หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ERW

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2018-07-12 2018-07-10 5,000 6.25 ซื้อ
สุพล วัธนเวคิน หุ้นสามัญ 2018-07-11 2018-06-15 2,200 8.05 ขาย
สุพล วัธนเวคิน หุ้นสามัญ 2018-07-11 2018-06-14 1,800 8.01 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 10,000 6.5 ซื้อ
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 10,000 6.5 ซื้อ
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-28 10,000 6.35 ซื้อ
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2018-05-17 2018-05-15 100,000 8.23 ขาย
กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 200,000 8.25 ขาย
กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 50,000 8.2 ขาย
กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-24 100,000 8.3 ขาย
กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-26 2018-04-25 50,000 8.3 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-04-25 2018-04-20 100,000 8.4 ขาย
กมลวรรณ วิปุลากร หุ้นสามัญ 2018-04-11 2018-04-10 50,000 8.1 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-02 46,100 8.15 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-04-04 2018-04-02 50,000 8.1 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-27 50,000 7.8 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2018-03-16 2018-03-14 100,000 8.05 ขาย
กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-12 524,900 7.93 ขาย
กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-09 265,100 7.95 ขาย
กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ หุ้นสามัญ 2018-03-14 2018-03-12 524,900 7.93 ขาย
ณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2017-12-13 2017-12-08 50,000 8.2 ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสน หุ้นสามัญ 2017-11-30 2017-11-29 165,058 8.3 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-11-28 2017-11-23 100,000 8.2 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-29 50,000 6.6 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-29 100,000 6.35 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2017-10-02 2017-09-29 150,000 6.55 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-19 100,000 6.15 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2017-09-21 2017-09-20 50,000 6.3 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2017-09-20 2017-09-19 100,000 6.15 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2017-09-07 2017-09-01 126,000 6.12 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-08-29 2017-08-25 100,000 6.1 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2017-08-18 2017-08-17 100,000 5.7 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-07-06 2017-07-05 100,000 5.5 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-06-26 2017-06-22 100,000 5.3 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-15 70,000 5.05 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-15 80,000 5.1 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2017-06-19 2017-06-15 400,000 5.05 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-04-21 2017-04-18 110,000 4.92 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2017-02-28 2017-02-27 100,000 4.6 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2016-11-25 2016-11-22 50,000 4.54 ขาย
ณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2016-11-01 2016-10-28 50,000 4.54 ซื้อ
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 50,000 5.2 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-19 50,000 5.2 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2016-08-22 2016-08-18 50,000 5.1 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2016-08-19 2016-08-18 107,500 5.05 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2016-08-09 2016-08-08 132,500 5.15 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-03 50,000 5 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-03 50,000 5 ขาย
ณัฐพงษ์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2016-05-31 2016-05-26 40,000 4.5 ซื้อ
สุพล วัธนเวคิน หุ้นสามัญ 2016-03-25 2016-03-25 694,455 0 โอนออก
สุพล วัธนเวคิน หุ้นสามัญ 2016-02-12 2016-02-11 2,361,150 0 โอนออก
สุพล วัธนเวคิน หุ้นสามัญ 2016-02-11 2016-02-10 4,722,300 0 รับโอน
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-23 100,000 4.36 ขาย
เพชร ไกรนุกูล หุ้นสามัญ 2015-12-25 2015-12-23 700,000 4.35 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-18 136,300 4.26 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-18 163,700 4.24 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-11 200,000 4.23 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-09 200,000 4.21 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2015-12-14 2015-12-08 100,000 4.2 ขาย
ภคินี พราหมณ์เทศ หุ้นสามัญ 2015-04-02 2015-03-31 50,000 4.68 ขาย
กวิน ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2015-02-12 2015-02-10 126,721 4.9 ขาย
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 30,000 4.5 ขาย
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2014-12-16 2014-12-15 30,000 4.12 ซื้อ
ภคินี พราหมณ์เทศ หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-08 100,000 5.1 ขาย
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2014-12-09 2014-12-08 50,000 5.15 ขาย
กวิน ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-12-11 2013-12-04 120,000 4.18 ซื้อ
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2013-10-18 2013-10-16 200,000 5.4 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2013-10-14 2013-10-11 1,000,000 1.87 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-10-14 2013-10-11 29,077,229 5 ซื้อ
