หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร IFEC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ฐนวัฒน์ จันทร์สุวรรณ หุ้นสามัญ 2016-12-02 2016-11-30 50,000 4.44 ขาย
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-11-08 2016-11-04 10,153,186 4.15 ขาย
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2016-11-08 2016-11-04 10,153,186 4.15 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-25 10,005,750 4.43 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-10-27 2016-10-25 10,005,750 4.43 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-10-25 2016-10-21 7,000,000 4.23 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-10-20 2016-10-18 2,000,000 4.02 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-10-19 2016-10-17 3,940,400 0 โอนออก
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-10-19 2016-10-17 3,940,400 0 รับโอน
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-14 11,450,000 3.6 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-14 12,510,000 3.6 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-13 2,000,000 3.92 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 1,600,000 3.6 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 13,000,000 3.6 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-12 1,000,000 3.63 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 3,000,000 4.3 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 3,000,000 4.3 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-10-12 2016-10-10 4,500,000 4.44 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-06 2,000,000 0 รับโอน
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-05 13,000,000 5.88 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-05 2,000,000 5.8 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-09-07 2016-09-06 2,000,000 0 โอนออก
ฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ หุ้นสามัญ 2016-08-17 2016-08-15 100,000 6.4 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-03 100,000 6.1 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-03 100,000 6.1 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 350,000 6.6 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-06-16 2016-06-15 250,000 6.75 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-06-15 2016-06-14 900,000 6.75 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-06-14 2016-06-13 1,200,000 6.8 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-06-13 2016-06-10 2,150,000 6.76 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-06-07 2016-06-06 1,500,000 6.65 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-05-24 2016-05-23 1,500,000 6.03 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-05-23 2016-05-19 1,873,100 5.98 ซื้อ
ฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 369,400 6.59 ซื้อ
ฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ หุ้นสามัญ 2016-05-16 2016-05-13 69,400 6.55 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-13 2,000,000 6.55 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-04-29 2016-04-29 4,200,000 7.05 ซื้อ
แชมป์ ศรีโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-04-25 2016-04-21 1,000,000 7.45 ซื้อ
แชมป์ ศรีโชคชัย หุ้นสามัญ 2016-04-21 2016-04-20 2,000,000 7.5 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-04-20 2016-04-18 5,000,000 7.2 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-04-20 2016-04-18 5,000,000 7.29 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-04-19 2016-04-12 5,000,000 7.17 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-04-19 2016-04-12 10,000,000 7.15 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-04-19 2016-04-12 15,000,000 7.16 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-28 8,600,000 7.13 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-03-30 2016-03-28 8,600,400 7.14 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-03-28 2016-03-24 1,500,000 6.95 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-03-25 2016-03-23 15,000,000 6.9 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-03-25 2016-03-23 15,000,000 6.9 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-15 2,500,000 7 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-15 9,000,000 6.85 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-15 2,500,000 7 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-03-17 2016-03-15 9,000,000 6.85 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-03-14 2016-03-14 1,000,000 7.2 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-03-04 2016-03-04 2,500,000 6.2 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-03-02 2016-03-02 2,000,000 6.15 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-12 1,000,000 6.05 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-01-14 2016-01-12 1,000,000 6.05 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 4,000,000 5.95 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2016-01-13 2016-01-11 4,000,000 5.95 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-01-07 2016-01-06 439,100 6.15 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2016-01-05 2016-01-04 1,500,000 6.12 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 2,000,000 5.6 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 2,000,000 5.6 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 2,000,000 0 โอนออก
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-12-22 2015-12-21 2,000,000 0 รับโอน
