หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร M

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-07 10,000 77.75 ซื้อ
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2018-06-08 2018-06-04 10,000 80 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-02 10,000 77.5 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2018-03-19 2018-03-15 10,000 79 ขาย
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-02-28 500 79 ซื้อ
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-02 2,000 79 ซื้อ
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-05 5,000 77.2 ซื้อ
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-07 1,400 74.5 ซื้อ
ประวิทย์ ตันติวศินชัย หุ้นสามัญ 2018-03-12 2018-03-08 250,000 0 โอนออก
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-07 10,000 73 ซื้อ
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-23 10,000 90.5 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-22 30,000 87.75 ขาย
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-01-18 2018-01-17 5,000 85 ขาย
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-01-18 2018-01-16 5,000 83 ซื้อ
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-01-18 2018-01-16 5,000 83 ซื้อ
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2018-01-18 2018-01-17 5,000 85 ขาย
ฤทธิ์ ธีระโกเมน หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-16 17,000,000 83 ขาย
ยุพิน ธีระโกเมน หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-16 17,000,000 83 ขาย
สมชาย หาญจิตต์เกษม หุ้นสามัญ 2018-01-16 2018-01-16 17,000,000 83 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-12-27 2017-12-25 10,000 87.75 ขาย
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-12-27 2017-12-25 5,000 87.5 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-12-22 2017-12-21 10,000 87.25 ขาย
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-12-22 2017-12-20 10,000 87 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-19 10,000 86.5 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-12-15 2017-12-13 10,000 84.5 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-12-13 2017-12-08 10,000 81.5 ซื้อ
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-12-06 2017-12-01 5,000 87 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-12-06 2017-12-01 10,000 88 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-20 30,000 86.67 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-11-20 2017-11-17 20,000 82.5 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 20,000 79.5 ขาย
เกียรติก้อง กังวานวงษ์ หุ้นสามัญ 2017-11-17 2017-11-16 15,000 80 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-12 1,800 64.25 ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริ หุ้นสามัญ 2017-10-16 2017-10-12 1,800 64.25 ขาย
สุจินต์ ชุมพลกาญจนา หุ้นสามัญ 2017-04-05 2017-04-04 36,000 62.75 ขาย
สุจินต์ ชุมพลกาญจนา หุ้นสามัญ 2016-12-14 2016-12-14 4,700 61 ขาย
สุจินต์ ชุมพลกาญจนา หุ้นสามัญ 2016-12-13 2016-12-07 10,000 60.5 ขาย
ประวิทย์ ตันติวศินชัย หุ้นสามัญ 2016-12-07 2016-12-06 26,700 59.75 ขาย
ประวิทย์ ตันติวศินชัย หุ้นสามัญ 2016-12-07 2016-11-29 3,300 59 ขาย
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-27 2016-06-24 50,000 48 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-21 2016-06-20 171,400 48.37 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-21 2016-06-17 78,600 49.41 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 50,000 49.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-15 50,000 49.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-13 24,300 49.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-13 24,300 49.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-14 50,000 49.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-13 2016-06-10 22,800 49.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-13 2016-06-09 2,900 49.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-08 31,700 49.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-07 18,300 49.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-06 2016-06-02 50,000 49.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-06 2016-06-02 50,000 49.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-06-02 2016-05-31 50,000 49.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-05-25 2016-05-24 39,000 49 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-05-25 2016-05-23 10,900 49 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-05-23 2016-05-19 50,100 49 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-05-23 2016-05-18 50,000 49.25 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-05-23 2016-05-18 50,000 49.25 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-05-18 2016-05-17 12,400 49.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-05-18 2016-05-16 37,600 49.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-28 43,900 52.25 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-04-28 2016-04-27 56,100 53.72 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-04-27 2016-04-25 49,500 53.25 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-04-20 2016-04-18 500 52.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-04-07 2016-04-05 50,000 53 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-04-07 2016-04-04 50,000 53.25 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-03-25 2016-03-23 12,300 53 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-18 11,700 53 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-17 8,800 53 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-16 17,200 53 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-03-11 2016-03-10 33,400 52.