หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ASK

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
อำนวย วีรวรรณ หุ้นสามัญ 2013-07-12 2013-07-09 23,400 19.7 ขาย
อำนวย วีรวรรณ หุ้นสามัญ 2013-06-20 2013-06-17 23,400 24.3 ซื้อ
อำนวย วีรวรรณ หุ้นสามัญ 2013-06-17 2013-06-13 54,100 21.7 ขาย
อำนวย วีรวรรณ หุ้นสามัญ 2013-03-28 2013-03-25 20,000 22.7 ขาย
ชนม์พิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ หุ้นสามัญ 2013-02-18 2013-02-14 30,000 24.7 ขาย
อำนวย วีรวรรณ หุ้นสามัญ 2013-01-16 2012-09-06 30,700 16.2 ซื้อ
อำนวย วีรวรรณ หุ้นสามัญ 2013-01-16 2012-09-10 32,700 15.95 ซื้อ
อำนวย วีรวรรณ หุ้นสามัญ 2013-01-16 2012-11-14 16,500 19 ขาย
อำนวย วีรวรรณ หุ้นสามัญ 2013-01-16 2012-11-26 27,200 18.45 ซื้อ
ชนม์พิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ หุ้นสามัญ 2012-09-11 2012-09-06 20,000 16.5 ขาย
ชนม์พิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-05-03 80,000 10.6 ขาย
ชนม์พิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-04-30 60,000 10.7 ขาย
ชนม์พิเชฐ ตันติกิตติภิญโญ หุ้นสามัญ 2012-05-08 2012-04-27 10,000 10.9 ขาย
ศรายุทธ์ ขาวละเอียด หุ้นสามัญ 2012-02-03 2012-01-31 10,000 11.4 ขาย
ศรายุทธ์ ขาวละเอียด หุ้นสามัญ 2012-01-06 2011-12-30 5,500 10.7 ขาย
ศรายุทธ์ ขาวละเอียด หุ้นสามัญ 2012-01-06 2011-12-29 7,200 10.7 ขาย
ศรายุทธ์ ขาวละเอียด หุ้นสามัญ 2011-12-29 2011-12-21 5,200 10.7 ขาย
ศรายุทธ์ ขาวละเอียด หุ้นสามัญ 2011-12-26 2011-12-21 5,100 10.7 ขาย
ศรายุทธ์ ขาวละเอียด หุ้นสามัญ 2011-12-26 2011-12-22 10,200 10.8 ขาย
ศรายุทธ์ ขาวละเอียด หุ้นสามัญ 2011-12-26 2011-12-23 3,400 10.7 ขาย
ศรายุทธ์ ขาวละเอียด หุ้นสามัญ 2011-12-21 2011-12-20 100 10.8 ขาย
ศรายุทธ์ ขาวละเอียด หุ้นสามัญ 2011-12-21 2011-12-16 10,000 10.7 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com