หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร AEONTS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2018-02-20 2018-02-19 6,000 189.25 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2018-02-20 2018-02-16 5,000 180 ขาย
นพพันธป์ เมืองโคตร หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-02 22,600 164.3 ขาย
นพพันธป์ เมืองโคตร หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 37,400 161.97 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2018-02-02 2018-02-01 10,000 157.25 ขาย
ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-24 138,300 149.25 ขาย
ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2018-01-25 2018-01-25 100,000 149.18 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-23 6,900 155 ขาย
ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-23 41,700 154 ขาย
ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ หุ้นสามัญ 2018-01-24 2018-01-22 20,000 149 ขาย
นพพันธป์ เมืองโคตร หุ้นสามัญ 2018-01-19 2018-01-18 70,000 163.79 ขาย
สุพรรณี อัศวสุวรรณ์ หุ้นสามัญ 2017-10-18 2017-10-17 1,000 105.5 ซื้อ
สุพรรณี อัศวสุวรรณ์ หุ้นสามัญ 2017-08-09 2017-08-08 1,000 97 ซื้อ
กัณณิกา เกื้อศิริกุล หุ้นสามัญ 2016-07-21 2016-07-15 48,000 96.5 ขาย
สุพรรณี อัศวสุวรรณ์ หุ้นสามัญ 2015-07-13 2015-07-09 1,500 91.5 ซื้อ
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2014-08-05 2014-08-04 2,500 102.7 ซื้อ
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2014-08-05 2014-08-01 5,000 102.02 ซื้อ
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2013-06-11 2013-06-06 10,000 101.8 ซื้อ
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2013-03-25 2013-03-22 5,000 98.5 ซื้อ
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2013-03-06 2013-03-04 5,000 99.5 ซื้อ
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2013-02-27 2013-02-26 9,400 100.5 ซื้อ
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2013-02-19 2013-02-15 20,000 94.88 ซื้อ
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2013-01-29 2013-01-25 3,500 92.5 ขาย
เดช บุลสุข หุ้นสามัญ 2013-01-28 2013-01-23 3,500 87.25 ซื้อ
สุพรรณี อัศวสุวรรณ์ หุ้นสามัญ 2012-10-29 2012-10-26 2,000 63 ซื้อ
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com