หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร GLOW

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ศรีประภา สำรวจรวมผล หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-04-24 12,000 82.5 รับโอน
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2014-06-13 2014-06-09 7,300 81.25 ขาย
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-04 2,700 81.2 ขาย
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-03 10,000 82.43 ขาย
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-05-26 20,000 80 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 25,000 68.18 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 15,000 73.25 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-23 10,000 70 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-04-30 10,000 76.5 ซื้อ
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-04-30 20,000 76.5 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 10,000 75.5 ซื้อ
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 10,000 75.75 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-04-12 2013-04-11 10,000 75 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-04-12 2013-04-10 10,000 73.5 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-02 6,500 77.5 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-22 6,500 76 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-02-28 2,100 85 ขาย
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-21 55,000 82 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-26 17,900 85 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2012-05-04 2012-05-02 89,100 67.89 ขาย
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2012-03-30 2012-03-29 15,500 55.84 ซื้อ
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-23 40,000 54.25 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-21 20,000 50.25 ซื้อ
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-12-23 2011-12-21 61,700 56.75 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-12-19 2011-12-14 2,800 56.75 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-08 202,600 56.77 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2011-11-03 2011-11-02 44,000 54 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2011-11-03 2011-11-01 1,300 54 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-10-12 2011-10-11 81,200 52.25 ซื้อ
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-10-12 2011-10-11 81,200 52.25 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-10-10 2011-10-07 135,200 51.98 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-10-10 2011-10-07 200,000 52.38 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2011-09-19 2011-09-19 10,000 50.5 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-13 15,000 53.25 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com