หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร GEL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-31 2018-07-25 2,165,400 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-25 2018-07-24 225,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-25 2018-07-23 708,500 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-23 2018-07-20 941,100 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-20 2018-07-19 7,000,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-19 2018-07-18 4,000,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-18 2018-07-17 1,111,900 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-16 2018-07-13 3,048,800 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-13 2018-07-11 534,100 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-10 2018-07-06 4,000,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-10 2018-07-09 5,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-09 2018-07-05 1,442,400 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-04 449,800 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-04 449,800 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-03 2,300,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-02 6,200,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-05 2018-07-02 6,200,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 6,293,200 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-28 6,293,200 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-02 2018-06-29 4,800,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 338,900 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-26 6,790,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-07 2018-06-05 1,180,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-07 2018-05-31 479,800 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-04 1,913,100 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-05 2018-06-01 1,126,600 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-01 2018-05-30 2,000,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-05-28 2018-05-24 2,000,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-05-24 2018-05-23 131,500 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-05-23 2018-05-22 221,300 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-05-23 2018-05-21 4,000,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-04-10 2018-04-09 2,000,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 2,000,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-03 1,696,400 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-04-03 2018-03-29 9,900 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-03-30 2018-03-28 2,737,600 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-27 5,500,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-26 1,000,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-03-26 2018-03-23 1,631,900 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-21 500,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-03-23 2018-03-20 214,500 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-03-19 2018-03-14 3,700,000 0.33 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-13 4,000,000 0.32 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-17 2018-01-15 2,000,000 0.39 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-10 2018-01-09 2,000,000 0.4 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-01-05 2018-01-03 2,514,100 0.4 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-15 485,900 0.41 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-14 2017-12-12 2,000,000 0.42 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-12-12 2017-12-08 2,000,000 0.42 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-04-26 2017-04-25 4,000,000 0.5 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-18 2,800,400 0.51 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-18 2,000,000 0.51 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-04-19 2017-04-17 2,000,000 0.51 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-05 2,000,000 0.52 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-03-23 2017-03-07 5,000,000 0.49 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-03-17 2017-03-14 6,199,600 0.49 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-03-02 2017-03-01 5,000,000 0.5 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-10 2017-01-09 7,000,000 0.53 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-01-09 2017-01-05 667,600 0.52 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-30 2016-12-28 1,332,400 0.49 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-28 2016-12-27 4,000,000 0.49 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-19 2016-12-16 2,077,000 0.47 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-16 2016-12-15 1,923,000 0.47 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2016-12-16 2016-12-16 1,923,000 0.47 ซื้อ
สุชาติ บุญบรรเจิดศรี Warrant4 2014-10-06 2014-10-06 400,000 0.28 ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ หุ้นสามัญ 2014-04-04 2014-04-02 92,500,000 0.75 ซื้อ
กฤษฎา เจริญกลกิจ Warrant4 2013-09-17 2013-09-16 321,000 0.33 ขาย
กฤษฎา เจริญกลกิจ Warrant 2013-08-26 2013-08-23 321,000 0.32 ซื้อ
กฤษฎา เจริญกลกิจ Warrant 2013-08-19 2013-08-15 266,000 0.39 ขาย
กฤษฎา เจริญกลกิจ หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-06-03 55,958 0.75 ซื้อ
กฤษฎา เจริญกลกิจ หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-05 8,449 0 โอนออก
กฤษฎา เจริญกลกิจ หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-05 694,000 1.35 ขาย
กฤษฎา เจริญกลกิจ หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-05 102,500 1.16 ซื้อ
กฤษฎา เจริญกลกิจ หุ้นสามัญ 2013-04-05 2013-04-04 500,000 1.12 ซื้อ
กฤษฎา เจริญกลกิจ หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-29 300,000 0.99 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com