หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ERW

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2018-05-17 2018-05-15 100,000 8.23 ขาย
กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-25 50,000 8.3 ขาย
กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 200,000 8.25 ขาย
กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 100,000 8.3 ขาย
กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 50,000 8.2 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-20 100,000 8.4 ขาย
กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-11 2018-04-10 50,000 8.1 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-02 50,000 8.1 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-02 46,100 8.15 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-27 50,000 7.8 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-03-16 2018-03-14 100,000 8.05 ขาย
กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-12 524,900 7.93 ขาย
กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-12 524,900 7.93 ขาย
กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-09 265,100 7.95 ขาย
ณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2017-12-13 2017-12-08 50,000 8.2 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2017-11-30 2017-11-29 165,058 8.3 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-11-28 2017-11-23 100,000 8.2 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-29 50,000 6.6 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-29 100,000 6.35 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-29 150,000 6.55 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 100,000 6.15 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 50,000 6.3 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 100,000 6.15 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2017-09-07 2017-09-01 126,000 6.12 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-08-29 2017-08-25 100,000 6.1 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 100,000 5.7 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-07-06 2017-07-05 100,000 5.5 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-06-26 2017-06-22 100,000 5.3 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-15 400,000 5.05 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-15 80,000 5.1 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-15 70,000 5.05 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-18 110,000 4.92 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 100,000 4.6 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2016-11-25 2016-11-22 50,000 4.54 ขาย
ณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2016-11-01 2016-10-28 50,000 4.54 ซื้อ
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 50,000 5.2 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 50,000 5.2 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 50,000 5.1 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2016-08-19 2016-08-18 107,500 5.05 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2016-08-09 2016-08-08 132,500 5.15 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-03 50,000 5 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-03 50,000 5 ขาย
ณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2016-05-31 2016-05-26 40,000 4.5 ซื้อ
สุพล วัธนเวคิน หุ้นสามัญ 2016-03-25 2016-03-25 694,455 0 โอนออก
สุพล วัธนเวคิน หุ้นสามัญ 2016-02-12 2016-02-11 2,361,150 0 โอนออก
สุพล วัธนเวคิน หุ้นสามัญ 2016-02-11 2016-02-10 4,722,300 0 รับโอน
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-23 100,000 4.36 ขาย
เพชร ไกรนุกูล หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-23 700,000 4.35 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-18 136,300 4.26 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-18 163,700 4.24 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 100,000 4.2 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 200,000 4.23 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 200,000 4.21 ขาย
ภคินี พราหมณ์เทศ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-03-31 50,000 4.68 ขาย
กวิน ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2015-02-12 2015-02-10 126,721 4.9 ขาย
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 30,000 4.12 ซื้อ
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 30,000 4.5 ขาย
ภคินี พราหมณ์เทศ หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-08 100,000 5.1 ขาย
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-08 50,000 5.15 ขาย
กวิน ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-04 120,000 4.18 ซื้อ
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-16 200,000 5.4 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2013-10-14 2013-10-11 1,000,000 1.87 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-10-14 2013-10-11 29,077,229 5 ซื้อ
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2013-10-14 2013-10-11 200,000 5 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-07-08 2013-07-05 42,400 1.09 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-06-27 2013-06-26 157,600 1.01 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-06-17 2013-06-14 100,000 1.26 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-06-14 2013-06-13 100,000 1.16 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-07 50,000 4.36 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-05-31 50,000 4.59 ซื้อ
กวิน ว่องกุศลกิจ Warrant 2013-05-08 2013-04-04 3,000 0 โอนออก
กวิน ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-05-08 2013-04-04 30,000 0 โอนออก
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-02 85,200 5.87 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-28 300,000 5.75 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 200,000 5.73 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-04-01 44,800 5.85 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-04-01 2013-03-27 100,000 2.7 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-27 100,000 5.95 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-26 100,000 5.8 ขาย
ภคินี พราหมณ์เทศ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-26 100,000 6 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-25 40,000 5.5 ขาย
ทิพย์พาพร ลิ้มสุขศรีกุล หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-22 200,000 5.15 ขาย
ทิพย์พาพร ลิ้มสุขศรีกุล หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-20 400,000 5.65 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-19 500,000 5.55 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-20 45,700 5.6 ขาย
ภคินี พราหมณ์เทศ หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-15 100,000 6 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-03-13 2013-03-08 330,000 3.33 ซื้อ
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-05 160,000 6.39 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-22 10,000 6.2 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-21 20,000 6.15 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-02-15 2013-02-12 170,000 5.71 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-02-15 2013-02-13 20,000 6.03 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-11 170,000 5.49 ขาย
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-08 200,000 5.3 ขาย
พนิดา เทพกาญจนา Warrant 2013-02-11 2013-02-06 69,600 2.3 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-01-25 2013-01-23 1,000,000 4.34 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-01-17 2013-01-15 1,000,000 4.47 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-11 910,000 4.38 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2013-01-15 2013-01-11 910,000 2.08 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-14 1,090,000 4.36 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2013-01-15 2013-01-14 1,090,000 2.1 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-08 2,000,000 4.38 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-28 2012-12-27 1,500,000 4.51 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-25 1,700,000 4.67 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-12-27 2012-12-25 1,700,000 2.29 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-26 220,000 4.63 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2012-12-27 2012-12-26 440,000 2.25 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-26 1,100,000 4.75 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-12-27 2012-12-26 990,700 2.49 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน Warrant 2012-12-26 2012-12-24 100,000 1.98 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-21 2012-12-19 1,448,200 4.4 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-21 2012-12-20 2,000,000 4.45 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-12-19 2012-12-18 1,676,800 1.47 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-19 2012-12-18 800,000 4.22 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-12-19 2012-12-17 2,000,000 1.47 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-12-17 2012-12-14 5,000,000 1.5 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2012-12-13 2012-12-11 130,000 1.29 ซื้อ
เพชร ไกรนุกูล Warrant 2012-12-07 2012-12-06 83,908 1.32 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง Warrant 2012-11-27 2012-11-26 169,500 0.83 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-26 250,000 3.55 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-22 150,000 3.52 ขาย
กษมา บุณยคุปต์ Warrant 2012-11-23 2012-11-22 21 0.63 ขาย
กษมา บุณยคุปต์ Warrant 2012-11-23 2012-11-22 1,151,000 0.81 ขาย
กษมา บุณยคุปต์ หุ้นสามัญ 2012-11-23 2012-11-22 50,000 3.5 ซื้อ
กษมา บุณยคุปต์ หุ้นสามัญ 2012-11-23 2012-11-22 150,000 3.52 ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-10-22 2012-10-17 5,400,000 3.2 ขาย
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-10-22 2012-10-18 540,000 0.72 ขาย
วิบูลย์ ชัยศุจยากร หุ้นสามัญ 2012-09-17 2012-09-13 19,600 2.86 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-16 10,000,000 2.66 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-03-05 2012-03-02 1,859,100 2.58 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-03-05 2012-03-01 90,000 2.56 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-03-01 2012-02-29 361,200 0.57 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-03-01 2012-02-28 600,000 0.56 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 50,000 2.2 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com