หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร IVL

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2018-03-09 2018-03-07 50,000 51.75 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2017-12-29 2017-12-26 1,000,000 54 ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 10,000 43.85 ขาย
ระเฑียร ศรีมงคล Warrant 2017-07-17 2017-07-13 265,200 1.66 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2017-07-17 2017-07-13 265,200 38 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-28 169,700 39 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-23 80,300 39 ขาย
ซันเจย์ อาฮูจา หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-01 19,304 37 ซื้อ
ซันเจย์ อาฮูจา หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-06-02 10,700 37 ซื้อ
มาโนช กุมาร์ ชาร์มา หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 9,803 37 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 10,177 37 ซื้อ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาล หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 51,570 37 ซื้อ
อุเดย์ พอล ซิงห์ กิล หุ้นสามัญ 2017-06-02 2017-06-01 36,346 37 ซื้อ
คณิต สีห์ หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-18 100,000 35.75 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-09 3,200 36.5 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล Warrant2 2017-01-10 2017-01-09 14,000 3.05 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-10 100,000 36.5 ขาย
ระเฑียร ศรีมงคล Warrant 2017-01-10 2017-01-09 18,200 4.14 ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2017-01-06 2017-01-04 5,000 35.92 ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ Warrant 2017-01-04 2016-12-30 30,000 3.09 ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ Warrant 2016-12-16 2016-12-14 40,000 3.05 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2016-12-06 2016-12-01 10,600 2.58 ขาย
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ Warrant 2016-10-19 2016-10-18 10,000 1.97 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-12 200,000 26.13 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ Warrant 2016-10-13 2016-10-11 10,000 1.64 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-12 1,000 25.05 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2016-10-03 2016-09-30 1,000 28.33 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2016-09-20 2016-09-16 100,000 29 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2016-09-20 2016-09-16 100,000 29 ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2016-09-13 2016-09-09 180,000 27.5 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-02 1,000 30.82 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ Warrant 2016-09-06 2016-09-02 10,000 3.19 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-15 4,000 32.82 ซื้อ
โซวิค รอย เชาว์ดูรี่ หุ้นสามัญ 2016-08-18 2016-08-15 4,000 32.82 ซื้อ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาล หุ้นสามัญ 2016-05-30 2016-05-25 100,000 32 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2016-05-23 2016-05-17 166,204 4.6 ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 200,000 30.5 ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 500,000 30.13 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2016-01-28 2016-01-25 77,203 1.35 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2016-01-21 2016-01-20 30 1.29 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2016-01-21 2016-01-20 1,500 1.43 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2016-01-21 2016-01-19 55,800 1.36 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2016-01-21 2016-01-19 73,400 1.32 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2016-01-21 2016-01-19 5,200 1.43 ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 50,000 19.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-15 75,800 20.3 ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-14 19,000 20.6 ซื้อ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาล หุ้นสามัญ 2015-08-31 2015-08-26 50,000 19.2 ซื้อ
คณิต สีห์ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-27 100,000 19.7 ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-21 440,000 22.02 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2015-07-07 2015-07-03 34,300 1.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2015-06-08 2015-05-28 83,800 24.36 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-06-08 2015-05-28 44,364 2.26 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2015-06-08 2015-06-04 7,600 1.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2015-06-08 2015-06-05 100 1.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2015-06-05 2015-06-02 100 1.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-06-02 2015-05-27 22,900 2.26 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-06-02 2015-05-26 82,500 2.26 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-21 16,200 24.4 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2015-04-10 2015-04-07 200,000 25.92 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-04-10 2015-03-11 200 2.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-04-07 2015-04-02 1,500 2.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-03-23 2015-03-19 11,800 2.5 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-03-16 2015-03-10 213 2.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-03-10 2015-03-09 11 2.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-03-10 2015-03-09 200 2.6 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant2 2015-03-10 2015-03-06 30 2.04 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค Warrant 2015-03-10 2015-03-06 320 2.59 ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2015-01-30 2015-01-29 100,000 20.8 ซื้อ
ดีลิป กุมาร์ อากาวาล หุ้นสามัญ 2015-01-21 2015-01-19 50,000 19.6 ซื้อ
