หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร MALEE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
นาฏ ฟองสมุทร หุ้นสามัญ 2018-05-14 2018-05-11 27,700 17.9 ซื้อ
จินตนา บุญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-03-06 2018-03-02 30,000 22.6 ซื้อ
จินตนา บุญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-26 30,000 25.5 ซื้อ
จินตนา บุญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-23 40,000 29.25 ซื้อ
จินตนา บุญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-23 20,000 28.5 ซื้อ
จินตนา บุญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-01-11 2018-01-09 30,000 38 ซื้อ
จินตนา บุญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-03 20,000 38.25 ซื้อ
นาฏ ฟองสมุทร หุ้นสามัญ 2018-01-03 2017-12-29 13,200 37.5 ซื้อ
นาฏ ฟองสมุทร หุ้นสามัญ 2017-12-27 2017-12-25 13,500 37 ซื้อ
จินตนา บุญญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-12-04 2017-11-30 60,000 39.13 ซื้อ
นาฏ ฟองสมุทร หุ้นสามัญ 2017-08-23 2017-08-22 13,600 36.5 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-16 1,200 32.5 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-07 30,000 39.5 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-07-12 2017-07-07 20,000 39.5 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-07-11 2017-07-07 60,000 39.75 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-07-07 2017-07-06 90,000 39.61 ซื้อ
นาฏ ฟองสมุทร หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-29 12,000 39.5 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-06-30 2017-06-29 50,000 39.9 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-06-30 2017-06-29 40,000 40.24 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-28 90,000 44.17 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-28 70,000 43.14 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-23 50,000 46.6 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-06-28 2017-06-27 80,000 46 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-06-22 2017-06-21 20,000 46.63 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-03-15 2017-03-13 11,500 86.65 ซื้อ
นาฏ ฟองสมุทร หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-08 5,600 88 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-01-16 2017-01-13 5,000 105 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-01-12 2017-01-11 10,000 106 ซื้อ
นาฏ ฟองสมุทร หุ้นสามัญ 2016-12-28 2016-12-26 9,500 106 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-11-21 2016-11-18 300 104 ขาย
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-11-21 2016-11-18 300 104 ซื้อ
นาฏ ฟองสมุทร หุ้นสามัญ 2016-09-23 2016-09-22 12,000 77 ซื้อ
นาฏ ฟองสมุทร หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-09 7,000 68 ซื้อ
ประยูร ยาวิชัย หุ้นสามัญ 2016-08-23 2016-08-18 10,000 82 ขาย
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-08-16 2016-08-15 28,000 69.84 ซื้อ
ประยูร ยาวิชัย หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-06-27 6,000 49.5 ซื้อ
ประยูร ยาวิชัย หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-06-27 6,000 49.5 ซื้อ
ประยูร ยาวิชัย หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-07-04 4,000 49.25 ซื้อ
ประยูร ยาวิชัย หุ้นสามัญ 2016-07-11 2016-07-04 4,000 49.25 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-06-13 2016-06-10 40,000 49.5 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-04-18 2016-04-12 60,800 35.52 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-04-18 2016-04-11 55,000 35.5 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-04-18 2016-04-11 12,100 35.54 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 10,000 27.5 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 17,400 27.25 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-12-11 2015-12-09 100,000 29 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-10-16 2015-10-14 3,203,950 29.75 ขาย
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-10-16 2015-10-14 3,203,950 29.75 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-09-29 2015-09-25 14,200 29 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-24 49,800 28.8 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-09-03 2015-09-02 3,203,950 29 ขาย
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-09-03 2015-09-02 3,203,950 29 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-08-07 2015-08-06 300,000 30.5 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-07-24 2015-07-23 40,000 31.75 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-03 21,200 32 ซื้อ
จินตนา บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-20 95,000 0 รับโอน
กอบชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-05-27 2015-05-20 95,000 0 รับโอน
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-05-22 2015-05-20 285,000 0 โอนออก
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-25 3,500 27.25 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-18 5,000 27.25 ซื้อ
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-12-18 2014-12-16 75,000 25.66 ซื้อ
ณัฐรินทร์ ตาลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-18 2013-09-13 95,000 31.08 โอนออก
ณัฐรินทร์ ตาลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-08-15 30,000 33.92 ซื้อ
ณัฐรินทร์ ตาลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-08-16 30,000 32.88 ซื้อ
ณัฐรินทร์ ตาลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-08-20 20,000 31.69 ซื้อ
ณัฐรินทร์ ตาลทอง หุ้นสามัญ 2013-09-06 2013-08-22 15,000 31.08 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-05-29 220,000 55.94 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-28 2013-05-23 10,000 60 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-20 2013-05-16 33,000 53.9 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-20 2013-05-17 17,000 53.6 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-05-16 2013-05-15 100,000 52.81 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-05 91,100 141.31 ขาย
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-12-04 2012-12-03 1,000 97.75 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-26 1,000 96.25 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-11-26 2012-11-23 7,100 96.08 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-11-21 2012-11-20 11,000 98.36 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-11-20 2012-11-19 3,000 100 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-11-16 2012-11-15 12,800 97.23 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-11-15 2012-11-14 24,500 97.78 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-11-15 2012-11-13 19,700 98 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-11-13 2012-11-12 10,000 97.5 ซื้อ
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-09-03 2012-08-31 1,644,400 0 รับโอน
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-09-03 2012-08-31 176,200 0 รับโอน
พิชัย จิราธิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2012-09-03 2012-08-31 3,600 0 รับโอน
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-09-03 2012-08-31 3,600 0 โอนออก
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-03-12 2012-02-24 980,000 10 ขาย
รุ่งฉัตร บุญรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-02-16 2012-02-10 75,000 27.25 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com