หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร JUBILE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 10,000 17.2 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-18 10,000 18.4 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-17 20,000 18.45 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 26,500 18.51 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-13 10,000 18.6 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-08-27 2015-08-24 40,000 17.85 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-21 30,000 19 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-07-21 2015-07-17 77,000 23.87 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-07-21 2015-07-16 72,300 23.74 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-07-17 2015-07-15 170,400 23.78 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-07-15 2015-07-14 178,300 23.44 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-07-15 2015-07-13 124,800 23.22 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-10 108,300 22.85 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-05-14 2015-05-13 248,400 23.99 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2015-05-14 2015-05-12 800,000 24.05 ซื้อ
วรวุทร เศรษฐธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-19 3,000 42.5 ขาย
วรวุทร เศรษฐธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-09-22 2014-09-19 3,000 42.5 ขาย
อำนวย นาครัชตะอมร หุ้นสามัญ 2014-09-19 2014-09-16 1,500 40.5 ขาย
ไพโรจน์ มาลีหอม Warrant 2014-06-13 2014-06-12 10,000 26.5 ขาย
ไพโรจน์ มาลีหอม Warrant 2014-06-13 2014-06-12 15,000 26.25 ซื้อ
วรวุทร เศรษฐธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2014-05-27 2014-05-26 10,000 24.3 ขาย
ยุทธนา แต่ปางทอง หุ้นสามัญ 2014-01-21 2014-01-17 100,000 0 โอนออก
ไพโรจน์ มาลีหอม หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-28 7,500 23.2 ขาย
ซนวา เด่นเมฆา หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-28 32,500 0 โอนออก
สหัสโรจน์ โรจน์เมธา หุ้นสามัญ 2013-07-18 2013-07-16 20,000 23 ซื้อ
วรวุทร เศรษฐธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-22 3,000 23.7 ขาย
วรวุทร เศรษฐธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-22 10,000 23.4 ขาย
ยุทธนา แต่ปางทอง หุ้นสามัญ 2013-03-01 2013-02-27 31,200 26.5 ขาย
ไพโรจน์ มาลีหอม หุ้นสามัญ 2013-01-02 2012-12-28 32,500 22.7 ขาย
อำนวย นาครัชตะอมร หุ้นสามัญ 2012-11-19 2012-11-15 10,000 20.1 ขาย
ยุทธนา แต่ปางทอง หุ้นสามัญ 2012-09-19 2012-09-18 100,000 0 โอนออก
วรวุทร เศรษฐธนารักษ์ หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-09-07 12,500 17.9 ขาย
คงเดช โอฬารรติ หุ้นสามัญ 2012-02-21 2012-02-17 19,500 12.25 ขาย
คงเดช โอฬารรติ หุ้นสามัญ 2012-02-17 2012-02-16 15,000 12 ขาย
ไพโรจน์ มาลีหอม Warrant 2012-02-16 2012-02-15 25,000 11.9 ขาย
ซนวา เด่นเมฆา หุ้นสามัญ 2011-12-21 2011-12-20 32,500 0 โอนออก
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2011-12-19 2011-12-15 9,800 10.6 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2011-12-19 2011-12-15 21,000 10.5 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2011-12-15 2011-12-13 50,000 10.6 ซื้อ
วิโรจน์ พรประกฤต หุ้นสามัญ 2011-12-14 2011-12-09 14,000 10.6 ซื้อ
อำนวย นาครัชตะอมร หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-06 2,000 10.5 ขาย
อำนวย นาครัชตะอมร หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-07 13,000 10.48 ขาย
อำนวย นาครัชตะอมร หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-08 13,700 10.53 ขาย
อำนวย นาครัชตะอมร Warrant 2011-12-07 2011-12-01 10,000 10.3 ขาย
ไพโรจน์ มาลีหอม หุ้นสามัญ 2011-11-23 2011-11-22 7,500 9.95 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com