หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ITD

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-08-14 2018-08-09 480,000 2.8 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-08 5,834,300 2.8 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-08-06 2018-08-03 90,000 2.82 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-08-03 2018-08-02 4,975,200 2.82 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-08-03 2018-08-01 5,089,200 2.84 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-07-26 2018-07-24 4,668,000 2.87 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-07-26 2018-07-25 3,421,700 2.86 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-07-24 2018-07-23 5,480,300 2.84 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-07-24 2018-07-20 4,549,400 2.86 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-07-24 2018-07-20 984,100 2.86 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2018-07-20 2018-07-19 4,335,000 2.87 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-07-20 2018-07-18 2,587,000 2.84 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-07-19 2018-07-17 1,542,900 2.82 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-27 2,960,000 3 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-26 5,274,800 3.01 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-26 2,470,000 3.98 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-25 5,170,000 3.96 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-12-26 2017-12-22 5,785,500 3.98 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-12-22 2017-12-21 5,349,700 3.99 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-20 7,253,500 4.03 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-12-21 2017-12-19 2,050,000 4.02 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 2,979,900 4.32 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 2,979,900 4.32 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-05 2,979,900 4.32 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-10-06 2017-10-04 2,350,000 4.35 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-07-17 2017-07-14 248,300 4.2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-07-13 2017-07-11 5,173,500 4.21 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-07-13 2017-07-12 1,750,000 4.2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-07-13 2017-07-13 3,297,700 4.2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-07-07 2017-07-06 1,401,600 4.26 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-07-06 2017-07-05 3,260,000 4.32 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-07-06 2017-07-04 2,585,100 4.35 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-07-06 2017-07-03 2,752,800 4.37 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-07-03 2017-06-30 2,650,000 4.35 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-06-30 2017-06-29 5,643,800 4.45 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-27 4,692,100 4.51 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-06-29 2017-06-28 4,152,000 4.46 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-23 1,580,000 4.5 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2017-06-23 2017-06-22 2,205,000 4.51 ขาย
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2017-03-08 2017-03-06 4,000,000 4.95 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-26 380,000 4.93 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-23 1,000,000 4.95 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-12-27 2016-12-23 1,000,000 4.95 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-21 620,000 4.95 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-22 750,000 4.93 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-20 605,200 4.98 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2016-09-29 2016-09-27 4,000,000 5.23 ขาย
วิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-09-08 2016-09-08 100,000 5.4 ซื้อ
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2016-07-26 2016-07-26 5,160,000 6.59 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2016-07-26 2016-07-25 7,100,000 6.63 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2016-07-26 2016-07-22 7,681,700 6.66 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2016-06-28 2016-06-23 2,650,000 6.55 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ Warrant 2016-06-23 2016-06-22 2,155,000 1 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ Warrant 2016-06-22 2016-06-21 11,194,800 1.01 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ Warrant 2016-06-22 2016-06-21 11,194,800 1.01 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ Warrant 2016-06-22 2016-06-20 2,000 1 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ Warrant 2016-06-20 2016-06-17 200 1 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ Warrant 2016-06-20 2016-06-15 1,100,000 1.01 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ Warrant 2016-06-15 2016-06-13 3,700,000 1 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ Warrant 2016-06-15 2016-06-14 1,937,100 1.01 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ Warrant 2016-06-15 2016-06-14 1,937,100 1.01 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ Warrant 2016-06-13 2016-06-10 2,321,000 1.04 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ Warrant 2016-06-13 2016-06-09 300,000 1.05 ขาย
