หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TTA

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TTA | งบการเงิน TTA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
251,348,382 13.79%
2
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
150,100,000 8.24%
3
info น.ส.อุษณา มหากิจศิริ
70,795,737 3.88%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
60,258,156 3.31%
5
info นายประทีป ตั้งมติธรรม
40,599,607 2.23%
6
info นางสุวิมล มหากิจศิริ
28,065,223 1.54%
7
info นายพิพัฒน์ เตียธวัฒน์
26,500,000 1.45%
8
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
25,052,200 1.37%
9
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
23,577,900 1.29%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
16,360,988 0.9%
11
info DBS BANK LTD
14,068,900 0.77%
12
info นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์
13,677,600 0.75%
13
info นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
11,240,000 0.62%
14
info นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์
10,000,905 0.55%
15
info นายนเรศ งามอภิชน
10,000,000 0.55%
16
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
9,334,478 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com