หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร GL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
มุเนะโอะ ทาชิโร่ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 55,000 5.34 ซื้อ
มุเนะโอะ ทาชิโร่ หุ้นสามัญ 2018-06-26 2018-06-25 100,000 5.57 ซื้อ
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2017-08-30 2017-08-24 100,000 18.4 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2017-03-15 2017-03-10 80,000 29 ขาย
สมชัย ลิมป์พัฒนสิน หุ้นสามัญ 2016-12-23 2016-12-22 20,000 56.5 ซื้อ
สมชัย ลิมป์พัฒนสิน หุ้นสามัญ 2016-12-22 2016-12-20 47,000 62.5 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-10-03 30,000 38.27 ซื้อ
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2016-10-05 2016-10-03 100,000 37 ซื้อ
สมชัย ลิมป์พัฒนสิน หุ้นสามัญ 2016-09-15 2016-09-13 87,000 34.25 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร Warrant 2016-09-14 2016-09-12 5,555 12.68 ขาย
เฟรดดี่ มารี หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-26 3,000 37.96 ซื้อ
เฟรดดี่ มารี หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-25 10,000 38.81 ซื้อ
เฟรดดี่ มารี หุ้นสามัญ 2016-08-29 2016-08-24 20,000 37.43 ซื้อ
สมชัย ลิมป์พัฒนสิน หุ้นสามัญ 2016-05-18 2016-05-16 500,000 29.05 ขาย
วรศักดิ์ เกรียงโกมล หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-27 120,000 21.6 ขาย
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-02-18 50 21.7 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-16 160,000 20.14 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2016-03-16 2016-03-15 160,000 20.43 ซื้อ
วรศักดิ์ เกรียงโกมล หุ้นสามัญ 2016-03-01 2016-02-25 70,000 21 ขาย
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2016-02-29 2016-02-15 250,000 21.6 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2016-02-17 2016-02-15 170,000 20.98 ขาย
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2016-01-05 2015-12-30 80,000 18.2 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-30 20,000 18.2 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-29 20,000 17.8 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-12-21 2015-12-18 30,000 15.5 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-12-17 2015-12-14 20,000 13.5 ขาย
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-14 30,000 13.8 ซื้อ
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2015-12-16 2015-12-11 50,000 15.8 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-09 20,000 16.5 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-12-15 2015-12-11 50,000 15.9 ซื้อ
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2015-11-18 2015-11-16 50,000 18.3 ขาย
กำพล สินถาวร หุ้นสามัญ 2015-11-18 2015-11-17 1,500 19 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-11 50,000 20.2 ซื้อ
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2015-11-16 2015-11-12 50,000 17 ซื้อ
กำพล สินถาวร หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-11 1,500 20 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-10 100,000 19.3 ขาย
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ Warrant3 2015-11-12 2015-10-26 33 3.28 ขาย
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-11 200,000 20.1 ขาย
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2015-11-12 2015-11-11 200,000 19.1 ซื้อ
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2015-11-11 2015-11-09 50,000 19.3 ขาย
กำพล สินถาวร หุ้นสามัญ 2015-11-06 2015-11-05 3,000 17.2 ซื้อ
กำพล สินถาวร หุ้นสามัญ 2015-11-06 2015-11-04 3,500 15.7 ขาย
กำพล สินถาวร หุ้นสามัญ 2015-11-06 2015-11-04 3,500 15.5 ซื้อ
กำพล สินถาวร Warrant 2015-11-06 2015-11-03 2,000 3.58 ขาย
กำพล สินถาวร หุ้นสามัญ 2015-10-30 2015-10-27 2,300 13.1 ขาย
กำพล สินถาวร Warrant 2015-10-30 2015-10-27 2,000 3.86 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-24 20,000 15.1 ซื้อ
ดีพงศ์ สหะชาติศิริ หุ้นสามัญ 2015-09-28 2015-09-23 110,000 15.5 ขาย
กำพล สินถาวร หุ้นสามัญ 2015-09-21 2015-09-17 2,300 14.9 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-09-11 2015-09-09 130,000 14.94 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-25 10,000 14 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-24 50,000 14.24 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-08-26 2015-08-21 175,000 15.24 ขาย
ดีพงศ์ สหะชาติศิริ Warrant 2015-08-25 2015-08-20 64,800 5.45 ขาย
