หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร BEAUTY

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-04 10,000 10.4 ซื้อ
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-04 10,000 10.4 ซื้อ
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-04 10,000 10.4 ซื้อ
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-07-06 2018-07-05 14,000 7.4 ซื้อ
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-06-29 2018-06-26 392,600 14.5 ขาย
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-11 2018-06-07 10,000 16.4 ซื้อ
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-05 7,000 14 ซื้อ
สุรพล เพชรกลึง หุ้นสามัญ 2018-06-06 2018-06-04 37,500 15.9 ซื้อ
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-05-30 2018-05-28 10,000 17.9 ซื้อ
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-05-30 2018-05-25 10,000 17.8 ซื้อ
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-15 20,000 20.8 ขาย
นรฤทธิ์ คีตานนท์ หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-15 12,000 20.8 ซื้อ
นรฤทธิ์ คีตานนท์ หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-16 35,600 20.16 ซื้อ
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-16 10,000 19.65 ซื้อ
มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-15 1,735,000 20.74 ขาย
มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ หุ้นสามัญ 2018-05-18 2018-05-16 2,380,000 19.8 ขาย
สุรพล เพชรกลึง หุ้นสามัญ 2018-03-30 2018-03-27 65,000 21.6 ขาย
นรฤทธิ์ คีตานนท์ หุ้นสามัญ 2018-03-16 2018-03-13 27,000 19.2 ขาย
สุวิน ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-13 70,000,000 18.8 ขาย
ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2018-03-13 2018-03-13 70,000,000 18.8 ขาย
นรฤทธิ์ คีตานนท์ หุ้นสามัญ 2017-12-15 2017-12-12 27,000 18.3 ขาย
นรฤทธิ์ คีตานนท์ หุ้นสามัญ 2017-12-15 2017-12-12 27,000 18.3 ซื้อ
มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-30 880,000 13.77 ขาย
สุรพล เพชรกลึง หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-11 65,000 12.5 ขาย
ปรัชญา เลวัน หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-15 1,130,000 13.45 ขาย
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-15 48,000 13.2 ขาย
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-11 48,000 12.5 ขาย
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-06-27 2017-06-26 78,000 11 ขาย
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2017-03-13 2017-03-09 46,400 10.5 ขาย
สุรพล เพชรกลึง หุ้นสามัญ 2016-11-18 2016-11-15 200,000 12 ขาย
สุวิน ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2016-11-16 2016-11-16 100,000,000 11 ขาย
สุวิน ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2016-11-16 2016-11-16 200,000,000 11 ขาย
ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2016-11-16 2016-11-16 200,000,000 11 ขาย
ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2016-11-16 2016-11-16 100,000,000 11 ขาย
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-10-14 2016-10-13 200,000 9 ซื้อ
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-10-13 2016-10-12 20,000 8.6 ซื้อ
ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2016-08-25 2016-08-23 33,400,000 8.81 ขาย
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-20 25,000 9 ซื้อ
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-28 25,000 8.2 ซื้อ
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-06-29 2016-06-28 25,000 8.2 ซื้อ
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-06-08 2016-06-06 30,000 7.1 ซื้อ
มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ หุ้นสามัญ 2016-05-13 2016-05-12 10,000,000 5.86 ขาย
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2016-04-05 2016-04-04 46,000 5.4 ซื้อ
ปรัชญา เลวัน หุ้นสามัญ 2016-01-21 2016-01-20 10,000,000 5.5 ขาย
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-09-25 2015-09-23 100,000 4.42 ซื้อ
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-06-02 2015-05-29 120,000 4.2 ซื้อ
พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ หุ้นสามัญ 2015-05-25 2015-05-22 50,000 3.96 ซื้อ
สุวิน ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-20 3,350,000 41.75 ขาย
สุวิน ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2015-04-20 2015-04-20 6,000,000 41.75 ขาย
สุวิน ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2015-02-18 2015-02-18 15,252,600 34.5 ขาย
มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-05 1,000,000 18.5 ขาย
ปรัชญา เลวัน หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-05 500,000 18.5 ขาย
ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2014-06-06 2014-06-05 26,250,000 18.5 ขาย
ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ หุ้นสามัญ 2013-11-01 2013-10-29 8,000,000 21.3 ขาย
ปรัชญา เลวัน หุ้นสามัญ 2013-11-01 2013-10-29 1,000,000 21.3 ขาย
มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ หุ้นสามัญ 2013-11-01 2013-10-29 1,000,000 21.3 ขาย
ศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ หุ้นสามัญ 2013-06-12 2013-06-11 18,500 27.5 ขาย
สุรพล เพชรกลึง หุ้นสามัญ 2013-06-03 2013-05-29 100,000 26 ขาย
สุรพล เพชรกลึง หุ้นสามัญ 2013-03-18 2013-03-14 237,000 26.5 ขาย
มณสุธาทิพ มลาอัครนันท์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-12 12,000 17 ซื้อ
ณัฐพงษ์ เขื่อนพันธ์ หุ้นสามัญ 2012-12-14 2012-12-12 12,000 17 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com