หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร IVL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาล หุ้นสามัญ 2018-05-31 2018-05-30 100,000 57.38 ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-07 50,000 51.75 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2017-12-29 2017-12-26 1,000,000 54 ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 10,000 43.85 ขาย
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2017-07-17 2017-07-13 265,200 38 ขาย
ระเฑียร ศรีมงคล Warrant 2017-07-17 2017-07-13 265,200 1.66 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-28 169,700 39 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-23 80,300 39 ขาย
ซันเจย์ อาฮูจา หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-01 19,304 37 ซื้อ
ซันเจย์ อาฮูจา หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-02 10,700 37 ซื้อ
มาโนช กุมาร์ ชาร์มา หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 9,803 37 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 10,177 37 ซื้อ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาล หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 51,570 37 ซื้อ
อุเดย์ พอล ซิงห์ กิล หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 36,346 37 ซื้อ
คณิต สีห์ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-18 100,000 35.75 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-10 100,000 36.5 ขาย
ระเฑียร ศรีมงคล Warrant2 2017-01-10 2017-01-09 14,000 3.05 ขาย
ระเฑียร ศรีมงคล Warrant 2017-01-10 2017-01-09 18,200 4.14 ขาย
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-09 3,200 36.5 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2017-01-06 2017-01-04 5,000 35.92 ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ Warrant 2017-01-04 2016-12-30 30,000 3.09 ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ Warrant 2016-12-16 2016-12-14 40,000 3.05 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2016-12-06 2016-12-01 10,600 2.58 ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ Warrant 2016-10-19 2016-10-18 10,000 1.97 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-12 200,000 26.13 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-12 1,000 25.05 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ Warrant 2016-10-13 2016-10-11 10,000 1.64 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2016-10-03 2016-09-30 1,000 28.33 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2016-09-20 2016-09-16 100,000 29 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2016-09-20 2016-09-16 100,000 29 ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-09 180,000 27.5 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ Warrant 2016-09-06 2016-09-02 10,000 3.19 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-02 1,000 30.82 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-15 4,000 32.82 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-15 4,000 32.82 ซื้อ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาล หุ้นสามัญ 2016-05-30 2016-05-25 100,000 32 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2016-05-23 2016-05-17 166,204 4.6 ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 200,000 30.5 ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 500,000 30.13 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2016-01-28 2016-01-25 77,203 1.35 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2016-01-21 2016-01-20 30 1.29 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2016-01-21 2016-01-20 1,500 1.43 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2016-01-21 2016-01-19 55,800 1.36 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2016-01-21 2016-01-19 73,400 1.32 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2016-01-21 2016-01-19 5,200 1.43 ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 50,000 19.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-15 75,800 20.3 ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-14 19,000 20.6 ซื้อ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาล หุ้นสามัญ 2015-08-31 2015-08-26 50,000 19.2 ซื้อ
คณิต สีห์ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-27 100,000 19.7 ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-21 440,000 22.02 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2015-07-07 2015-07-03 34,300 1.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2015-06-08 2015-06-05 100 1.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-06-08 2015-05-28 44,364 2.26 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2015-06-08 2015-06-04 7,600 1.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2015-06-08 2015-05-28 83,800 24.36 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2015-06-05 2015-06-02 100 1.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-06-02 2015-05-27 22,900 2.26 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-06-02 2015-05-26 82,500 2.26 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-21 16,200 24.4 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-04-10 2015-03-11 200 2.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-07 200,000 25.92 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-04-07 2015-04-02 1,500 2.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-03-23 2015-03-19 11,800 2.5 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-03-16 2015-03-10 213 2.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-03-10 2015-03-06 320 2.59 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2015-03-10 2015-03-06 30 2.04 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-03-10 2015-03-09 200 2.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-03-10 2015-03-09 11 2.6 ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2015-01-30 2015-01-29 100,000 20.8 ซื้อ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาล หุ้นสามัญ 2015-01-21 2015-01-19 50,000 19.6 ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-07 200,000 19.1 ซื้อ
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-30 20,000 19.7 ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-15 200,000 19.9 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-16 10,000 18.7 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 10,000 19.8 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 10,000 20.9 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-09 10,000 21.5 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-18 10,000 21.7 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-17 10,000 21.9 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-14 10,000 22.1 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-11-17 2014-11-13 10,000 22.3 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-10-03 2014-09-23 100,000 26.38 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-10-01 2014-09-30 100,000 25.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-10-01 2014-09-29 100,000 25.75 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-08-14 2014-08-08 200,000 27 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-08-08 2014-08-07 2,000 27.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-06-03 2014-05-30 10,000 25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-05-27 50,000 25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-03 50,000 19.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-02 50,000 19.8 ซื้อ
สัตยานารายัน โมต้า หุ้นสามัญ 2013-09-17 2013-09-13 10,000 22.2 ขาย
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 20,000 17.25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-22 100,000 17.4 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-22 30,000 17.3 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-08-22 2013-08-21 10,000 17.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 50,000 16.7 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 10,000 16.1 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-24 20,000 17.35 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 30,000 17.6 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 50,000 19.2 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 50,000 19.2 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-07 50,000 20 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 25,000 20.4 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-05 50,000 21.3 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-05-31 70,000 22 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-05-16 100,000 23 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-03-29 2013-03-26 70,000 21.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-18 200,000 27.25 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-19 200,000 23 ซื้อ
เปรม จันดรา กุปต้า หุ้นสามัญ 2012-12-04 2012-11-30 9,000 24.9 ขาย
เปรม จันดรา กุปต้า หุ้นสามัญ 2012-07-20 2012-07-17 3,000 29.75 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-28 56,468 41.16 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-14 100,000 30.25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-16 100,000 30 ซื้อ
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช หุ้นสามัญ 2012-05-10 2012-03-29 40,000 0 โอนออก
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช หุ้นสามัญ 2012-05-10 2011-11-17 2,000 31.25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-05-02 2012-04-27 59,440 41.16 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-27 59,440 41.16 ซื้อ
เปรม จันดรา กุปต้า หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-19 10,000 39.35 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-27 62,412 41.16 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-01-31 2012-01-27 62,412 41.16 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-28 56,468 41.16 ซื้อ
เปรม จันดรา กุปต้า หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-02 2,000 32.75 ขาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2011-12-08 2011-12-07 10,000 32.5 ขาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-06 10,000 32.25 ขาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2011-12-06 2011-12-02 20,000 31.87 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-29 65,384 41.16 ซื้อ
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-12-01 10,000 31.25 ขาย
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-12-01 25,000 31.25 ขาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2011-11-15 2011-11-14 10,000 32 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2011-11-01 2011-10-27 62,412 41.16 ซื้อ
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ หุ้นสามัญ 2011-10-18 2011-10-17 100,000 35 ขาย
ราเจส บังกา หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-12 20,000 31.16 ขาย
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 10,000 25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-28 175,348 41.16 ซื้อ
ราเจส บังกา หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 20,000 28.32 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-22 10,000 31.5 ซื้อ
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ หุ้นสามัญ 2011-09-19 2011-09-14 100,000 34.25 ซื้อ
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-12 100,000 37 ขาย
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ หุ้นสามัญ 2011-09-09 2011-09-06 50,000 35.75 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2011-08-30 2011-08-25 10,000 37.25 ซื้อ
ราเจส บังกา หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-26 10,000 33.84 ซื้อ
ราเจส บังกา หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-09 10,000 38.86 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com