หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร DCC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-07-24 2018-07-23 89,300 0.69 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-06-26 2018-06-25 300,000 0.74 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-06-25 2018-06-22 900,000 0.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-06-18 2018-06-12 1,700,000 0.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-06-12 2018-06-11 4,000,000 0.84 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-06-07 2018-06-05 200,000 0.79 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-06-05 2018-06-04 700,000 0.66 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-06-04 2018-06-01 31,400 0.58 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-06-01 2018-05-31 2,068,600 0.56 ซื้อ
คัทลียา แสงศาสตรา Warrant 2018-06-01 2018-05-30 1,500,000 0.56 ซื้อ
คัทลียา แสงศาสตรา Warrant 2018-06-01 2018-05-28 1,000,000 0.65 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-05-31 2018-05-30 1,097,800 0.55 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-05-30 2018-05-28 6,902,200 0.66 ซื้อ
สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย Warrant 2018-05-28 2018-05-24 64,000,000 0 โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-05-25 2018-05-24 440,000 0.78 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant 2018-05-25 2018-05-24 1,000,000 0.74 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Warrant2 2018-05-24 2018-05-23 4,800,000 0.85 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-04-20 2018-04-19 120,000 2.19 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 70,000 2.95 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-30 2018-03-29 57,300 2.98 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-29 2018-03-28 152,700 2.98 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-20 98,200 2.98 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-21 2018-03-20 98,200 2.98 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2018-03-20 2018-03-19 1,300,100 2.96 ซื้อ
สนธยา เยาวหลี หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-14 150,000 4.36 ขาย
สนธยา เยาวหลี หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-13 50,000 4.26 ขาย
สนธยา เยาวหลี หุ้นสามัญ 2016-10-17 2016-10-12 120,000 4.34 ขาย
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-13 2015-08-07 100,000 3.68 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-07-31 200,000 3.73 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-07-29 200,000 3.61 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-08-03 100,000 3.68 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-08-05 2015-08-04 400,000 3.68 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2015-02-13 2015-02-11 100,000 5.8 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2014-12-04 2014-12-02 7,500 55.5 ซื้อ
สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย หุ้นสามัญ 2014-11-14 2014-11-13 2,892,000 0 โอนออก
มารุต แสงศาสตรา หุ้นสามัญ 2014-10-02 2014-10-01 10,000,000 58 ซื้อ
มนต์รัก แสงศาสตรา หุ้นสามัญ 2014-10-02 2014-10-01 10,000,000 58 ซื้อ
สัญชัย เจนจรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-05-26 2014-05-23 358,000 52.75 ขาย
สัญชัย เจนจรัตน์ หุ้นสามัญ 2014-05-21 2014-05-20 385,000 52.75 ขาย
มารุต แสงศาสตรา หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-08 15,000,000 0 โอนออก
มารุต แสงศาสตรา หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-07 5,000,000 0 รับโอน
มนต์รัก แสงศาสตรา หุ้นสามัญ 2014-01-08 2014-01-07 5,000,000 0 โอนออก
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-07-30 20,000 59.5 ซื้อ
มนต์รัก แสงศาสตรา หุ้นสามัญ 2013-06-28 2013-06-27 5,000,000 0 รับโอน
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2013-06-18 2013-06-18 1,100,000 63.5 ขาย
พิมพา วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-15 2,500 0 โอนออก
พิมพา วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-02-20 5,000 58.75 ซื้อ
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2012-12-24 2012-12-17 3,980,000 0 รับโอน
ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล หุ้นสามัญ 2012-11-14 2012-11-09 15,000 41.58 ซื้อ
สนธยา เยาวหลี หุ้นสามัญ 2012-03-05 2012-03-02 30,000 66.88 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com