ดีพงศ์ สหะชาติศิริ หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-20 100,000 15.7 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-18 30,000 15.7 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-08-24 2015-08-18 30,000 15.5 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-08-17 2015-08-14 70,000 13.9 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-07-20 2015-07-16 10,000 12.3 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-07-07 2015-07-03 25,000 12.3 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-06-16 2015-06-12 10,000 13.8 ซื้อ
วรศักดิ์ เกรียงโกมล Warrant3 2015-06-12 2015-06-08 150,000 2.94 ขาย
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-09 2,100 12.5 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-09 42,000 12.68 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-06-05 2015-06-03 10,050 11.7 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-06-05 2015-06-03 80,000 11.51 ขาย
ดีพงศ์ สหะชาติศิริ หุ้นสามัญ 2015-05-26 2015-05-22 131,500 11.7 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-05-22 2015-05-20 70,000 10.3 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2015-05-22 2015-05-20 70,000 9.95 ขาย
พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช หุ้นสามัญ 2015-05-08 2015-05-07 6,000 6.4 ขาย
สมชัย ลิมป์พัฒนสิน หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-23 139,000 11.7 ซื้อ
วรศักดิ์ เกรียงโกมล หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-23 333,000 11.7 ซื้อ
ดีพงศ์ สหะชาติศิริ หุ้นสามัญ 2015-04-28 2015-04-23 139,000 11.7 ซื้อ
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 100,000 11.7 ซื้อ
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2015-03-19 2015-03-16 100,000 12.1 ขาย
พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-01-20 3,000 6.4 ซื้อ
พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-01-25 1,800 5.8 ซื้อ
พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช หุ้นสามัญ 2014-04-11 2014-02-24 1,200 4.92 ซื้อ
วรศักดิ์ เกรียงโกมล หุ้นสามัญ 2014-01-07 2014-01-03 50,000 4.87 ซื้อ
สมชัย ลิมป์พัฒนสิน หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-02 274,150 7.35 ซื้อ
วรศักดิ์ เกรียงโกมล หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-02 486,390 7.35 ซื้อ
ดีพงศ์ สหะชาติศิริ หุ้นสามัญ 2013-08-06 2013-08-02 194,500 7.35 ซื้อ
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-05-23 100,000 11.5 ซื้อ
วรศักดิ์ เกรียงโกมล หุ้นสามัญ 2013-06-13 2013-06-11 20,000 10 ซื้อ
วรศักดิ์ เกรียงโกมล หุ้นสามัญ 2013-06-10 2013-06-06 20,000 10.3 ซื้อ
ดีพงศ์ สหะชาติศิริ หุ้นสามัญ 2013-05-27 2013-05-22 184,600 11.75 ขาย
วรศักดิ์ เกรียงโกมล หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-06 5,000 75 ซื้อ
วรศักดิ์ เกรียงโกมล หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-26 10,000 82 ซื้อ
วรศักดิ์ เกรียงโกมล Warrant2 2012-11-27 2012-11-22 10,000 44 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2012-11-26 2012-11-23 3,000 75.75 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2012-10-29 2012-10-25 3,000 56.5 ซื้อ
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-09-10 4,000 50.25 ขาย
โศณิต พิชญางกูร หุ้นสามัญ 2012-09-10 2012-09-07 4,000 49.25 ซื้อ
สืบสันต์ ทรรทรานนท์ หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-08-28 10,000 39.5 ซื้อ
ดีพงศ์ สหะชาติศิริ หุ้นสามัญ 2012-07-06 2012-07-04 15,000 30 ขาย
ดีพงศ์ สหะชาติศิริ หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-11 10,500 26 ขาย
อัจฉรา ชัยนา หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-07 3,200 25.5 ขาย
วันเฉลิม วงศ์พันธุ์ หุ้นสามัญ 2012-06-12 2012-06-11 5,500 26 ขาย
กิตติชัย มณีนนท์ หุ้นสามัญ 2012-06-11 2012-06-07 7,000 25.5 ขาย
วรศักดิ์ เกรียงโกมล หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-14 10,000 26 ซื้อ
อัจฉรา ชัยนา หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-28 100 24.6 ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพล หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-24 500 24.1 ซื้อ
กิตติชัย มณีนนท์ หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-24 500 24.2 ซื้อ
ดีพงศ์ สหะชาติศิริ หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-23 10,000 24.9 ซื้อ
สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ หุ้นสามัญ 2012-02-24 2012-02-21 100 25 ซื้อ
กัปตัน จีระเศรษฐ หุ้นสามัญ 2012-02-16 2012-02-15 100 25 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com