หุ้นเติบโตเร็ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ THREL

  www.Ruayhoon.com
ข้อมูล และเทคนิคการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ข้อมูลหุ้น THREL | งบการเงิน THREL | ข้อมูลผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 2018 2017 2016 2014
หุ้นเติบโตเร็ว
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1
info บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
88,897,430 14.82%
2
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
32,447,500 5.41%
3
info BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
23,200,000 3.87%
4
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
19,937,129 3.32%
5
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
18,851,813 3.14%
6
info บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
17,687,179 2.95%
7
info N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11
17,350,700 2.89%
8
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว
16,869,603 2.81%
9
info กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25
13,250,100 2.21%
10
info บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10,404,800 1.73%
11
info กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
9,789,200 1.63%
12
info HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES
9,000,000 1.5%
13
info กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ
8,849,221 1.47%
14
info กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ
8,234,400 1.37%
15
info SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
8,118,200 1.35%
ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2018-03-07
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
แผงควบคุม สมาชิก
หุ้นเติบโตเร็ว
User name
Password
login Forgot password?
หุ้นเติบโตเร็ว
register
หุ้นเติบโตเร็ว
Bookmark and Share
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
ตลาดหุ้นไทย
หุ้นเติบโตเร็ว

Play a stock market game
Get a stock quote
หุ้นเติบโตเร็ว
 
หุ้นเติบโตเร็ว
จัดลำดับหุ้น
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นปันผลสูง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้น PE ต่ำ
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตต่อเนื่อง
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
หุ้นเติบโตเร็ว
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
 

© Copyright 2009-2020 www.ruayhoon.com, All right reserved.
 
Forex Trading | Privacy Policy | Terms & Conditions | About www.ruayhoon.com