หุ้นเติบโตเร็ว

รายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร A

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
รายงานการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารล่าสุด | รายการซื้อหุ้นของผู้บริหาร | รายการขายหุ้นของผู้บริหาร
หุ้นเติบโตเร็ว
ผู้บริหาร ประเภท วันที่ได้รับเอกสาร วันที่ทำรายการ จำนวณหุ้น ราคา การกระทำ
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-30 2017-10-25 20,000 6.5 ขาย
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-30 2017-10-19 10,000 6.55 ขาย
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-12 10,000 6.5 ขาย
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-09 12,000 6.55 ขาย
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-12 2017-10-06 10,100 6.55 ขาย
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 10,700 6.55 ขาย
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 10,700 6.55 ขาย
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-10-05 2017-10-04 10,700 6.55 ขาย
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 25,000 6.55 ขาย
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-09-13 2017-09-12 25,000 6.55 ขาย
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-09-01 20,000 6.55 ซื้อ
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-09-01 2017-08-31 20,000 6.55 ซื้อ
กุลพันธ์ แสนพิพัฒน์ หุ้นสามัญ 2017-08-16 2017-08-15 500,000 6.5 ซื้อ
นิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์ หุ้นสามัญ 2015-10-26 2015-10-26 600,000 5.5 ขาย
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-13 5,050,000 5.5 ซื้อ
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หุ้นสามัญ 2015-07-14 2015-07-10 2,000,000 5.5 ซื้อ
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หุ้นสามัญ 2015-07-09 2015-07-07 5,000,000 5.6 ซื้อ
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หุ้นสามัญ 2014-08-08 2014-08-05 3,600,000 5 ซื้อ
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หุ้นสามัญ 2014-07-03 2014-07-03 2,510,000 5 ซื้อ
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หุ้นสามัญ 2014-06-27 2014-06-26 2,000,000 5 ซื้อ
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หุ้นสามัญ 2014-06-23 2014-06-20 4,000,000 5 ซื้อ
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หุ้นสามัญ 2014-05-22 2014-05-20 5,000,000 5 ซื้อ
อาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ หุ้นสามัญ 2013-11-25 2013-11-20 400,000 0 โอนออก
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-08 400,000 4.78 ซื้อ
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-09 500,000 4.77 ซื้อ
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี หุ้นสามัญ 2013-10-10 2013-10-10 500,000 4.82 ซื้อ
อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-18 100,000 5.05 ขาย
อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-17 100,000 4.96 ขาย
อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-07-19 2013-07-16 105,000 4.98 ขาย
อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-06-05 2013-06-04 115,000 4.5 ขาย
อำนาจ จันทร์ทนุพงศ์ หุ้นสามัญ 2013-06-05 2013-05-31 80,000 4.49 ขาย
ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของผู้บริหาร (59-2) จาก กลต
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com