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2013-10-14 2013-10-11 200,000 5 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-07-08 2013-07-05 42,400 1.09 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-06-27 2013-06-26 157,600 1.01 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-06-17 2013-06-14 100,000 1.26 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-06-14 2013-06-13 100,000 1.16 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-07 50,000 4.36 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-06-04 2013-05-31 50,000 4.59 ซื้อ
กวิน ว่องกุศลกิจ Warrant 2013-05-08 2013-04-04 3,000 0 โอนออก
กวิน ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-05-08 2013-04-04 30,000 0 โอนออก
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-02 85,200 5.87 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-28 300,000 5.75 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-03-29 200,000 5.73 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2013-04-02 2013-04-01 44,800 5.85 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-04-01 2013-03-27 100,000 2.7 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-27 100,000 5.95 ขาย
นวรัตน์ ธรรมสุวรรณ หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-26 100,000 5.8 ขาย
ภคินี พราหมณ์เทศ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-26 100,000 6 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-25 40,000 5.5 ขาย
ทิพย์พาพร ลิ้มสุขศรีกุล หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-22 200,000 5.15 ขาย
ทิพย์พาพร ลิ้มสุขศรีกุล หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-20 400,000 5.65 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-19 500,000 5.55 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2013-03-22 2013-03-20 45,700 5.6 ขาย
ภคินี พราหมณ์เทศ หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-15 100,000 6 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2013-03-13 2013-03-08 330,000 3.33 ซื้อ
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-05 160,000 6.39 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-21 20,000 6.15 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-22 10,000 6.2 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-02-15 2013-02-13 20,000 6.03 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-02-15 2013-02-12 170,000 5.71 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-11 170,000 5.49 ขาย
พนิดา เทพกาญจนา หุ้นสามัญ 2013-02-13 2013-02-08 200,000 5.3 ขาย
พนิดา เทพกาญจนา Warrant 2013-02-11 2013-02-06 69,600 2.3 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-01-25 2013-01-23 1,000,000 4.34 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-01-17 2013-01-15 1,000,000 4.47 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-11 910,000 4.38 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2013-01-15 2013-01-11 910,000 2.08 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-14 1,090,000 4.36 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2013-01-15 2013-01-14 1,090,000 2.1 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2013-01-10 2013-01-08 2,000,000 4.38 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-28 2012-12-27 1,500,000 4.51 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-25 1,700,000 4.67 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-26 220,000 4.63 ขาย
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2012-12-27 2012-12-26 440,000 2.25 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-27 2012-12-26 1,100,000 4.75 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-12-27 2012-12-25 1,700,000 2.29 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-12-27 2012-12-26 990,700 2.49 ขาย
อภิชาญ มาไพศาลสิน Warrant 2012-12-26 2012-12-24 100,000 1.98 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-21 2012-12-20 2,000,000 4.45 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-21 2012-12-19 1,448,200 4.4 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-12-19 2012-12-17 2,000,000 1.47 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-12-19 2012-12-18 800,000 4.22 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-12-19 2012-12-18 1,676,800 1.47 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-12-17 2012-12-14 5,000,000 1.5 ซื้อ
ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ Warrant 2012-12-13 2012-12-11 130,000 1.29 ซื้อ
เพชร ไกรนุกูล Warrant 2012-12-07 2012-12-06 83,908 1.32 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-22 150,000 3.52 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2012-11-27 2012-11-26 250,000 3.55 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง Warrant 2012-11-27 2012-11-26 169,500 0.83 ขาย
กษมา บุณยคุปต์ Warrant 2012-11-23 2012-11-22 21 0.63 ขาย
กษมา บุณยคุปต์ Warrant 2012-11-23 2012-11-22 1,151,000 0.81 ขาย
กษมา บุณยคุปต์ หุ้นสามัญ 2012-11-23 2012-11-22 50,000 3.5 ซื้อ
กษมา บุณยคุปต์ หุ้นสามัญ 2012-11-23 2012-11-22 150,000 3.52 ซื้อ
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-10-22 2012-10-18 540,000 0.72 ขาย
ชนินท์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-10-22 2012-10-17 5,400,000 3.2 ขาย
วิบูลย์ ชัยศุจยากร หุ้นสามัญ 2012-09-17 2012-09-13 19,600 2.86 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-05-18 2012-05-16 10,000,000 2.66 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-03-05 2012-03-02 1,859,100 2.58 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ้นสามัญ 2012-03-05 2012-03-01 90,000 2.56 ซื้อ
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-03-01 2012-02-29 361,200 0.57 ขาย
วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ Warrant 2012-03-01 2012-02-28 600,000 0.56 ขาย
สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง หุ้นสามัญ 2011-10-04 2011-10-03 50,000 2.2 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com