หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร KAMART

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-15 50,000 4.26 ซื้อ
พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-10 50,600 4.54 ซื้อ
พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2018-07-18 2018-07-16 135,000 4.73 ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-04 32,704,667 4.1 ซื้อ
ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช หุ้นสามัญ 2018-06-04 2018-06-04 50,000 5.15 ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2018-04-11 2018-04-09 50,000 6.44 ซื้อ
กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2017-08-07 2017-08-04 20,000 8.45 ขาย
กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2017-08-02 2017-07-31 30,000 8.6 ซื้อ
กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-12 50,000 8.75 ขาย
กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-16 40,000 9.1 ขาย
กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-05-08 400 12 ซื้อ
กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2017-02-27 2017-02-27 20,000 10.4 ซื้อ
กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2017-02-22 2017-02-20 30,000 10.5 ซื้อ
กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2017-02-17 2017-02-16 50,000 10.6 ซื้อ
กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2016-10-19 2016-10-19 142,900 12.48 ขาย
กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 102,900 10.3 ซื้อ
กอบบุญ วิชิต หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-11 40,000 11.3 ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-08-09 700 12.1 ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-08-10 5,400 13.67 ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-08-11 9,800 12.53 ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-08-15 12,000 12.2 ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-08-17 22,500 12.67 ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-08-18 13,000 12.72 ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-08-19 3,000 12.6 ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-08-22 1,500 12.8 ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-09-01 31,000 12.61 ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2016-09-05 2016-09-02 28,500 12.19 ซื้อ
ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช หุ้นสามัญ 2014-10-24 2014-10-21 3,000 6 ซื้อ
พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล Warrant 2014-01-15 2014-01-09 11,900 2.5 ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-08-27 20,000 4.7 ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-08-22 10,000 5.2 ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2013-09-04 2013-08-21 10,000 5.4 ซื้อ
สมศรี วิริยะ หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-19 155,000 0 โอนออก
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-17 10,000 7.1 ขาย
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-10 225,000 6.13 ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-07-15 2013-07-10 6,000 6.15 ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-25 4,000 6.7 ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ Warrant 2013-06-28 2013-06-25 3,000 4.7 ซื้อ
ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช หุ้นสามัญ 2013-06-19 2013-06-18 50,000 8.8 ขาย
ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 50,000 7.3 ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ Warrant 2013-06-14 2013-06-11 5,000 6.21 ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ Warrant 2013-06-07 2013-06-05 5,000 6.68 ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ Warrant 2013-06-07 2013-06-04 1,000 6.9 ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ Warrant 2013-06-07 2013-06-06 2,000 6.35 ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ Warrant 2013-06-04 2013-05-30 2,000 6.85 ซื้อ
ชลธิดา ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2013-05-10 2013-04-30 73,700 9.7 ซื้อ
สมศรี วิริยะ หุ้นสามัญ 2013-05-08 2013-05-03 21,000 9.45 ขาย
สมศรี วิริยะ หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-25 370,000 6.3 ขาย
สมศรี วิริยะ หุ้นสามัญ 2012-07-25 2012-07-05 50,000 5.4 ขาย
สมศรี วิริยะ หุ้นสามัญ 2012-07-25 2012-07-17 2,000 5.6 ขาย
สมศรี วิริยะ หุ้นสามัญ 2012-07-25 2012-07-18 20,000 5.8 ขาย
สมศรี วิริยะ หุ้นสามัญ 2012-07-25 2012-07-23 35,000 6 ขาย
สมศรี วิริยะ หุ้นสามัญ 2012-07-25 2012-07-24 30,000 6.15 ขาย
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2012-06-01 2012-05-30 20,000 4.6 ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-05-16 20,000 2.7 ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2012-03-20 2012-03-14 20,000 2.82 ซื้อ
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2012-03-14 2012-03-13 400,000 4.62 ซื้อ
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2012-03-14 2012-03-13 500,000 4.6 ซื้อ
ทัศนี อุ่นเจริญ หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-20 60,000 4.12 ซื้อ
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-20 700,000 4.21 ซื้อ
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2012-01-24 2012-01-20 200,000 4.2 ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2011-12-23 2011-12-20 100,000 3.3 ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2011-12-16 2011-12-15 50,000 2.83 ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2011-12-14 2011-12-09 50,000 2.68 ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-09-23 200,000 1.7 ซื้อ
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2011-09-26 2011-09-19 200,000 2.22 ซื้อ
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2011-09-26 2011-09-22 1,403,000 1.91 ซื้อ
ทัศนี อุ่นเจริญ หุ้นสามัญ 2011-09-21 2011-09-19 100,000 2.25 ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2011-08-22 2011-08-18 720,000 1.5 ขาย
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หุ้นสามัญ 2011-08-15 2011-08-01 100,000 1.18 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com