หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร GLOW

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ศรีประภา สำรวจรวมผล หุ้นสามัญ 2017-05-11 2017-04-24 12,000 82.5 รับโอน
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2014-06-13 2014-06-09 7,300 81.25 ขาย
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-04 2,700 81.2 ขาย
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2014-06-05 2014-06-03 10,000 82.43 ขาย
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2014-05-30 2014-05-26 20,000 80 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-06-26 2013-06-25 25,000 68.18 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-05-31 2013-05-30 15,000 73.25 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-23 10,000 70 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-04-30 10,000 76.5 ซื้อ
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-04-30 20,000 76.5 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 10,000 75.5 ซื้อ
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 10,000 75.75 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-04-12 2013-04-11 10,000 75 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-04-12 2013-04-10 10,000 73.5 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-02 6,500 77.5 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-22 6,500 76 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-02-28 2,100 85 ขาย
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-21 55,000 82 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-26 17,900 85 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2012-05-04 2012-05-02 89,100 67.89 ขาย
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2012-03-30 2012-03-29 15,500 55.84 ซื้อ
สุทธิวงศ์ คงสิริ หุ้นสามัญ 2012-03-27 2012-03-23 40,000 54.25 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-21 20,000 50.25 ซื้อ
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-12-23 2011-12-21 61,700 56.75 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-12-19 2011-12-14 2,800 56.75 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-12-09 2011-12-08 202,600 56.77 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2011-11-03 2011-11-02 44,000 54 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2011-11-03 2011-11-01 1,300 54 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-10-12 2011-10-11 81,200 52.25 ซื้อ
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-10-12 2011-10-11 81,200 52.25 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-10-10 2011-10-07 135,200 51.98 ขาย
อนุตร จาติกวณิช หุ้นสามัญ 2011-10-10 2011-10-07 200,000 52.38 ขาย
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2011-09-19 2011-09-19 10,000 50.5 ซื้อ
ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย หุ้นสามัญ 2011-09-15 2011-09-13 15,000 53.25 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com