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-14 200,000 7.83 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 800,000 8.1 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-12-09 2015-12-08 150,000 8.1 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-12-08 2015-12-04 400,000 8.15 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-12-04 2015-12-03 450,000 8.23 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-02 250,000 8.45 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-02 210,000 8.67 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-12-02 2015-12-01 2,860,000 8.99 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-11-30 2015-11-27 280,000 9.3 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-11-25 2015-11-24 200,000 9.35 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-11-24 2015-11-23 300,000 9.5 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-11-23 2015-11-19 2,280,000 9.15 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-11-23 2015-11-19 2,280,000 9.15 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-11-19 2015-11-18 350,000 9.33 ซื้อ
แชมป์ ศรีโชคชัย หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 500,000 9.4 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-11-17 2015-11-16 350,000 9.44 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-13 300,000 9.45 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-13 300,000 9.45 ซื้อ
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-11-11 2015-11-09 140,000 10.3 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2015-11-05 2015-11-05 5,500,000 10.5 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2015-11-05 2015-11-03 5,500,000 10.5 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant2 2015-09-29 2015-09-25 457,300 2.02 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant2 2015-09-29 2015-09-25 3,456,500 2.02 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant2 2015-09-28 2015-09-24 22,543,500 2.03 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant2 2015-09-22 2015-09-18 26,000,000 1.55 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ Warrant2 2015-09-22 2015-09-18 26,000,000 1.55 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant2 2015-08-31 2015-08-31 250,000 0 รับโอน
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-31 2015-08-31 200,000 10 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-31 2015-08-31 1,000,000 0 รับโอน
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant2 2015-08-31 2015-08-31 250,000 0 โอนออก
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-31 2015-08-31 1,000,000 0 โอนออก
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-26 5,000,000 9.95 ขาย
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-26 358,000 9.9 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-26 5,000,000 9.95 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-28 2015-08-26 5,000,000 9.95 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 300,000 9.7 ซื้อ
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ Warrant2 2015-08-25 2015-08-21 705,498 2.04 ขาย
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ Warrant2 2015-08-25 2015-08-21 1,746,543 2.04 ขาย
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-21 127,020 11.3 ซื้อ
ฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ Warrant2 2015-08-25 2015-08-21 18,800 1.69 ขาย
ฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ Warrant2 2015-08-25 2015-08-21 168,131 1.74 ขาย
ฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-21 2,700 11.3 ซื้อ
ฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-21 25,000 11.2 ซื้อ
แชมป์ ศรีโชคชัย Warrant2 2015-08-21 2015-08-19 1,531,249 2.38 ขาย
แชมป์ ศรีโชคชัย Warrant2 2015-08-21 2015-08-19 1,794,884 2.38 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 5,381,268 2.34 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-18 500,050 2.26 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-07 2015-08-06 201,000 9.65 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-07 2015-08-06 199,000 9.65 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-06 2015-08-04 1,000,000 9.45 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-06 2015-08-04 1,000,000 9.45 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-06 2015-08-04 500,000 9.45 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-06 2015-08-04 500,000 9.45 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-06 2015-08-04 903,600 9.45 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-06 2015-08-04 903,600 9.45 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-08-03 350,000 9.6 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-08-03 310,000 9.56 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant2 2015-08-05 2015-08-03 12,168,200 1.15 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant2 2015-08-05 2015-08-03 2,578,500 1.19 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-29 1,480,000 9.4 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-08-03 2015-07-29 1,480,000 9.4 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-05-25 2015-05-25 1,000,000 10.52 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-03-24 2015-03-23 900,000 11.82 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-03-12 2015-03-11 790,000 16.2 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-09 1,000,000 18.5 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-02-10 2015-02-09 1,000,000 18.5 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-09 5,000,000 18.5 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-05 3,500,000 17.7 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-05 1,500,000 17.7 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-09 5,000,000 18.5 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2015-02-09 2015-02-05 5,000,000 17.7 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-01-26 2015-01-23 1,000,000 15.2 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2015-01-19 2015-01-15 12,300 14.5 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-01-08 2015-01-07 1,000,000 13.2 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2015-01-05 1,000,000 12.7 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2015-01-05 1,000,000 12.7 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-29 6,260,000 12.2 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2015-01-05 2014-12-29 4,000,000 11.8 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant 2014-12-16 2014-12-15 300,000 7.7 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-19 140,000 12.3 ซื้อ
