หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TTA

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TTA | งบการเงิน TTA | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
251,348,382 13.79%
2
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
150,100,000 8.24%
3
info น.ส.อุษณา มหากิจศิริ
70,795,737 3.88%
4
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
60,258,156 3.31%
5
info นายประทีป ตั้งมติธรรม
40,599,607 2.23%
6
info นางสุวิมล มหากิจศิริ
28,065,223 1.54%
7
info นายพิพัฒน์ เตียธวัฒน์
26,500,000 1.45%
8
info นายทวีฉัตร จุฬางกูร
25,052,200 1.37%
9
info HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
23,577,900 1.29%
10
info CHASE NOMINEES LIMITED
16,360,988 0.9%
11
info DBS BANK LTD
14,068,900 0.77%
12
info นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์
13,677,600 0.75%
13
info นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ
11,240,000 0.62%
14
info นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์
10,000,905 0.55%
15
info นายนเรศ งามอภิชน
10,000,000 0.55%
16
info EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
9,334,478 0.51%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-05-09
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com