หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร CCP

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-28 2018-06-27 2,771,900 0.42 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-21 2018-06-20 2,000,000 0.42 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-20 2018-06-19 768,700 0.42 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 2,000,000 0.43 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 2,000,000 0.43 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 2,000,000 0.43 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 2,000,000 0.43 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 2,000,000 0.43 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 2,000,000 0.43 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 2,000,000 0.43 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 2,000,000 0.43 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-14 2018-06-13 2,000,000 0.43 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-06-13 2018-06-11 2,000,000 0.43 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-04 940,600 0.42 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-04-09 2018-04-05 300,700 0.41 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-04-05 2018-04-04 500,000 0.41 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-30 2,000,000 0.44 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-04-02 2018-03-30 2,000,000 0.44 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-03-19 2018-03-16 1,037,400 0.44 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2018-02-15 2018-02-13 226,700 0.49 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2017-12-28 2017-12-27 1,000,000 0.51 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-17 93,200 0.5 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-15 4,694,600 0.51 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2017-11-22 2017-11-16 2,000,000 0.51 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2017-11-13 2017-11-09 500,000 0.51 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2017-08-24 2017-08-22 600,000 0.52 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2017-02-15 2017-02-08 2,000,000 0.7 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2017-01-06 2017-01-04 1,000,000 0.59 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-10-26 2016-10-20 600,000 0.59 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-09-06 2016-09-02 300,000 0.71 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-09-02 2016-08-30 200,000 0.72 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-08-15 2016-08-10 300,000 0.77 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-08-05 2016-08-03 111,500 0.78 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-08-04 2016-08-02 888,500 0.78 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-27 500,000 0.77 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-27 500,000 0.77 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-06-20 2016-06-17 1,000,000 0.78 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-06-17 2016-06-16 500,000 0.79 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-07 400,000 0.81 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-06-09 2016-06-06 10,300 0.81 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-06-02 2016-06-01 1,300,000 0.79 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-05-25 2016-05-24 478,000 0.78 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-05-25 2016-05-23 180,800 0.78 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-02-04 2016-02-03 17,400 0.73 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-02-02 2016-02-01 1,000,000 0.74 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-01-08 2016-01-06 500,000 0.74 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2016-01-04 2015-12-30 786,800 0.77 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-28 2015-12-25 67,200 0.76 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2015-12-03 2015-12-02 1,000,000 0.92 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2015-11-26 2015-11-20 126,900 0.98 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2015-11-26 2015-11-19 983,400 0.98 ซื้อ
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2015-10-19 2015-10-15 500,000 1.06 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2015-08-25 2015-08-24 500,000 1.03 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-10 2,220,000 1.11 ซื้อ
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-11 500,000 1.13 ซื้อ
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2015-06-15 2015-06-12 500,000 1.12 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2015-05-13 2015-05-12 514,000 1.05 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2015-05-13 2015-05-11 500,000 1.1 ซื้อ
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-12-25 2014-12-15 1,428,200 5.58 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-12-15 2014-12-11 100,000 5.8 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-11-18 2014-11-17 50,000 5.95 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-10-03 2014-09-29 80,000 6.1 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-09-16 2014-09-11 300,000 5.95 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-09-12 2014-09-10 1,000,000 6.9 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-08-29 2014-08-28 30,000 0 โอนออก
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-07-30 2014-07-29 100,000 7.1 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-07-28 2014-07-25 100,000 6.9 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-07-24 2014-07-18 300,000 6.95 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-07-22 2014-07-09 200,000 6.95 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-07-22 2014-07-08 50,000 7 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-07-22 2014-07-08 50,000 7.1 ขาย
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-07-21 2014-07-17 863,357 0 โอนออก
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-07-02 2014-06-26 420,000 5.15 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2014-06-18 2014-06-17 200,000 6.5 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2014-06-18 2014-06-13 300,000 6.48 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2014-06-13 2014-06-12 100,000 6.4 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-06-09 2014-05-12 25,500 3.28 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-06-09 2014-05-28 115,000 3.77 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-06-09 2014-05-29 596,600 3.95 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2014-06-09 2014-06-03 131,900 6.15 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2014-06-09 2014-06-04 241,000 6.01 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2014-06-09 2014-06-05 200,000 6.15 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2014-06-09 2014-06-06 600,000 6.15 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-03-17 2014-03-12 65,400 3.8 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-03-17 2014-03-11 113,600 3.77 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-03-07 2014-03-06 394,700 3.82 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-03-06 2014-03-05 200,000 3.8 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-03-05 2014-03-04 900,000 3.75 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-03-03 2014-02-28 141,600 3.7 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-02-24 2014-02-20 180,600 3.92 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant2 2014-02-24 2014-02-19 100,000 3.86 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-02-17 2014-02-13 20,000 4.79 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-01-24 2014-01-23 100,000 4.47 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-01-22 2014-01-21 100,000 4.5 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-01-22 2014-01-14 94,500 3.94 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-01-17 2014-01-16 100,000 4.26 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-01-16 2014-01-15 100,000 4.05 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2014-01-15 2014-01-13 72,100 3.74 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-09-23 2013-09-19 20,000,000 2.8 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-07-08 2013-06-24 5,000,000 2.8 โอนออก
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-07-08 2013-06-24 5,000,000 2.8 รับโอน
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-12 200,000 8.2 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-03-20 2013-03-15 2,000,000 2.8 โอนออก
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2013-03-06 2013-03-04 150,000 8.74 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2013-03-05 2013-03-04 148,000 8.85 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-03-05 2013-03-01 300,000 8.7 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2013-03-05 2013-03-01 200,000 9.8 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2013-03-05 2013-02-20 200,000 8.2 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-02-26 2013-02-20 1,000,000 6.24 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-02-26 2013-02-19 2,069,000 5.98 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-02-18 2013-02-13 500,000 5.6 ขาย
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2013-02-08 2013-02-06 200,000 6.65 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-02-08 2013-02-06 1,200,000 5.6 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-02-08 2013-02-05 400,000 5.42 ขาย
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-01-25 2013-01-23 392,000 4.96 ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-01-24 2013-01-22 5,200 4.98 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-01-23 2013-01-18 2,000,000 5.08 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2013-01-23 2013-01-11 200,000 5.3 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-12-25 2012-12-12 773,400 4.51 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-12-25 2012-12-13 1,226,600 4.59 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-12-25 2012-12-14 1,200,000 5.12 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-12-25 2012-12-17 280,000 5.31 ขาย
ชาคริต ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-12-14 2012-12-13 464,000 4.67 ขาย
ชาคริต ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-12-14 2012-12-12 300,000 4.57 ขาย
ชาคริต ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-12-14 2012-12-11 106,000 4.55 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-10-09 2012-10-04 46,900 4.32 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-10-05 2012-10-02 340,000 4.21 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-10-05 2012-10-03 180,000 4.28 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-10-03 2012-09-28 175,000 4.06 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-10-02 2012-09-27 1,000,000 3.72 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-10-01 2012-09-25 869,100 3.48 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-09-25 2012-09-19 550,000 3.4 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-09-20 2012-09-17 2,033,500 3.41 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-09-19 2012-09-14 600,000 3.28 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2012-09-12 2012-09-10 200,000 4.17 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-09-10 2012-09-07 900,000 3.13 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-09-10 2012-09-06 100,000 2.98 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-09-10 2012-09-05 1,660,000 2.94 ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม หุ้นสามัญ 2012-08-31 2012-08-27 100,000 3.84 ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษม Warrant 2012-07-23 2012-07-18 2,000,000 2.23 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com