หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร AH

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
กวี เวสารัชอารีย์กุล หุ้นสามัญ 2017-07-13 2017-07-07 18,729 27.5 ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2015-03-02 2015-02-26 23,200 15.7 ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2014-11-06 2014-11-05 20,000 15 ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2014-11-06 2014-11-05 40,000 14.9 ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2014-03-10 2014-03-05 8,600 14 ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-04 8,300 19.4 ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-07-10 2013-07-09 25,000 18.3 ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-05-15 2013-05-15 10,000 27 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-05-02 2013-05-02 8,500 27 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-04-26 2013-04-19 10,000 26.75 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-05 410,100 26.8 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-03 326,200 27 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-04-09 2013-04-04 326,200 27 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-04-01 526,500 27.61 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-04-01 2013-03-29 185,000 26.86 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-03-29 2013-03-27 175,100 27.22 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-03-29 2013-03-28 256,800 26.25 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-03-27 2013-03-22 20,000 24.3 ขาย
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-25 377,100 25.14 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-22 817,200 24.13 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-03-26 2013-03-21 374,400 24.69 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-03-08 2013-03-08 3,000 33.5 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-03-06 2013-03-05 45,000 33.25 ขาย
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-03-04 2013-03-01 15,000 36.5 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-02-28 2013-02-28 30,000 30.25 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-26 4,000 33 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-02-26 2013-02-22 3,000 30.25 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-02-05 2013-01-28 464,400 24.68 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-02-05 2013-01-25 247,900 24.89 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-02-05 2013-01-23 488,700 24 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-21 879,800 23.56 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-21 809,100 23.23 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-01-23 2013-01-18 974,000 22.8 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-01-18 2013-01-17 906,800 22.56 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-01-17 2013-01-16 692,500 22.76 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-01-17 2013-01-15 390,000 22.72 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-14 10,000 22.4 ซื้อ
เย็บ ซู ชวน หุ้นสามัญ 2013-01-15 2013-01-11 664,200 20.33 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2012-11-19 2012-11-16 8,000 19.3 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2012-11-15 2012-11-14 2,000 19 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2012-11-14 2012-11-13 20,000 18.8 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2012-11-14 2012-11-13 10,000 19.2 ซื้อ
ศรัทธา เพ็ชรอินทร์ หุ้นสามัญ 2012-11-13 2012-11-12 20,000 19.3 ซื้อ
กรรณิการ์ คติวิชชา หุ้นสามัญ 2011-08-18 2011-08-17 3,503,045 12.6 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com