ปราชญา กรรณสูต Warrant 2016-04-01 2016-03-30 200,000 1.25 ขาย
ปราชญา กรรณสูต Warrant 2016-03-30 2016-03-25 723,900 1.25 ขาย
ปราชญา กรรณสูต Warrant 2016-03-11 2016-03-09 1,000,000 1.12 ขาย
ปราชญา กรรณสูต Warrant 2016-03-11 2016-03-10 500,000 1.14 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2016-02-29 2016-02-26 2,817,000 0.94 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2016-02-29 2016-02-25 7,984,900 0.95 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2016-02-29 2016-02-24 6,776,800 0.97 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2016-01-28 2016-01-27 10,000,000 1.04 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2016-01-27 2016-01-22 4,442,500 7.01 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2016-01-27 2016-01-22 4,718,200 1.11 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2016-01-27 2016-01-25 9,697,500 7.01 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2016-01-27 2016-01-25 5,981,000 1.09 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2016-01-27 2016-01-26 10,654,700 1.02 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2016-01-27 2016-01-26 5,357,500 6.93 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2016-01-22 2016-01-21 1,001,000 1.13 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2016-01-22 2016-01-20 813,000 1.14 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2016-01-22 2016-01-19 2,242,600 1.16 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2015-12-30 2015-12-25 7,080,000 7 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-21 350,000 7.14 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-12-24 2015-12-22 650,000 7.07 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-12-22 2015-12-18 1,675,100 1 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-12-22 2015-12-17 11,570,000 1.01 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-12-22 2015-12-16 10,027,900 1.01 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-12-15 2015-12-15 10,027,900 1.01 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-12-15 2015-12-09 3,635,400 1.18 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-12-15 2015-12-08 2,680,000 1.23 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-12-08 2015-12-04 2,710,000 1.27 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-11-27 2015-11-26 140,900 1.44 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-11-27 2015-11-24 50,000 1.49 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-11-24 2015-11-23 8,985,500 1.51 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-11-24 2015-11-20 2,649,000 1.58 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-11-24 2015-11-19 6,637,600 1.59 ขาย
ปราชญา กรรณสูต Warrant 2015-11-24 2015-11-20 200,000 1.57 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-10-29 2015-10-28 1,200,000 1.8 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-10-29 2015-10-27 711,000 1.84 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-10-28 2015-10-26 4,006,974 1.86 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-10-27 2015-10-22 96,200 1.88 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-10-27 2015-10-22 180,856 1.88 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-10-19 2015-10-16 4,635,000 1.9 ขาย
ปราชญา กรรณสูต Warrant 2015-10-15 2015-10-15 200,000 1.91 ขาย
ปราชญา กรรณสูต Warrant 2015-10-15 2015-10-14 1,200,000 1.9 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-10-02 2015-09-29 3,000,000 1.77 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-09-29 2015-09-24 5,708,700 1.9 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-09-29 2015-09-25 2,636,500 1.9 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-09-29 2015-09-28 4,521,000 1.82 ขาย
ปราชญา กรรณสูต Warrant 2015-09-24 2015-09-21 500,000 1.94 ขาย
ปราชญา กรรณสูต Warrant 2015-09-18 2015-09-18 1,000,000 1.82 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-08-27 2015-08-26 6,500,000 1.56 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2015-06-30 2015-06-29 22,000,000 7.9 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-24 2015-06-24 3,000,000 2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-24 2015-06-24 3,000,000 2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-24 2015-06-24 3,000,000 2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-24 2015-06-24 3,000,000 2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-24 2015-06-24 3,000,000 2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-24 2015-06-24 3,000,000 2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-24 2015-06-24 3,000,000 2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-24 2015-06-24 3,000,000 2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-24 2015-06-24 3,000,000 2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-24 2015-06-24 3,000,000 2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-23 2015-06-23 9,236,400 2.01 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-22 2015-06-19 500,000 2.02 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-22 2015-06-22 1,161,500 2 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต Warrant 2015-06-19 2015-06-18 18,338,500 2.01 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-06-19 2015-06-17 1,750,000 8.2 ขาย
