หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TKS

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น TKS | งบการเงิน TKS | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2015 2014 2013
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด
128,515,084 35.68%
2
info OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
12,903,125 3.58%
3
info นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์
7,800,000 2.17%
4
info นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
6,461,400 1.79%
5
info PERSHING LLC
5,621,966 1.56%
6
info น.ส.สุธิดา มงคลสุธี
5,278,600 1.47%
7
info นายพิชญ์ เทวอักษร
5,192,700 1.44%
8
info น.ส.ชาพร บุณยนิตย์
3,838,000 1.07%
9
info CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
3,798,836 1.05%
10
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
3,509,356 0.97%
11
info น.ส.พัชนา ตวงสิทธิสมบัติ
2,855,600 0.79%
12
info JEFFERIES LLC
2,800,800 0.78%
13
info น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
2,671,624 0.74%
14
info นายวรการ วิไลชนม์
2,530,000 0.7%
15
info นายเอก ตัณฑวิเชียร
2,500,800 0.69%
16
info นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี
2,417,502 0.67%
17
info ด.ญ.ศรุตา มงคลสุธี
2,371,842 0.66%
18
info นายอินทรัตน์ วงค์ศรี
2,220,000 0.62%
19
info นางสุพรรณษา อารยะสกุล
2,105,400 0.58%
20
info นายสุระ คณิตทวีกุล
1,900,213 0.53%
21
info นายอนุรักษ์ บุญแสวง
1,895,000 0.53%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-02-23
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com