หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร LOXLEY

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุรช ล่ำซำ Warrant 2017-09-04 2017-09-01 304 0.07 ขาย
สุรช ล่ำซำ Warrant 2017-09-04 2017-08-29 304 0 รับโอน
สุรช ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-29 25,588 0 รับโอน
สุรช ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2017-09-04 2017-08-17 1,288 3.22 ซื้อ
เฉลิมโชค ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 90,625 0.2 ขาย
เฉลิมโชค ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 46,671 0.19 ขาย
ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 19,962 0.2 ขาย
ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 318,238 0.2 ขาย
ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-15 12,500 0.21 ขาย
สุรช ล่ำซำ Warrant 2017-08-18 2017-08-17 5,675 0.21 ขาย
วสันต์ จาติกวณิช Warrant 2017-08-17 2017-08-16 23,123 0.19 ขาย
สมภพ เจริญกุล Warrant 2017-07-04 2017-07-03 10,000 0.29 ขาย
สุรช ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2017-03-29 2017-03-27 3,100 3.2 ซื้อ
สุรช ล่ำซำ Warrant 2017-03-29 2017-03-27 14,214 0.62 ขาย
ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 18,238 0.94 ขาย
ธงชัย ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 18,238 0.95 ซื้อ
เฉลิมโชค ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 66,325 0.94 ขาย
เฉลิมโชค ล่ำซำ Warrant 2017-02-23 2017-02-21 66,325 0.95 ซื้อ
สมภพ เจริญกุล หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-26 120,000 3.36 ขาย
สมภพ เจริญกุล หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-26 120,000 3.36 ขาย
วสันต์ จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2014-03-24 2014-03-21 270,000 0 รับโอน
วสันต์ จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-25 30,000 6.3 ซื้อ
ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-19 112,000 7.96 ขาย
สุรช ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2013-02-12 2013-02-08 454,000 6.22 ซื้อ
ภูมิชาย ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-25 400,000 6 ขาย
ภูมิชาย ล่ำซำ หุ้นสามัญ 2013-01-24 2013-01-22 400,000 5.79 ซื้อ
ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-09 100,000 5.6 ขาย
ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-05 150,000 5.36 ขาย
ศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-04 50,000 5.2 ขาย
สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-04 30,000 0 โอนออก
สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-27 30,000 0 โอนออก
สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หุ้นสามัญ 2011-10-25 2011-10-25 20,000 0 โอนออก
สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ หุ้นสามัญ 2011-08-25 2011-08-24 20,000 0 โอนออก
วสันต์ จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-17 275,000 3.56 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com