000 0.89 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-02 700,000 1.15 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-07-16 2013-07-12 23,200 1.17 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-07-16 2013-07-15 476,800 1.22 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-07-08 2013-07-04 466,900 1.19 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-07-02 2013-06-28 3,500,000 1.25 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-05-31 900,000 1.65 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 1,000,000 1.67 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-05-08 2013-05-03 250,000 1.7 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-05-08 2013-05-07 750,000 1.71 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-05 600,000 1.54 ซื้อ
สุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา หุ้นสามัญ 2013-03-06 2013-03-01 400,000 1.76 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-22 100,000 1.88 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-22 500,000 1.88 ขาย
ธวัชชัย นาคะตะ Warrant 2013-02-19 2013-02-15 9,644,730 0.99 ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2013-02-18 2013-02-14 500,000 1.78 ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2013-02-18 2013-02-14 500,000 1.77 ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2013-02-14 2013-02-11 1,000,000 1.61 ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2013-02-11 2013-02-04 1,000,000 1.36 ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2013-02-11 2013-02-07 500,000 1.44 ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2013-02-01 2013-01-28 500,000 1.39 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-23 100,000 1.26 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-22 100,000 1.4 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-22 200,000 1.4 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-21 200,000 1.43 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-22 100,000 1.38 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-21 10,000,000 1.41 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2013-01-17 2013-01-15 361,000 1.22 ขาย
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-01-09 2013-01-07 10,000,000 1.14 ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุล หุ้นสามัญ 2013-01-02 2012-12-28 10,000,000 1.05 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-26 200,000 1.05 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-27 200,000 1.06 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-11-12 2012-11-08 100,000 1.1 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-11-12 2012-11-09 300,000 1.1 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-11-12 2012-11-07 200,000 1.1 ขาย
สุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา หุ้นสามัญ 2012-10-11 2012-10-08 800,000 1.1 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-17 200,000 1.07 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-19 200,000 1.06 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-09-21 2012-09-20 400,000 1.06 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-08-24 2012-08-20 1,000,000 1.06 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-17 200,000 1.06 ขาย
สุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา Warrant 2012-08-20 2012-08-15 494,700 0.55 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-08-20 2012-08-15 400,000 1.08 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต Warrant 2012-08-07 2012-08-06 200,000 0.5 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต Warrant 2012-08-07 2012-08-06 65,500 0.5 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-07-10 2012-07-05 500,000 1.11 ขาย
สุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา หุ้นสามัญ 2012-06-27 2012-06-22 989,000 1.11 ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2012-05-09 2012-05-03 1,000,000 1.32 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-04-30 2012-04-25 230,000 1.26 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-04-10 2012-04-03 500,000 1.21 ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-27 500,000 1.35 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-26 1,000,000 1.28 ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธ หุ้นสามัญ 2012-03-28 2012-03-21 500,000 1.12 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-03-06 2012-03-02 600,000 0.93 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-28 800,000 0.93 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-18 200,000 0.79 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-01-18 2012-01-17 200,000 0.77 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-01-18 2012-01-13 200,000 0.76 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2012-01-18 2012-01-13 200,000 0.79 ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2011-10-07 2011-10-05 200,000 0.62 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 200,000 0.66 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-23 300,000 0.71 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-09-01 300,000 0.88 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-08-05 207,000 0.9 ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หุ้นสามัญ 2011-08-09 2011-08-05 300,000 0.89 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com