หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร LOXLEY

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุรช ล่ำซำ Warrant 2017-09-04 2017-09-01 304 0.07 ขาย
สุรช ล่ำซำ Warrant 2017-09-04 2017-08-29 304 0 รับโอน
สุรช ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-29 25,588 0 รับโอน
สุรช ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-17 1,288 3.22 ซื้อ
เฉลิมโชค ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 90,625 0.2 ขาย
เฉลิมโชค ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 46,671 0.19 ขาย
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 19,962 0.2 ขาย
ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 318,238 0.2 ขาย
ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 12,500 0.21 ขาย
สุรช ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-17 5,675 0.21 ขาย
วสันต์ จาติกวณิช Warrant 2017-08-17 2017-08-16 23,123 0.19 ขาย
สมภพ เจริญกุล Warrant 2017-07-04 2017-07-03 10,000 0.29 ขาย
สุรช ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2017-03-29 2017-03-27 3,100 3.2 ซื้อ
สุรช ล่ำซำ Warrant 2017-03-29 2017-03-27 14,214 0.62 ขาย
ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 18,238 0.94 ขาย
ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 18,238 0.95 ซื้อ
เฉลิมโชค ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 66,325 0.94 ขาย
เฉลิมโชค ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 66,325 0.95 ซื้อ
สมภพ เจริญกุล หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-26 120,000 3.36 ขาย
สมภพ เจริญกุล หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-26 120,000 3.36 ขาย
วสันต์ จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-21 270,000 0 รับโอน
วสันต์ จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-25 30,000 6.3 ซื้อ
ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-19 112,000 7.96 ขาย
สุรช ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2013-02-12 2013-02-08 454,000 6.22 ซื้อ
ภูมิชาย ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-25 400,000 6 ขาย
ภูมิชาย ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-22 400,000 5.79 ซื้อ
ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-09 100,000 5.6 ขาย
ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-05 150,000 5.36 ขาย
ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-04 50,000 5.2 ขาย
สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-04 30,000 0 โอนออก
สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-27 30,000 0 โอนออก
สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หุ้นสามัญ 2011-10-25 2011-10-25 20,000 0 โอนออก
สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หุ้นสามัญ 2011-08-25 2011-08-24 20,000 0 โอนออก
วสันต์ จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-17 275,000 3.56 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com