หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ WICE

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น WICE | งบการเงิน WICE | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นางอารยา คงสุนทร
154,320,280 23.67%
2
info นายชูเดช คงสุนทร
108,939,320 16.71%
3
info น.ส.ฐิติมา ตันติกุลสุนทร
66,857,280 10.26%
4
info น.ส.พรไพเราะ ตันติกุลสุนทร
46,398,200 7.12%
5
info นางกาญจนา เจียมพิทยานุวัฒน์
20,624,600 3.16%
6
info กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
20,014,700 3.07%
7
info MR.LIM MENG PUI
19,202,800 2.95%
8
info MR.HOCK LOONG LIEN
19,202,800 2.95%
9
info MR.TAI WAI FUNG
15,577,060 2.39%
10
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
15,543,971 2.38%
11
info MISSCHOO YIE NGOH
13,493,900 2.07%
12
info นางเสาวณีย์ จริยานุวัตร
13,000,000 1.99%
13
info STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
12,447,226 1.91%
14
info นายราม ตันติกุลสุนทร
12,157,880 1.86%
15
info น.ส.ศศิธร ตันติกุลสุนทร
9,154,300 1.4%
16
info STATE STREET EUROPE LIMITED
6,189,843 0.95%
17
info นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล
4,846,700 0.74%
18
info กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุน MID/SMALL CAP
4,785,200 0.73%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com