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-07 200,000 19.1 ซื้อ
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-30 20,000 19.7 ขาย
รัสเซล เลตัน เคคูเอวา หุ้นสามัญ 2014-12-19 2014-12-15 200,000 19.9 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-17 2014-12-16 10,000 18.7 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 10,000 19.8 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 10,000 20.9 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-12-12 2014-12-09 10,000 21.5 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-11-21 2014-11-18 10,000 21.7 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-17 10,000 21.9 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-14 10,000 22.1 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-11-17 2014-11-13 10,000 22.3 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-10-03 2014-09-23 100,000 26.38 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-10-01 2014-09-30 100,000 25.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-10-01 2014-09-29 100,000 25.75 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-08-14 2014-08-08 200,000 27 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2014-08-08 2014-08-07 2,000 27.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-06-03 2014-05-30 10,000 25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-05-27 50,000 25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-03 50,000 19.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-02 50,000 19.8 ซื้อ
สัตยานารายัน โมต้า หุ้นสามัญ 2013-09-17 2013-09-13 10,000 22.2 ขาย
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-08-28 2013-08-27 20,000 17.25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-22 100,000 17.4 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-08-23 2013-08-22 30,000 17.3 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-08-22 2013-08-21 10,000 17.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 50,000 16.7 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-06-27 2013-06-25 10,000 16.1 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-06-25 2013-06-24 20,000 17.35 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 30,000 17.6 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 50,000 19.2 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 50,000 19.2 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-07 50,000 20 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-06 25,000 20.4 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-06-05 50,000 21.3 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-05-31 70,000 22 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-06-07 2013-05-16 100,000 23 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-03-29 2013-03-26 70,000 21.5 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-18 200,000 27.25 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-19 200,000 23 ซื้อ
เปรม จันดรา กุปต้า หุ้นสามัญ 2012-12-04 2012-11-30 9,000 24.9 ขาย
เปรม จันดรา กุปต้า หุ้นสามัญ 2012-07-20 2012-07-17 3,000 29.75 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-05-31 2012-05-28 56,468 41.16 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-14 100,000 30.25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-16 100,000 30 ซื้อ
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช หุ้นสามัญ 2012-05-10 2012-03-29 40,000 0 โอนออก
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช หุ้นสามัญ 2012-05-10 2011-11-17 2,000 31.25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-05-02 2012-04-27 59,440 41.16 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-03-29 2012-03-27 59,440 41.16 ซื้อ
เปรม จันดรา กุปต้า หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-19 10,000 39.35 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-27 62,412 41.16 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2012-01-31 2012-01-27 62,412 41.16 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-28 56,468 41.16 ซื้อ
เปรม จันดรา กุปต้า หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-02 2,000 32.75 ขาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2011-12-08 2011-12-07 10,000 32.5 ขาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2011-12-07 2011-12-06 10,000 32.25 ขาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2011-12-06 2011-12-02 20,000 31.87 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-11-29 65,384 41.16 ซื้อ
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-12-01 10,000 31.25 ขาย
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ หุ้นสามัญ 2011-12-02 2011-12-01 25,000 31.25 ขาย
ซาชิ ปรากาซ ไคตาน หุ้นสามัญ 2011-11-15 2011-11-14 10,000 32 ขาย
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2011-11-01 2011-10-27 62,412 41.16 ซื้อ
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ หุ้นสามัญ 2011-10-18 2011-10-17 100,000 35 ขาย
ราเจส บังกา หุ้นสามัญ 2011-10-13 2011-10-12 20,000 31.16 ขาย
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 10,000 25 ซื้อ
วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค หุ้นสามัญ 2011-09-29 2011-09-28 175,348 41.16 ซื้อ
ราเจส บังกา หุ้นสามัญ 2011-09-27 2011-09-26 20,000 28.32 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2011-09-23 2011-09-22 10,000 31.5 ซื้อ
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ หุ้นสามัญ 2011-09-19 2011-09-14 100,000 34.25 ซื้อ
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-12 100,000 37 ขาย
ราเมซ กุมาร นาซิง ปุระ หุ้นสามัญ 2011-09-09 2011-09-06 50,000 35.75 ซื้อ
ระเฑียร ศรีมงคล หุ้นสามัญ 2011-08-30 2011-08-25 10,000 37.25 ซื้อ
ราเจส บังกา หุ้นสามัญ 2011-08-29 2011-08-26 10,000 33.84 ซื้อ
ราเจส บังกา หุ้นสามัญ 2011-08-11 2011-08-09 10,000 38.86 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com