ปราชญา กรรณสูต Warrant 2015-06-18 2015-06-18 1,500,000 2 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-06-18 2015-06-15 500,000 8.15 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-06-18 2015-06-15 500,000 8.15 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-06-16 2015-06-12 5,068,300 8.17 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-13 4,565,000 7.86 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-12 6,700,000 7.78 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2015-01-14 2015-01-09 4,600,000 7.64 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-30 7,260,000 6.35 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-30 7,260,000 6.35 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2015-01-05 2015-01-05 46,119,630 6.35 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-12-29 2014-12-24 400,000 7.5 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-24 250,000 7.5 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-12-26 2014-12-23 7,675,000 7.64 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-06-26 2014-06-26 4,100,000 5.05 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-06-25 2014-06-24 7,500,000 4.99 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-03-27 2014-03-25 1,000,000 3.48 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-03-04 2014-03-03 5,650,000 3.6 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-03-04 2014-02-28 5,650,000 3.6 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-03-03 2014-02-28 3,850,000 3.44 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-03-03 2014-02-28 3,750,000 3.47 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-28 2014-02-27 4,050,000 3.46 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-26 2,550,000 3.44 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-27 2014-02-26 2,600,000 3.44 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-02-26 2014-02-24 3,249,500 3.43 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-26 2014-02-25 3,100,000 3.48 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-02-26 2014-02-25 3,050,000 3.48 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-25 2014-02-24 2,518,700 3.43 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-02-24 2014-02-20 3,860,000 3.51 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-24 2014-02-21 2,900,000 3.46 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-02-24 2014-02-21 2,825,100 3.46 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-21 2014-02-20 2,901,200 3.51 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-02-20 2014-02-19 6,505,400 3.63 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-20 2014-02-19 5,200,000 3.63 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-02-20 2014-02-18 5,860,000 3.66 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-19 2014-02-18 8,780,100 3.67 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-02-18 2014-02-18 5,300,000 3.73 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-18 2014-02-17 5,300,000 3.73 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2014-02-06 2014-02-05 1,468,000 3.62 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2014-02-06 2014-02-05 1,468,000 3.62 ขาย
เปรมชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-12-27 2013-12-26 6,414,009 4.03 ขาย
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-12-27 2013-12-26 6,414,000 4.03 ขาย
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-09-13 2013-09-11 4,300,000 0 โอนออก
นิจพร จรณะจิตต์ หุ้นสามัญ 2013-08-30 2013-08-29 38,816,882 0 โอนออก
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-05-02 2012-12-19 1,150,000 4.18 ซื้อ
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2012-12-14 1,179,000 4.18 ขาย
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2012-12-12 2,600,000 4.21 ขาย
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2012-12-11 2,500,000 4.16 ขาย
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2012-12-17 1,150,000 4.34 ขาย
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2012-11-14 3,800,000 4 ซื้อ
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2012-11-09 1,300,000 4.1 ซื้อ
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2012-10-04 2,500,000 3.84 ขาย
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2012-12-18 6,000,000 4.3 โอนออก
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2012-10-02 2,674,000 3.73 ขาย
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-01-02 4,600,000 4.43 ขาย
สุเมธ สุรบทโสภณ หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-03-22 10,000 7.13 ขาย
สุเมธ สุรบทโสภณ หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-03-08 10,000 7.12 ซื้อ
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-02-06 450,000 6.05 รับโอน
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-02-01 100,000 6.05 รับโอน
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-01-31 550,000 6.05 โอนออก
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-01-07 200,000 4.56 รับโอน
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-01-03 1,500,000 4.62 ขาย
ปิยชัย กรรณสูต หุ้นสามัญ 2013-04-30 2013-01-03 200,000 4.56 โอนออก
ปีติ กรรณสูต หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-30 3,835,100 4 ขาย
ปีติ กรรณสูต หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-28 28,365,500 3.87 ขาย
ปีติ กรรณสูต หุ้นสามัญ 2012-11-30 2012-11-29 1,500,000 3.98 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com