หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TRITN

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TRITN | งบการเงิน TRITN | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2017 2016
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info น.ส.หลุยส์ เตชะอุบล
1,668,100,100 20.76%
2
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
412,813,500 5.14%
3
info นายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย
360,000,000 4.48%
4
info BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
278,529,487 3.47%
5
info นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล
241,814,166 3.01%
6
info นายสินโชค พิริโยทัยสกุล
180,348,691 2.24%
7
info นายจารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล
180,000,000 2.24%
8
info UBS AG HONG KONG BRANCH
167,739,700 2.09%
9
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
167,436,422 2.08%
10
info นายนพพงษ์ พงษ์ทวีวิรัตน์
130,790,000 1.63%
11
info นายชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล
128,591,484 1.6%
12
info นายปรีชา อภินันท์กูล
123,742,800 1.54%
13
info นายสมนึก พจน์เกษมสิน
123,659,111 1.54%
14
info นายวีร์กฤติ บวรอัศวกุล
107,051,885 1.33%
15
info นางมาลินี อมรวิชัยไพศาล
95,500,000 1.19%
16
info นายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ
83,000,000 1.03%
17
info นายกิจจา หอรักษา
82,000,000 1.02%
18
info นายภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย
77,000,000 0.96%
19
info นางเพ็ญจันทร์ ยงวงศ์ไพบูลย์
50,282,750 0.63%
20
info นางนวลพรรณ ล่ำซำ
48,000,028 0.6%
21
info น.ส.วิชิตา ธเนศวร
44,893,800 0.56%
22
info นายธนรัชต์ คล้ายมณี
41,820,400 0.52%
23
info นายอัครรัฐ วรรณรัตน์
40,350,000 0.5%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2017-04-04
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com