หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร ADVANC

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-22 10,000 165 ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-12-23 2015-12-21 10,000 172 ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2015-06-05 2015-06-04 10,000 230 ซื้อ
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2014-06-20 2014-06-19 1,000 214 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2013-11-15 2013-11-13 1,000 229 ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2013-11-14 2013-11-12 1,000 234 ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-11-11 2013-11-08 5,000 230 ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-11-08 2013-11-06 10,000 239 ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-23 5,000 250 ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2013-08-26 2013-08-22 5,000 250 ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-11-12 2012-11-09 5,000 188 ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-10-05 2012-10-04 5,000 207 ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-09-28 2012-09-27 5,000 213 ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-09-17 2012-09-14 5,000 214 ซื้อ
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2012-07-11 2012-07-10 25,000 199.5 ขาย
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-18 2012-06-15 5,000 172 ซื้อ
พงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ หุ้นสามัญ 2012-06-08 2012-06-07 10,000 177 ซื้อ
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2012-05-11 2012-05-09 10,000 189.5 ขาย
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2012-03-26 2012-03-22 5,000 180 ขาย
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2012-03-23 2012-03-21 5,000 179 ขาย
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2012-03-21 2012-03-20 20,000 174.5 ขาย
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2012-03-16 2012-03-14 10,000 169 ขาย
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2012-03-16 2012-03-15 15,000 170 ขาย
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2012-03-14 2012-03-13 10,000 164 ขาย
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2012-03-06 2012-03-02 10,000 162.5 ขาย
สุวิมล แก้วคูณ หุ้นสามัญ 2012-03-02 2012-03-01 5,000 161 ขาย
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2012-01-12 2012-01-10 5,000 154 ขาย
วิเชียร เมฆตระการ หุ้นสามัญ 2011-11-25 2011-11-24 5,000 145 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com