หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร KBS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 1,500,000 4.5 ซื้อ
สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 500,000 4.36 ซื้อ
เกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-04 20,000 4.28 ซื้อ
เกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-04 30,000 4.3 ซื้อ
เกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-23 10,000 4.44 ซื้อ
เกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-14 20,000 4.48 ซื้อ
เกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-14 10,000 4.46 ซื้อ
เกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-15 10,000 4.48 ซื้อ
เกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-16 10,000 4.48 ซื้อ
เกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล หุ้นสามัญ 2018-03-22 2018-03-19 20,000 4.46 ซื้อ
อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ หุ้นสามัญ 2018-01-22 2018-01-19 90,000 8.45 ซื้อ
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-07 30,000 6.35 ซื้อ
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-10 30,000 6.3 ซื้อ
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-15 40,000 6.2 ซื้อ
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2017-11-21 2017-11-16 20,000 6.3 ซื้อ
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2017-09-05 2017-08-31 50,000 6.55 ซื้อ
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2017-07-19 2017-07-04 100,000 6.75 ซื้อ
อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2017-03-16 2017-03-14 466,000 8 ขาย
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-13 16,000 6.2 ซื้อ
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2016-01-18 2016-01-14 36,000 6.2 ซื้อ
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-15 100,000 6.5 ซื้อ
รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-17 1,950,000 7.05 ขาย
รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-11-13 2015-11-11 4,050,000 7.25 ขาย
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-17 100,000 7.41 ซื้อ
รัฐวุฒิ แซ่ตั้ง หุ้นสามัญ 2015-08-06 2015-08-04 149,100 8.93 ขาย
รัฐวุฒิ แซ่ตั้ง หุ้นสามัญ 2015-08-06 2015-08-04 149,100 8.93 ขาย
อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-08 1,000,000 9.5 ขาย
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 15,000 10 ซื้อ
ทัศน์ วนากรกุล หุ้นสามัญ 2014-11-14 2014-11-12 85,000 10.3 ซื้อ
รัฐวุฒิ แซ่ตั้ง หุ้นสามัญ 2014-05-26 2014-05-23 50,000 10.67 ซื้อ
ธาญทิฐ เกษมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2014-05-21 2014-05-20 40,000 10.5 ซื้อ
ธาญทิฐ เกษมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2014-05-21 2014-05-19 40,000 10.9 ซื้อ
รัฐวุฒิ แซ่ตั้ง หุ้นสามัญ 2014-05-20 2014-05-19 100,000 10.8 ซื้อ
อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2013-04-19 2013-04-18 800,000 9.95 ขาย
อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-26 800,000 10 ขาย
ถกล ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2013-03-12 2013-03-11 700,000 10.86 ขาย
สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2013-01-11 2013-01-10 2,500,000 10.5 ขาย
อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2013-01-11 2013-01-10 1,000,000 10.5 ขาย
ถกล ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2012-09-24 2012-09-21 10,000,000 0 โอนออก
ถกล ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2012-07-05 2012-07-04 14,126,250 0 โอนออก
สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-07-02 8,300,000 0 รับโอน
สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-07-02 8,300,000 0 โอนออก
อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2012-06-28 2012-06-27 15,578,000 9.55 ขาย
อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2012-06-28 2012-06-27 12,500,000 0 โอนออก
ถกล ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2012-05-14 2012-05-11 400,000 9.88 ซื้อ
ถกล ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-10 300,000 9.94 ซื้อ
อิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2011-12-01 2011-11-30 2,000,000 11.4 ขาย
สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 1,000,000 9.07 ซื้อ
ภราดร จินดาวงศ์ หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 10,000 9.1 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com