หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร MAJOR

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วิชา พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2018-02-27 2018-02-23 200,000 26 ซื้อ
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-08 10,000 28.5 ขาย
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-08 10,000 28.5 ขาย
วิชา พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2017-12-27 2017-12-26 10,000,000 29.5 ขาย
วิชา พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2017-12-08 2017-12-07 10,000,000 30.25 ขาย
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-14 5,000 35.75 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2017-04-12 2017-04-10 30,000 36 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2017-04-12 2017-04-11 30,400 33.75 ขาย
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2017-04-11 2017-04-10 10,000 35 ขาย
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2017-04-07 2017-04-05 10,000 34.5 ขาย
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-17 10,000 35 ขาย
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2017-03-20 2017-03-16 5,000 34.75 ขาย
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2017-03-10 2017-03-09 10,000 11.42 ขาย
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2017-03-09 2017-03-09 5,000 34 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2017-03-03 2017-03-02 90,000 35.03 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2017-03-03 2017-03-01 30,000 34.17 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-03-01 2017-02-27 20,000 34.5 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-13 2017-01-11 10,000 30.75 ซื้อ
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-05 2016-12-23 50,000 33 ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ หุ้นสามัญ 2016-12-28 2016-12-26 20,000 33.25 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-12-15 2016-12-13 1,955,800 33 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-09 2016-11-29 10,000 31 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-09 2016-11-28 10,000 30.5 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-11-29 2016-11-24 11,500 30 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-11-11 2016-10-14 150,000 30.58 ขาย
วัลลภ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2016-11-11 2016-11-04 25,000 29.25 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-10-19 2016-10-14 50,000 28.9 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-11 50,000 28.1 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 50,000 28.8 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 50,000 28.8 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-04 50,000 30.5 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 50,000 28.8 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-10-06 2016-09-23 50,000 30.5 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-09-27 2016-09-23 40,000 29.57 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-22 50,000 30.25 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-09-26 2016-09-22 50,000 30.25 ซื้อ
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2016-09-23 2016-09-22 5,000 31 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-09-19 2016-09-15 200,000 29.5 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-09 110,000 28.06 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-09-12 2016-09-08 90,000 27.39 ซื้อ
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2016-07-26 2016-07-26 10,000 34.5 ขาย
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2016-07-15 2016-07-14 10,000 33.5 ขาย
สุดาพร ตรองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-20 20,000 32.5 ขาย
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2016-06-24 2016-06-22 10,000 33.75 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-06-23 2016-06-22 480,000 33.53 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-17 105,000 31.99 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-17 105,000 31.99 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-17 548,700 32.91 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-06-22 2016-06-21 396,300 33.43 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-06-21 2016-06-16 150,000 31.75 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-06-21 2016-06-16 31,500 31.84 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-15 100,000 32.13 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-14 80,000 32.13 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-14 18,700 32.25 ขาย
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2016-05-18 2016-05-16 5,000 31.75 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-02-26 2016-02-23 5,000 23.9 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-02-24 2016-02-19 40,000 24.2 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-01-05 2015-12-30 20,000 33.25 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2016-01-05 2015-12-30 50,000 35 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-25 50,000 33.75 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-25 1,500,000 33 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-25 1,940,000 33 ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-29 20,000 36 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-25 120,000 34 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-25 89,600 32.75 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-25 160,000 33 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-28 50,000 34 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-29 20,000 33.75 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-29 10,000 35.5 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-28 21,400 34 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-12-29 2015-12-28 158,600 34 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 200,000 32.75 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-23 113,400 32.28 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-24 42,600 32.5 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-02 40,000 31.75 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-01 24,300 31.5 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-08-31 239,600 32.5 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-01 80,800 32.75 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-09-02 2015-09-02 123,600 32.94 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-29 49,600 30.5 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-29 40,000 30.25 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-28 10,000 30.75 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-31 2015-07-28 20,000 30 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-27 30,000 29.25 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-27 10,000 29.5 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-24 20,000 30 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-28 2015-07-24 50,000 29.75 ซื้อ
