หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ZMICO

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น ZMICO | งบการเงิน ZMICO | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
100,000,000 7.65%
2
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
97,785,352 7.48%
3
info UBS AG SINGAPORE BRANCH
62,000,000 4.74%
4
info OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT
48,992,954 3.75%
5
info นายวชิระ ทยานาราพร
34,000,000 2.6%
6
info THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH
31,764,567 2.43%
7
info นายพิมล ศรีวิกรม์
31,373,300 2.4%
8
info BANK OF SINGAPORE LIMITED
27,270,410 2.09%
9
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
27,000,000 2.06%
10
info UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
22,775,456 1.74%
11
info นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์
20,000,000 1.53%
12
info น.ส.ศันสนีย์ วงศ์วรเศรษฐ
17,605,300 1.35%
13
info นางศิริพร ศาตวินท์
17,100,000 1.31%
14
info นายประสาธน์ มหากิจศิริ
11,702,800 0.89%
15
info นางสัญชญา รัตนะกนก
11,500,000 0.88%
16
info นางทยา ทีปสุวรรณ
11,500,000 0.88%
17
info นายพินิจ ขาวโต
11,064,800 0.85%
18
info นายกำจร อรุณวิไลรัตน์
10,700,700 0.82%
19
info นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ
10,300,058 0.79%
20
info นายสุประวัติ เอื้อวงศ์ตระกูล
10,000,000 0.76%
21
info นายมงคลศิลป์ พงศ์ณัฐการย์
10,000,000 0.76%
22
info นางณัชชา ลิปิพัฒนา
9,565,000 0.73%
23
info นางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ
9,200,033 0.7%
24
info คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์
8,538,000 0.65%
25
info นายบรรยง อนรรฆธรรม
7,500,000 0.57%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-15
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com