หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร JUTHA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชนิตร เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2017-07-20 2017-07-19 150,000 0 รับโอน
ชาโณ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-18 239,000 3.21 ขาย
ชาโณ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2016-03-21 2016-03-17 200,000 3.19 ขาย
ชาโณ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2015-11-03 2015-10-30 1,000,000 0 โอนออก
ชาโณ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2015-11-03 2015-10-30 52,800 0 รับโอน
ชนิตร เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2015-11-03 2015-10-30 1,000,000 0 รับโอน
ชเนศร์ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-04-01 100,000 5.35 ขาย
ชเนศร์ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 100,000 4.44 ขาย
ชเนศร์ เพ็ญชาติ หุ้นบุริมสิทธิ 2013-03-29 2013-03-26 1,344,750 3.64 ซื้อ
ชเนศร์ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2013-03-29 2013-03-26 6,904,685 3.64 ซื้อ
ชเนศร์ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-11 60,000 3.7 ขาย
ชเนศร์ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-08 100,000 3.78 ขาย
ชเนศร์ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-07 100,000 3.81 ขาย
ชเนศร์ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2012-08-28 2012-08-20 83,000 3.43 ขาย
ชเนศร์ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2012-08-27 2012-08-24 117,000 3.49 ขาย
ชเนศร์ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2012-07-30 2012-07-27 1,000,000 0 โอนออก
ชเนศร์ เพ็ญชาติ หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-26 100,000 3.19 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com