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ หุ้นสามัญ 2014-11-20 2014-11-19 140,000 12.3 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ Warrant 2014-11-19 2014-11-17 11,500,000 10 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ Warrant 2014-11-19 2014-11-18 20,500,000 10 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant 2014-11-19 2014-11-17 11,500,000 10 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant 2014-11-19 2014-11-18 20,500,000 10 ซื้อ
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ Warrant 2014-10-01 2014-09-29 200,000 6.5 ซื้อ
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ Warrant 2014-09-29 2014-09-26 200,000 6.55 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2014-09-29 2014-09-26 3,000,000 7.95 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2014-09-24 2014-09-24 5,000,000 6.94 ซื้อ
ศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ Warrant 2014-09-15 2014-09-12 200,000 5.21 ซื้อ
ฐนวัฒน์ จันทรสุวรรณ Warrant 2014-07-29 2014-07-28 300,000 3.78 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ Warrant 2014-06-17 2014-06-13 2,750,000 3.21 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2014-06-17 2014-06-13 5,500,000 3.65 ซื้อ
ดำริห์ เอมมาโนชญ์ หุ้นสามัญ 2014-06-17 2014-06-13 7,750,000 3.6 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-06 5,252,500 3.56 ซื้อ
ดำริห์ เอมมาโนชญ์ หุ้นสามัญ 2014-06-10 2014-06-06 8,000,000 3.58 ขาย
แชมป์ ศรีโชคชัย Warrant 2014-06-10 2014-06-06 300,000 2.8 ซื้อ
ดำริห์ เอมมาโนชญ์ Warrant 2014-06-05 2014-06-03 7,500,000 2.5 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2014-05-26 2014-05-23 1,000,000 2.8 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2014-03-13 2014-03-11 450,000 3.3 ซื้อ
สนั่น ศิริพณิชสุธา หุ้นสามัญ 2014-03-05 2014-03-04 10,000,000 0 โอนออก
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2014-01-06 2014-01-06 10,000,000 3.9 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2013-12-25 2013-12-24 10,000,000 4 ซื้อ
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-12-25 2013-12-24 10,000,000 4 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2013-12-19 2013-12-18 5,000,000 3.8 ซื้อ
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-12-18 2013-12-18 10,000,000 3.8 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-12 3,800,000 3.8 ซื้อ
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-12-13 2013-12-12 3,800,000 3.8 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2013-12-06 2013-12-04 7,000,000 4 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2013-12-06 2013-12-04 9,000,000 4 ซื้อ
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-12-04 2013-12-04 16,000,000 4 ขาย
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-28 20,000,000 3.5 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2013-11-29 2013-11-28 20,000,000 3.5 ซื้อ
สนั่น ศิริพณิชสุธา หุ้นสามัญ 2013-11-11 2013-11-08 5,000,000 3.72 ซื้อ
สนั่น ศิริพณิชสุธา หุ้นสามัญ 2013-11-01 2013-10-31 10,000,000 3.62 ซื้อ
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-10-31 2013-10-31 6,000,000 3.68 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2013-10-29 2013-10-25 13,000,000 3.3 ซื้อ
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-10-28 2013-10-25 13,000,000 3.3 ขาย
ดำริห์ เอมมาโนชญ์ หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-18 7,500,000 3.29 ขาย
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-17 10,000,000 3.2 ซื้อ
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-17 10,000,000 3.2 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2013-10-09 2013-10-08 1,000,000 3.1 ซื้อ
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-10-09 2013-10-08 5,550,000 3.1 ขาย
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2013-10-09 2013-10-07 1,000,000 3.02 ซื้อ
วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ หุ้นสามัญ 2013-10-09 2013-10-07 1,493 2 ซื้อ
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-10-07 2013-10-03 450,000 2 ซื้อ
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ หุ้นสามัญ 2013-09-12 2013-09-10 3,500,000 2.76 ซื้อ
สุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-18 5,490,000 3.68 ขาย
สุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-07-11 2013-07-10 3,300,000 3.22 ขาย
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-06-19 2013-06-18 500,000 3.87 ซื้อ
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-12 820,402 0 รับโอน
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 10,500,018 0 รับโอน
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-04 11,320,420 0 โอนออก
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-10 1,100,000 4.8 ขาย
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-07 5,500,000 5 ขาย
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-05-30 2013-05-28 6,000,000 0 โอนออก
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-05-21 2013-05-17 39,500,000 4.2 ขาย
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-05-17 2013-05-16 25,000,000 4 ขาย
ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-21 400,000 2.89 ซื้อ
ดำริห์ เอมมาโนชญ์ หุ้นสามัญ 2012-09-06 2012-09-05 5,000,000 0 โอนออก
สมนึก ไหลเวชพิทยา หุ้นสามัญ 2012-06-19 2012-06-18 200,000 2.03 ซื้อ
สมนึก ไหลเวชพิทยา หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-12 127,300 1.93 ซื้อ
สมนึก ไหลเวชพิทยา หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-11 47,300 1.92 ขาย
สมนึก ไหลเวชพิทยา หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-11 120,000 1.93 ซื้อ
ดำริห์ เอมมาโนชญ์ หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-08 4,000,000 0 โอนออก
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com