หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร COLOR

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
สุชาติ จิวะพรทิพย์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 100,000 1.19 ซื้อ
รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 87,200 1.18 ซื้อ
สุชาติ จิวะพรทิพย์ หุ้นสามัญ 2018-08-17 2018-08-17 100,000 1.19 ซื้อ
รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-10 11,900 1.14 ซื้อ
รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ 2018-08-16 2018-08-08 11,900 1.13 ซื้อ
รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ 2018-08-09 2018-08-06 200,000 1.16 ขาย
รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ 2018-07-11 2018-07-09 300 1.05 ซื้อ
รัช ทองวานิช หุ้นสามัญ 2018-07-11 2018-07-09 99,700 1.04 ซื้อ
สุชาติ จิวะพรทิพย์ หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 37,100 1.12 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2018-06-04 2018-05-28 10,000 1.13 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2018-03-15 2018-03-09 2,000 1.19 ซื้อ
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2018-02-15 2018-02-13 8,000 1.19 ซื้อ
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2018-02-15 2018-02-12 21,000 1.19 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-09 30,000 1.22 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-12 30,000 1.2 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2018-02-14 2018-02-09 100 1.21 ซื้อ
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2018-02-08 2018-02-06 28,000 1.21 ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2017-12-19 2017-12-14 27,400 1.3 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-11-03 2017-10-31 72,700 1.26 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-11-01 2017-10-27 40,000 1.26 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-11-01 2017-10-27 1,700 1.25 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-10-27 2017-10-25 40,000 1.26 ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2017-10-10 2017-10-04 30,000 1.33 ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-10 30,000 1.44 ขาย
บัญชา กำจัด หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-10 10,000 1.35 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2017-08-15 2017-08-10 93,000 1.5 ขาย
บัญชา กำจัด หุ้นสามัญ 2017-08-11 2017-08-08 10,000 1.33 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 100,000 1.38 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 10,000 1.38 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2017-07-27 2017-07-25 90,000 1.37 ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2017-07-26 2017-07-26 30,000 1.38 ขาย
มงคล สุ่ยหาวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-06-13 2017-06-09 9,300 1.45 ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2017-06-05 2017-05-30 50,000 1.46 ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-25 25,000 1.45 ขาย
กัษมา บุญญธนัง หุ้นสามัญ 2017-06-01 2017-05-30 30,000 1.45 ขาย
กัษมา บุญญธนัง หุ้นสามัญ 2017-05-26 2017-05-25 22,900 1.45 ขาย
กัษมา บุญญธนัง หุ้นสามัญ 2017-05-26 2017-05-23 14,000 1.45 ขาย
กัษมา บุญญธนัง หุ้นสามัญ 2017-05-24 2017-05-19 5,000 1.44 ขาย
กรรณิกา บุญรอด หุ้นสามัญ 2017-05-22 2017-05-17 31,100 1.4 ขาย
กรรณิกา บุญรอด หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-11 50,000 1.58 ขาย
กัษมา บุญญธนัง หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-11 100,000 1.58 ขาย
กัษมา บุญญธนัง หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-11 90,000 1.53 ขาย
มงคล สุ่ยหาวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-10 600 1.58 ขาย
มงคล สุ่ยหาวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-11 50,000 1.55 ขาย
มงคล สุ่ยหาวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-11 57,000 1.58 ขาย
มงคล สุ่ยหาวงศ์ หุ้นสามัญ 2017-04-18 2017-04-11 115,000 1.53 ขาย
บัญชา กำจัด หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-04 50 1.6 ขาย
บัญชา กำจัด หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-04 83,200 1.6 ขาย
บัญชา กำจัด หุ้นสามัญ 2017-04-10 2017-04-04 8 1.5 ขาย
บัญชา กำจัด หุ้นสามัญ 2017-03-10 2017-03-07 10,300 1.71 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2016-11-23 2016-11-22 14,400 1.44 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2016-11-23 2016-11-22 54,000 1.4 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2016-10-26 2016-10-21 20,200 1.44 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2016-10-26 2016-10-21 79,800 1.43 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-17 79,000 1.33 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2016-10-18 2016-10-13 10,000 1.31 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-07-22 2016-07-15 200,000 1.46 ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ Warrant 2016-05-23 2016-05-18 10,000 0.1 ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ Warrant 2016-05-23 2016-05-18 10,000 0.1 ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ Warrant 2016-05-23 2016-05-18 45 0.05 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-29 84,700 1.56 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-05-03 2016-04-28 200,000 1.54 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-04-28 2016-04-25 200,000 1.56 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-04-28 2016-04-25 100,000 1.55 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-04-28 2016-04-22 550,900 1.51 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-04-26 2016-04-22 400,000 1.51 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-03-18 2016-03-16 100,000 1.27 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-02-19 2016-02-16 100,000 1.3 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2016-01-12 2016-01-08 100,000 1.3 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-11-02 2015-10-27 100,000 1.61 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ Warrant 2015-10-26 2015-10-22 63,200 1.24 ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ Warrant 2015-10-26 2015-10-21 40,000 1.1 ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-03 40,000 1.4 ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2015-09-07 2015-09-03 30,000 1.5 ขาย
กรรณิกา บุญรอด หุ้นสามัญ 2015-08-20 2015-08-17 33,000 1.49 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-08 140,000 1.61 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-06-11 2015-06-05 240,000 1.6 ซื้อ