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-30 5,000 33 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-30 10,000 32.75 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-19 15,000 31 ซื้อ
ภารดี พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-06-02 2015-05-28 5,000,000 35 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-05-08 2015-05-06 10,000 34.25 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-27 10,000 34.25 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-24 10,000 34.25 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-22 10,000 34.25 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-24 2015-04-21 20,000 34.25 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-22 2015-04-16 118,000 33 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-22 2015-04-16 107,000 34 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-20 10,000 34.25 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-04-21 2015-04-17 2,300 34 ขาย
ภารดี พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-10 2,000,000 34.25 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-16 40,000 33 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-16 60,000 33.25 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-16 20,000 34 ขาย
ภารดี พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-08 300,000 33.54 ขาย
ภารดี พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-09 124,900 34 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-08 90,000 33 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-08 20,000 33.25 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-08 7,600 33.5 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-08 200,000 34 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-09 50,000 33.25 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-09 150,000 33.5 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-09 100,000 33.75 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-09 20,000 34.25 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-10 10,000 34.25 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-04-16 2015-04-10 9,300 34.5 ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-25 20,000 32 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-23 200,000 31.63 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-03-26 2015-03-24 300,000 31.34 ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ หุ้นสามัญ 2015-03-23 2015-03-20 20,000 31.75 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-03-20 2015-03-20 400,000 30.25 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-03-20 2015-03-18 60,500 30 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2015-03-20 2015-03-17 39,500 30 ขาย
ภารดี พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-02-27 4,700,000 30.5 ขาย
ภารดี พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-02-27 2,300,000 30.5 ขาย
วิชา พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-02-27 2,300,000 30.5 ขาย
วิชา พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2015-03-03 2015-02-27 4,700,000 30.5 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-02-06 2015-02-05 10,000 28 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-01-29 2015-01-26 10,000 27.75 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-15 72,310 14.95 ซื้อ
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-15 22,300 27.25 ขาย
ฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-19 25,000 27.5 ขาย
สุดาพร ตรองพาณิชย์ หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-15 30,786 14.95 ซื้อ
อภิชาติ คงชัย หุ้นสามัญ 2015-01-20 2015-01-15 103,300 14.95 ซื้อ
วัลลภ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-19 20,000 26 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2014-06-20 2014-06-19 2,000,000 18.6 ขาย
วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-04 2,889,200 0 โอนออก
วิชา พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-09-02 2013-08-29 1,000,000 15.8 ซื้อ
วิชา พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-06-24 2013-06-20 300,000 21.35 ซื้อ
วิชา พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-06-19 2013-06-18 500,000 21.47 ซื้อ
วิชา พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-06-19 2013-06-17 500,000 21.5 ซื้อ
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-08 40,000 24.4 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-13 2013-05-07 110,000 24.09 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-05-03 34,617 23.6 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-04-29 20,000 22.4 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-04-09 334,100 21.65 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-04-10 70,000 21.61 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-04-11 60,000 21.7 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-04-12 100,000 21.75 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-04-17 262,000 21.94 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-04-22 70,000 22.17 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-04-23 50,000 22.1 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-04-25 33,900 22.28 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-04-26 70,000 22.2 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-05-02 120,000 22.96 ขาย
วิชัย พูลวรลักษณ์ หุ้นสามัญ 2013-05-09 2013-05-03 100,000 23.6 ขาย
วัลลภ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-05 20,000 21.3 ซื้อ
วัลลภ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-04 20,000 21.4 ซื้อ
วัลลภ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2013-03-21 2013-03-18 10,000 21 ซื้อ
วัลลภ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-02-27 20,000 22.2 ซื้อ
ธนกร ปุลิเวคินทร์ หุ้นสามัญ 2012-04-10 2012-04-05 100,000 18.5 ขาย
วัลลภ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2012-04-05 2012-04-03 140,000 18.2 ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ หุ้นสามัญ 2012-04-04 2012-04-03 100,000 18.2 ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ หุ้นสามัญ 2011-12-30 2011-12-29 71,700 14.1 ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-27 28,300 14.1 ขาย
วัลลภ ตั้งตรงจิตร หุ้นสามัญ 2011-12-20 2011-12-16 40,000 14.1 ขาย
ธนกร ปุลิเวคินทร์ หุ้นสามัญ 2011-12-13 2011-12-09 100,000 13.9 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com