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-08 10,900 52.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-03-09 2016-03-07 5,700 52.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-03 50,000 52.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-03-07 2016-03-03 50,000 52.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-29 20,000 53 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-02-15 2016-02-11 111,800 53.66 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-02-15 2016-02-12 80,000 53.1 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-02-05 2016-02-04 100 53.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-02-05 2016-02-03 36,300 53.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-02-03 2016-02-01 1,800 53.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-01-29 2016-01-27 51,300 53.97 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-01-29 2016-01-28 94,100 53.75 ซื้อ
สุจินต์ ชุมพลกาญจนา หุ้นสามัญ 2016-01-28 2016-01-26 3,000,000 0 โอนออก
ประวิทย์ ตันติวศินชัย หุ้นสามัญ 2016-01-28 2016-01-26 1,000,000 0 โอนออก
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-01-25 2016-01-21 4,600 53.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-20 50,000 53.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-01-20 2016-01-18 9,500 53.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-15 115,500 54.41 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-01-15 2016-01-13 25,000 54.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 50,000 54.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-07 40,000 56 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-17 10,000 55.25 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-16 15,900 55.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-15 8,000 55.25 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 26,100 55.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-11 23,000 55.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-04 27,000 55 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-13 50,000 54.25 ซื้อ
ทนง โชติสรยุทธ์ หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-06 5,000 54.75 ซื้อ
ทนง โชติสรยุทธ์ หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-05 5,000 55 ซื้อ
ทนง โชติสรยุทธ์ หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-04 5,000 55 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-11-02 2015-10-29 50,000 55.25 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-11-02 2015-10-30 50,000 55 ซื้อ
สุจินต์ ชุมพลกาญจนา หุ้นสามัญ 2015-11-02 2015-10-27 60,500 55.79 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-10-29 2015-10-28 50,000 55.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-10-29 2015-10-27 50,000 56 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-10-27 2015-10-22 17,500 56.25 ซื้อ
สุจินต์ ชุมพลกาญจนา หุ้นสามัญ 2015-10-26 2015-10-22 39,500 56 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-10-22 2015-10-21 81,900 56.4 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-10-21 2015-10-19 47,000 57.1 ซื้อ
สุจินต์ ชุมพลกาญจนา หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-06 100,000 57 ขาย
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-10-09 2015-10-07 3,600 56.75 ซื้อ
สุจินต์ ชุมพลกาญจนา หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-09-25 71,100 58 ขาย
สุจินต์ ชุมพลกาญจนา หุ้นสามัญ 2015-10-02 2015-09-28 128,900 58 ขาย
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-04 50,000 57 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-03 47,800 57.25 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 2,200 54.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-24 126,100 55.95 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 120,000 56.65 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-19 3,900 57 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-17 100,000 57.38 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-08-18 2015-08-14 128,900 57.46 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-08-14 2015-08-13 21,100 57.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-29 20,000 56.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-07-29 2015-07-27 32,500 56.25 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-07-27 2015-07-24 97,500 56.37 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-07-27 2015-07-23 32,400 56.47 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-22 15,200 55.88 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-07-23 2015-07-21 122,100 56.29 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-07-21 2015-07-20 6,000 56.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-07-21 2015-07-17 19,400 56.5 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-06 43,700 55.47 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-03 61,200 55.87 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-07-02 2015-06-29 74,800 55.83 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-26 25,200 55.75 ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกร หุ้นสามัญ 2015-06-23 2015-06-19 50,000 55.25 ซื้อ
ประวิทย์ ตันติวศินชัย หุ้นสามัญ 2015-04-01 2015-03-31 200,000 0 โอนออก
ทนง โชติสรยุทธ์ หุ้นสามัญ 2014-01-14 2014-01-10 250,000 0 โอนออก
ทนง โชติสรยุทธ์ หุ้นสามัญ 2013-09-26 2013-09-24 250,000 49.3 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com