กรรณิกา บุญรอด หุ้นสามัญ 2015-02-06 2015-02-05 18,000 1.73 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ หุ้นสามัญ 2015-02-06 2015-02-04 200,000 1.6 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2015-02-06 2015-02-05 100,000 1.72 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-07 38,300 1.2 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2015-01-09 2015-01-06 30,000 1.2 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ Warrant 2014-10-14 2014-10-09 50,000 0.9 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-06 400,000 1.65 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2014-10-09 2014-10-06 300,000 1.64 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ หุ้นสามัญ 2014-10-06 2014-10-03 200,000 1.61 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ หุ้นสามัญ 2014-10-06 2014-10-03 300,000 1.63 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2014-10-06 2014-10-03 100,000 1.6 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2014-10-06 2014-10-02 500,000 1.58 ขาย
ราชัน ควรหา Warrant 2014-10-06 2014-10-03 2,200 0.68 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ หุ้นสามัญ 2014-09-16 2014-09-11 100,000 1.56 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-09 20,000 1.53 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-09 100,000 1.5 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-09 90,600 1.5 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-10 100,000 1.51 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2014-09-09 2014-09-04 9,400 1.5 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2014-08-29 2014-08-26 100,000 1.48 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ หุ้นสามัญ 2014-08-27 2014-08-25 100,000 1.42 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2014-08-01 2014-07-29 100,000 1.49 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ Warrant 2014-07-22 2014-07-17 179,900 0.52 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2014-07-10 2014-07-08 50,000 1.5 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ หุ้นสามัญ 2014-07-09 2014-07-04 2,500,000 1.43 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2014-06-26 2014-06-24 500,000 1.45 ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2014-06-26 2014-06-23 100,000 1.38 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ Warrant 2014-06-24 2014-06-23 100,000 0.53 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ Warrant 2014-06-24 2014-06-19 100,000 0.52 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2014-06-20 2014-06-17 300,000 1.36 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2014-05-07 2014-05-06 40,000 1.24 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2014-05-02 2014-04-28 10,000 1.48 ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2014-03-20 2014-03-19 50,000 1.93 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2014-03-20 2014-03-18 100,000 1.88 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2014-03-20 2014-03-18 20,000 1.95 ซื้อ
ภาณุพงศ์ สินธุวรรณชัย หุ้นสามัญ 2014-02-25 2014-02-19 50,000 2.1 ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ Warrant 2013-12-09 2013-12-04 100,000 0.51 ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ Warrant 2013-12-09 2013-12-04 200,000 0.5 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ Warrant 2013-12-04 2013-12-02 20,000 0.43 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ Warrant 2013-12-04 2013-12-02 280,000 0.45 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2013-11-20 2013-11-14 6,100 2.04 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-18 1,300 2.18 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-09-20 2013-09-17 5,000 2.2 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2013-08-22 2013-08-20 10,000 2.4 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-08-06 50,000 2.52 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-08-05 15,000 2.58 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-08-05 14,000 2.6 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-08-08 2013-08-05 1,000 2.56 ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ Warrant 2013-08-05 2013-08-01 10,800 0.36 ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2013-08-05 2013-08-01 43,533 2.6 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-07-30 1,000 2.54 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-07-30 5,000 2.6 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-07-30 2,000 2.64 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-07-31 16,600 2.56 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-07-31 6,000 2.6 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-08-02 2013-07-31 3,000 2.62 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-07-29 2013-07-24 9,900 2.56 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-07-29 2013-07-24 4,100 2.54 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-07-29 2013-07-24 20,000 2.52 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-19 3,000 2.5 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-07-23 2013-07-19 5,000 2.48 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-07-17 2013-07-12 10,000 2.44 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-07-17 2013-07-12 4,200 2.46 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-07-17 2013-07-15 4,000 2.46 ซื้อ
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2013-07-03 2013-06-28 114,000 0.36 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2013-07-03 2013-06-28 44,000 0.35 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2013-07-03 2013-06-28 33,000 0.34 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-17 22,800 2.76 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-17 10,000 2.78 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-17 57,400 2.8 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-17 49,800 2.82 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-05-22 2013-05-17 60,000 2.84 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-03 19,900 3.2 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2013-05-07 2013-05-02 50,000 3.14 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2013-04-29 2013-04-26 50,000 3.02 ขาย
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2013-04-10 2013-04-09 50,000 2.98 ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-02 14,800 2.94 ขาย
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2013-04-04 2013-04-03 45,000 3 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-21 24 3 ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2013-02-14 2013-02-12 40,000 2.82 ขาย
สำลี ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2013-02-11 2013-02-07 33,300 2.94 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-02-06 2013-02-04 30,500 2.82 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-02-06 2013-02-04 69,500 2.84 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-02-06 2013-02-04 30,000 2.86 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-02-06 2013-02-05 35,000 2.84 ซื้อ
