หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TRITN

  Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TRITN | งบการเงิน TRITN | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล
1,668,100,100 20.76%
2
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
412,813,500 5.14%
3
info นายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย
360,000,000 4.48%
4
info BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
278,529,487 3.47%
5
info นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล
241,814,166 3.01%
6
info นายสินโชค พิริโยทัยสกุล
180,348,691 2.24%
7
info นายจารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล
180,000,000 2.24%
8
info UBS AG HONG KONG BRANCH
167,739,700 2.09%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
167,436,422 2.08%
10
info นายนพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์
130,790,000 1.63%
11
info นายชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล
128,591,484 1.6%
12
info นายปรีชา อภินันท์กูล
123,742,800 1.54%
13
info นายสมนึก พจน์เกษมสิน
123,659,111 1.54%
14
info นายวีร์กฤติ บวรอัศวกุล
107,051,885 1.33%
15
info นางมาลินี อมรวิชัยไพศาล
95,500,000 1.19%
16
info นายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ
83,000,000 1.03%
17
info นายกิจจา หอรักษา
82,000,000 1.02%
18
info นายภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย
77,000,000 0.96%
19
info นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
50,282,750 0.63%
20
info นางนวลพรรณ ล่ำซำ
48,000,028 0.6%
21
info น.ส.วิชิตา ธเนศวร
44,893,800 0.56%
22
info นายธนรัชต์ คล้ายมณี
41,820,400 0.52%
23
info นายอัครรัฐ วรรณรัตน์
40,350,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-04
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2017 ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About ruayhoon.com