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-28 30,000 2.96 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-28 75,000 2.92 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2013-01-31 2013-01-28 20,000 2.86 ขาย
สำลี ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2013-01-29 2013-01-28 100,000 2.9 ขาย
ขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ หุ้นสามัญ 2013-01-29 2013-01-25 52,983 2.1 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-25 43,976 2.1 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-25 4,389 2.1 ซื้อ
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-25 24,726 2.1 ซื้อ
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-25 50,000 2.84 ขาย
ราชัน ควรหา หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-25 10,000 2.82 ขาย
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-25 52,983 2.1 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-12-12 2012-12-07 6,000 2.72 ซื้อ
สำลี ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2012-11-26 2012-11-23 50,000 2.62 ซื้อ
สำลี ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2012-11-26 2012-11-21 50,000 2.58 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2012-11-13 2012-11-12 10,000 2.78 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-16 27,000 3.08 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-16 154,000 3.12 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-10-18 2012-10-16 10,000 3.14 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-10-16 2012-10-12 3,000 3.22 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-10-16 2012-10-12 97,000 3.2 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-10-12 2012-10-10 63,300 3.22 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-10-12 2012-10-10 29,500 3.2 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-10-12 2012-10-10 36,200 3.18 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-10-12 2012-10-09 80,000 3.42 ขาย
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-08-08 2012-08-07 15,600 2.9 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-08-06 2012-07-31 345,000 0 รับโอน
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-16 2012-07-12 4,000 2.86 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-07-02 19,400 2.84 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-03 2012-07-02 30,000 2.86 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-07-02 2012-06-29 50,000 2.86 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-29 2012-06-28 20,100 2.86 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-26 2012-06-25 3,000 2.84 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-15 2012-06-14 30,000 2.8 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-12 51,900 2.8 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-13 2012-06-11 10,000 2.82 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-07 30,000 2.8 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-07 50,000 2.8 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-07 2012-06-06 10,000 2.8 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-05 2012-06-01 60,000 2.8 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-06-05 2012-05-31 10,000 2.82 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-29 2012-05-25 11,500 2.8 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-23 20,000 2.78 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-24 2012-05-23 40,000 2.8 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-21 20,000 2.82 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-22 25,000 2.82 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-22 20,000 2.84 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-23 2012-05-22 15,000 2.86 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-21 32,000 2.8 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-05-22 2012-05-18 20,000 2.8 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-05-17 10,000 2.86 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-21 2012-05-17 25,000 2.84 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-16 29,000 2.82 ซื้อ
ธเนศพล มงคลรัตน์ หุ้นสามัญ 2012-05-17 2012-05-16 3,000 2.8 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-10 30,000 2.98 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-10 16,300 2.94 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2012-04-10 2012-04-05 20,000 3.02 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2012-03-19 2012-03-14 20,000 3.08 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2012-03-09 2012-03-08 9,700 3.1 ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2012-03-09 2012-03-08 15,000 3.1 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-06 20,000 3.12 ซื้อ
ฉลวย ไพนิตย์ หุ้นสามัญ 2012-03-08 2012-03-06 45,000 3.14 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2012-03-05 2012-03-01 10,000 3.1 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-02-29 7,800 3.1 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-03-01 2,200 3.12 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-03-01 4,500 3.14 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2012-03-01 2012-02-29 10,000 3.1 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-27 20,000 3.08 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-27 10,000 3.1 ซื้อ
มัทนา หอระดาน หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-28 14,500 3.1 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-02-29 2012-02-28 10,000 3.06 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-02-07 2012-02-02 50,000 3.18 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-02-07 2012-02-02 20,000 3.16 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-02-07 2012-02-02 30,000 3.14 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-01-17 2012-01-16 60,000 3.04 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2012-01-17 2012-01-13 40,000 3.04 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-16 2011-09-13 30,000 3.38 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-16 2011-09-14 23,400 3.32 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-16 2011-09-14 90,000 3.34 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-16 2011-09-13 106,600 3.36 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-12 2011-09-09 100,000 3.56 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-12 2011-09-09 21,800 3.54 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-12 2011-09-09 80,000 3.52 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-12 2011-09-07 91,100 3.6 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-12 2011-09-07 198,200 3.58 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-08-31 2,600 3.28 ซื้อ
เสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์ หุ้นสามัญ 2011-09-02 2011-08-30 6,300 3.28 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com